Afd. 1: Renove­ringen i Hans Brogesparken er ikke kommet godt i gang

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Store mængder af regn og utilstrækkelig afdækning har ødelagt gulve og loft i fire lejligheder

Da Skræppens udsendte besøgte Hans Brogesparken sidst, var beboerne i Udsigten ved at flytte i pavilloner. Dem, vi snakkede med, var glade for, at de endelig kunne komme i gang med at renovere.

Men nu er der opstået problemer. Det har ikke været meningen, at beboerne i blokkene skulle genhuses, men det har været nødvendigt for fire familier. Det skyldes vand. Det har regnet kraftigt, og nedbryderne har ikke skærmet ordentligt af, efter de har åbnet karnapperne. Derfor er der kommet vandskade i nogle af lejlighederne, hvor vandet er løbet ned under gulvet. I en af lejlighederne endda så meget, at dele af loftet er faldet ned.

Vi besøger formand Asger Frederiksen og Britta i deres lejlighed. De er ikke blevet genhuset, fordi de nåede selv at stoppe for vandets indtrængen i deres lejlighed. Men det skete kun, fordi Asger ved, hvordan man gør.

”Da vi ringede til Totalservice, kom der en ud, der ikke vidste, hvad han skulle gøre, og som havde svært ved at forstå, hvad vi sagde,” fortæller Asger.
Det var først, efter han havde fortalt ham, at der skulle bores huller i betonen, at der blev gjort noget.

Asger er dog tilfreds med de murere, elektrikere og andre håndværkere, der er tilknyttet projektet. Det er kun nedbryderne, der har lavet fejl i forbindelse med fjernelse af karnapperne.

Ingen el i lejligheden

Der står kasser rundt omkring i lejligheden, men ellers har Asger og Britta formået at få lejligheden til at se nogenlunde beboelig ud. Der er dog ikke el i lejligheden. Den har på daværende tidspunkt været slukket over en uge. Så de er afhængige af et enkelt stik, som håndværkerne har ført ind i lejligheden. Derfor er der forlængerledninger overalt. Det går dog, oplyser Asger. Men kun, fordi de selv har trukket en hel masse ledninger og indkøbt flere batterilamper.

Kaotiske tilstande på Udsigten

Selvom Asger er træt af situationen i blokkene, er det bedre på Udsigten, hvor alle beboerne er genhuset fra starten.

Asger forklarer, at der er alt for lidt plads til alle maskinerne, der hver dag skal ind og ud af området. De har været nødt til at fjerne skrænterne for at få mere plads. Men ikke nok med det, så har Aarhus Kommune besluttet sig for at udskifte hele hovedvandledningen samtidig op ad Solskrænten gennem blok c og op gennem skoven. Det tager en måned. Det gør ikke situationen lettere i området.

”Jeg ved godt, at det skal gøres, men behøver de at gøre alting samtidig?” spørger Asger.

Tidsplan?

Jamen, hvornår er de så færdige med renoveringen?

”Det ved vi ikke,” oplyser Asger og fortsætter:
”Vi har kun ugeplaner, der bliver slået op i opgangen, men ingen langsigtet plan.”

Så selvom han er afdelingsformand, kan han ikke informere beboerne om, hvad og hvornår der sker noget.
Så han må bare vente.


Svar fra Direktør for Brabrand Boligforening, Keld Laursen:

Der er en arbejdstidsplan, som revideres løbende, således at vi nu arbejder efter revision 3, dateret 29. januar. Tidsplanen er fremsendt til afdelingsbestyrelsen i byggemødereferat 03.

Der vil altid være forskydninger i en tidsplan og især i starten af et renoveringsprojekt, hvor teori bliver omsat til praksis, og hvor regnvejret også har været en faktor. Derfor justeres tidsplanen løbende. Af den grund giver det mere mening at omdele ugeplaner, hvor man ridser de arbejder op, som kommer til at foregå i næste uge. Der arbejdes frem imod at være færdig med blok A og første række på Udsigten op imod sommerferien 2020.

Det har haltet for entreprenøren at få afleveret input til ugeplaner samt at informere vores beboerne ordentligt, og det er utilfredsstillende. Det har vi gentagne gange påpeget overfor entreprenøren.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-02 Marts side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • seneste arbejdsplan
    Afd. 1: Renove­ringen i Hans Brogesparken er ikke kommet godt i gang
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data