Beboer­demo­kra­ti for alle

Som beboer i en afdeling har du let adgang til at følge med i, hvordan beboerdemokratiet lever hos dig hjemme i din egen afdeling og i Brabrand Boligforening.
Du kan nemlig læse alle afdelingsbestyrelsens mødereferater under fanepunktet ”Min side” på Brabrand Boligforenings hjemmeside www.bbbo.dk.

Under fanebladet ”Om os” kan du finde undersiden ”Dokumenter fra hovedforeningen”.

Her kan du læse alle foreningsbestyrelsens referater flere år tilbage og også finde indkaldelsen til det førstkommende foreningsbestyrelsesmøde med dagsordenen, cirka en uge før mødet holdes.

Du kan også læse referater fra foreningsrådet, der er et forum, hvor alle afdelingernes formænd mødes med foreningsbestyrelsen hvert kvartal. Ligesom du kan finde referater af de sidste års repræsentantskabsmøder inklusive årsberetninger og årsregnskaber. Endelig kan du også finde Brabrand Boligforenings vedtægter her.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar
i sektionen Tema: Corona og beboerdemokrati

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data