Kunder i butikken, det er vi ikke

Ord betyder noget – i hvert fald for mig, som beboer i en ”hård ghetto”

Helle Hansen

Helle Hansen foran sin barndomsblok på Jettesvej (A4), der er udpeget til nedrivning. Hun er kandidat til foreningsbestyrelsen for genvalg.

”Man skal ikke true med at gå, man skal true med at blive”, har nogen engang sagt. Ordsproget giver mening for mig efter seks år som medlem af Brabrand Boligforenings bestyrelse. Her har jeg ikke sjældent været i mindretal, fordi jeg er uenig i beslutninger, der er blevet truffet. Det faktum burde måske være et vink med en vognstang om at bruge min tid og kræfter på noget andet, alligevel melder jeg mig til at tage endnu en tørn.

Barn af Gellerup

Med min opvækst i Gellerupparken kan det sikkert ikke undre, at jeg er lodret uenig i det meste i den helhedsplan, der om få dage sendes til urafstemning blandt beboerne i Gellerupparken. En urafstemning, der er besluttet af foreningsbestyrelsen, og som jeg er imod. Jeg mener, at beboerdemokratiet i Gellerupparken bliver unødigt knægtet med en urafstemning, i stedet for at lade afstemningen foregå på et beboermøde.

I det hele taget mener jeg, at beboer­demokratiet er under pres i Brabrand Boligforening. Først med hele processen omkring udviklingsaftalen, der kun med nød og næppe og ved hjælp af trusler blev vedtaget i repræsentantskabet for to år siden. Og nu også med helhedsplanen, der sikkert kommer til at lide samme skæbne.

Som aktiv beboerdemokrat både på afdelings- og foreningsbestyrelsesniveau føler jeg mig noget kørt over. Min oplevelse er i dag, at alt for meget magt i boligforeningen er centreret om en stærk formand og en direktør. Det kan til dels forklares med hele situationen med covid-19 og dens mange benspænd. Men jeg håber på et mere involveret beboerdemokrati i fremtiden.

Hvilken service?

Gellerups helhedsplan har i snart 15 år slugt en stor del af boligforeningens tid og fokus. At sikre, at dagligdagen ude i afdelingerne fungerer, trænger til en opgradering. Mange ting falder ned mellem to stole, oplever jeg. Der er brug for, at vi snakker mere med hinanden og hører, hvad hinanden siger.

Uden nogen har diskuteret det – i hvert fald i beboerdemokratiet – har boligforeningens Udlejning ændret navn til Kundeservice. Det mener jeg, er helt forfejlet. Vi er ikke kunder i butikken – vi er lejere, beboere, medlemmer, naboer, aarhusianere, borgere, danskere, mennesker. Ord betyder noget – tænk bare på ordet ghetto. I stedet kunne vi holde en navnekonkurrence blandt beboerne i Brabrand Boligforening om, hvad vi kalder den service, vi alle ønsker at få nu og i fremtiden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 19
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Repræsentant­skabs­møde. Hele forenings­bestyrelsen er på valg.
    Kunder i butikken, det er vi ikke
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data