Konsekvenser af de nye corona-restriktioner for bolig­foreningens beboere

Ultimo oktober trådte en række nye coronarestriktioner i kraft. I den forbindelse har Brabrand Boligforening indført yderligere tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus. Det informerer vi om i denne artikel

Aflyste afdelingsmøder

Regeringen oplyste på et pressemøde den 23. oktober, at en række nye restrik­tion­er ville træde i kraft fra den 25. okto­ber, blandt andet at man fra den 25. oktober kun må samles maks. 10 personer i perioden frem til den 22. november 2020.

I denne periode skulle der efter planen have været afholdt 10 afdelingsmøder.
Da bekendtgørelsen blev udstedt den 25. oktober, viste det sig imidlertid, at forsamlingsforbuddet er gældende frem til den 2. januar 2021*. Derfor har foreningsbestyrelsen ligeledes aflyst afdelingsmødet i afdeling 4, som var planlagt til den 25. november.

Selv om det nye forbud ikke formelt omfatter afdelingsmøder, har foreningsbestyrelsen besluttet, at disse 11 møder aflyses. Trafik- og Boligministeriet har fortolket det således, at møderne kan aflyses eller udskydes, når der er udstedt en række tiltag af sundhedsmyndighederne for at imødegå stigende smitterisiko – uanset det formelle forsamlingsforbud ikke i sig selv forhindrer afholdelse af afdelingsmøder m.v.

Beslutningen om at aflyse møderne er således truffet på baggrund af myndig­hedernes vurdering af den aktuelle risiko for øget smittespredning og under hensyn til det forsigtighedsprincip, som har været bærende under hele epidemien. Dertil kommer hensynet til proportionalitet i forhold til de restriktive anbefalinger, som gælder for private forsamlinger.

Udsættelse af repræsentantskabsmødet

Selv om forsamlingsforbuddet ikke formelt omfatter repræsentantskabsmødet (forudsat at deltagere overvejende sidder ned og med ansigtet vendt i samme retning), har foreningsbestyrelsen besluttet, at også dette møde endnu en gang må udsættes.

Foreningsbestyrelsen vil løbende vurdere, hvornår der igen er grundlag for at indkalde til repræsentantskabsmøde, og det vil blive meldt ud, når der foreligger en afklaring.

Leje af selskabslokaler

Det nye forsamlingsforbud har desværre også nogle konsekvenser i forhold til mulighederne for at leje boligforeningens selskabslokaler. Vi vil håndhæve forsamlingsforbuddet ved at standse udlejningen af selskabslokalerne, og de beboere, som har indgået aftale i den kommende periode, er blevet kontaktet. Reservationer til arrangementer med maks. 10 personer kan som udgangspunkt godt opretholdes, men det skal ske efter nærmere aftale med boligforeningen.

Drift, udlejning og administration

Vi har været en af de eneste boligforeninger i Aarhus, som har holdt åbent for fysiske ekspeditioner, siden vi i midten af april åbnede op igen efter nedlukningen i marts. Vi har imidlertid besluttet at lukke for fysiske ekspeditioner i udlejningen og alle vores servicecentre fra den 26. oktober til og med den 22. november, eftersom stort set alle sager kan klares telefonisk. Alle øvrige funktioner – syn, fremvisning af boliger til boligsøgende, beboerservice i beboede lejemål, boligsociale aktiviteter m.v. – opretholdes inden for de gældende regler og anbefalinger.

Medarbejdere i administrationen vil i de kommende uger fortsat kunne arbejde både på kontoret og hjemmefra.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data