Skræppebladet kulegraves – nu helt åbent

“Beboerblad i krig med sin direktør” var forside-overskriften hos Århus Stiftstidende den 6. juni 2007

Retningslinjer for undersøgelsesudvalg er frigivet: Forenings- og beboerbladet i Brabrand Boligforening, Skræppebladet, har fået en kulegravende patrulje i nakken efter boligforeningens formand Jesper Pedersen på forsiden af Århus Stiftstiden den 6. juni udtalte at Skræppebladet bringer usandheder og nok stod over for en lukning (artikler på forside, hele side 7 og lederen)

I dag har undersøgelsesudvalget overdraget en kopi af det dokument, som beskriver hvordan udvalget skal arbejde til redaktionen.

De færreste i Brabrand Boligforening kender til udvalget og dets arbejde, som måske kan vise sig at være fremadskuende og medvirkende til et bedre beboerblad. På mandag mødes redaktionen med udvalget i Brabrand Boligforenings administrationsbygning.

Her er teksten fra kommisoriet, hvorom udvalgsmedlem Helle Hansen bl.a. skriver:

“Her er kommisoriet… der er en skiftet ud – Aase Christensen er erstattet af Erik B. Andersen.”


Kommissorium for Strukturudvalget vedr. Skræppebladet

Baggrund
Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse har besluttet at nedsætte et strukturudvalg, der skal rådgive foreningsbestyrelsen i strukturspørgsmål vedr. skræppebladet og komme med forslag til konkrete forbedringer/ændringer af de organisatoriske forhold.

Udvalgets sammensætning
Foreningsbestyrelsen har udpeget udvalgsmedlemmerne ud fra et ønske om at dække alle interesser i foreningen og sikre at udvalgsmedlemmerne har bred erfaring og gennemslagskraft i foreningen. Foreningsbestyrelsen har også med nedsættelse af udvalget ønsket at signalere et ønske om forandring og tilbagevise enhver mistanke om andre dagsordener.
Udvalget refererer (i modsætning til et repræsentantskabsudvalg) udelukkende til foreningsbestyrelsen. Foreningsbestyrelsen vil efter drøftelse af udvalgets konklusioner fremlægge forslag for afdelingerne / repræsentantskabets medlemmer.

Udvalgets medlemmer
Aase Christensen, afd. XII Harlev
Helle Hansen, afd. IV Gellerupparken
Elly Lindved, afd VI Holmstrup
Uffe Adelørn, afd XXI Sonnesgården
Vagn Eriksen, afd. III Skovgårdsparken

Arbejdsmetoder
Udvalget planlægger og fordeler selv sine arbejdsopgaver. Alle relevante problemstillinger kan inddrages i løsningen af opgaven, og foreningsbestyrelsen opfordrer til, at udenforstående medvirker til udvalgets arbejde i en konstruktiv ånd. Foreningsbestyrelsen sikrer, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed for udvalgets arbejde og stiller sig selv og de administrative medarbejdere til disposition for spørgsmål og beregninger.

Uddybning
Nedsættelse af udvalget sker på baggrund af
– de senere års massive udskiftning i folkevalgte og administrative medarbejdere og det deraf følgende lavere erfaringsniveau
– de senere års problemer med at få valgt medlemmer til beboerbladets redaktion
– omtalen i beboerbladet i juni / juli af en konflikt mellem en afdeling og administrationen

Udvalget skal i første omgang komme med forslag til:
Hvordan kan den fremtidige organisatoriske struktur se ud for Skræppebladet.
Skal bladet være et foreningsbetalt blad eller et blad for betalende medlemmer / afdelinger
Hvordan sikres det, at der kan vælges en duelig redaktion
Hvordan sikres en fornuftig økonomisk styring af bladet – med eller uden foreningsbestyrelsen

Udvalget bedes forholde sig til, om den/de foreslåede løsningsmodeller kan bruges generelt i boligforeningen eller kun til løsning af den organisatoriske struktur for beboerbladet

Tidsplan
Udvalget arbejder i august – september – oktober og afleverer sine forslag inden 15. oktober.

På foreningsbestyrelsens vegne
Jesper Pedersen, Formand


Læs på Skræppebladets blog:http://blog.skraeppebladet.dk/2007/08/udvalg-skrælppebladet/

http://blog.skraeppebladet.dk/2007/06/beboerblad-i-krig/

Blogartiklen er oprettet: 08. nov 2007


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt