Udvalg skal undersøge Skræppebladet

kommisorium.jpg
Formanden for boligforeningen vil have et udvalg til at undersøge Skræppebladet efter en kritisk artikel.

Skræppebladets dækning af afdeling Sonnesgårdens kritik af ledelse og ansatte fik formanden for Brabrand Boligforening til at kalde skribenten en løgner på forsiden af Århus Stiftstidende den 6. juni. Formanden Jesper Pedersen udtalte også dengang til avisen, at der var en gruppe, som ved ved at undersøge om skribent og redaktør kunne drages til ansvar.

Efterfølgende har både redaktionsmedlemmer og medlemmer af repræsentantskab og foreningsbestyrelse forsøgt at få formanden til at forklare, hvor der var usandheder i Skræppebladet og hvem det var, som var ved at undersøge sagen. Senest bringer Skræppebladet i det kommende nr. et åbent brev fra Edvin Juhl til formanden.

Læs mere om sagen på bloggen:
http://blog.skraeppebladet.dk/2007/08/skr%c3%a6pr%c3%a6sentantskabsm%c3%b8de-29-august/
http://blog.skraeppebladet.dk/2007/06/beboerblad-i-krig/


Her er ordlyden af det åbne brev:

Må vi få nogle svar, Jesper?

Åbent brev til foreningsbestyrelsens formand, Jesper Pedersen om hans udtalelser til Århus Stiftstidende den 6. juni 2007 angående artikel i Skræppebladets juni nummer om Sonnesgården.”Artiklen er fyldt med så mange usandheder, at der i øjeblikket er nogle, der er ved at undersøge, om skribenten og redaktøren kan gøres ansvarlige”, siger Jesper Pedersen til Århus Stiftstidende. “Et eller andet skal der ske. Vi kan jo ikke have, at et organ vi er ansvarlige for, fylder omverdenen med løgn”, lyder det videre.På foreningsrådsmødet den 19. juni 2007 spurgte jeg til usandhederne i artiklen, og om hvem “nogle” var, som var i gang med at undersøge om skribent og redaktør kunne gøres ansvarlige. Jesper Pedersen var på grund af lovligt fravær forhindret i at svare på mødet, men næstformand Keld Albrechtsen henviste til, at spørgsmålene blev stilet til formanden selv. Imidlertid kunne Keld Albrechtsen oplyse, at sagen ikke havde været diskuteret i foreningsbestyrelsen inden formandens udtalelser til avisen. Næstformanden kunne således ikke oplyse om, hvem “nogle” var.

Da der ikke er kommet yderligere kommentarer fra formanden, direktøren eller foreningsbestyrelsen i juli nummeret af Skræppebladet, så vil jer hermed anmode formand Jesper Pedersen om nogle klare svar på følgende 2 spørgsmål.

1. Hvilke passager i artiklen i juni nummeret af Skræppebladet om Sonnesgården er usandt.

2. Hvem er “nogle”, som er i gang med en undersøgelse. Og hvem har besluttet det, når det ikke er besluttet i foreningsbestyrelsen.

Da Skræppebladets forhold må interessere alle bladets læsere og især hele repræsentantskabet vil jeg foreslå, at svarene både kommer i Skræppebladet og på repræsentantskabsmødet den 29. august, hvor formanden jo kan gennemgå alle usandhederne minutiøst.

På foreningsrådsmødet blev det oplyst, at foreningsbestyrelsen havde nedsat et udvalg, som skulle se på Skræppebladet. Udvalget skal se på, hvordan Skræppebladet kan sikres i fremtiden og ikke den aktuelle konflikt. Jeg finder det ret besynderligt, at foreningsbestyrelsen nedsætter et udvalg, når vi ikke engang kan få svar på, om der overhovedet er noget usandt i artiklen – eller hvem, der er sat til at undersøge, om nogen kan drages til ansvar.

Jeg vil derfor opfordre til, at beslutning om nedsættelse af et evt. udvalg og kommissorium besluttes i repræsentantskabet.

Edvin Juhl
Afdeling 6

Blogartiklen er oprettet: 29. aug 2007


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt