Ordinære afdelings­møder i efteråret 2014

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2015 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling IV, Gellerupparken
  torsdag den 18. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling V, Toveshøj
  tirsdag den 9. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup
  onsdag den 17. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2015 til godkendelse og årsregnskab for 2013 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med lige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Brogesparken
  tirsdag den 16. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen
  mandag den 8. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken
  onsdag den 10. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling VII, Hasselhøj
  torsdag den 11. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården
  torsdag den 4. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken
  mandag den 8. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgården
  mandag den 1. september kl. 17.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg
  onsdag den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borumtoften
  mandag den 15. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen
  torsdag den 18. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave
  onsdag den 17. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken
  mandag den 1. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby
  mandag den 15. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget
  tirsdag den 9. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager
  onsdag den 17. september kl. 19.00 på boligforeningens kontor, Rymarken 2, Aarhus V
 • Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2013 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  tirsdag den 2. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj
  tirsdag den 9. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj
  onsdag den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken
  torsdag den 4. september kl. 19.00 på Søren E, Café & Take Away, Grønlykke Allé 7A, Tranbjerg
 • Afdeling 26, Kildeagervej (årsregnskab 2013 udgår)
  mandag den 15. september kl. 19.00 i fælleshuset, Skovhøj 100
 • Afdeling 30, Pilevangen
  torsdag den 11. september kl. 19.00 i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 11. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler, mødelokalet

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2014 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Ikke-bolighavende kan på lige fod med en afdeling også vælge redaktionsmedlem + suppleant til Skræppebladet og repræsentant + suppleant til FAS
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder i september 2014 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-07 September side 10
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2014-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data