Leder

Betingelser for frivilligt arbejde

Det er et politisk ønske, at så meget arbejde som muligt i dette samfund udføres af frivillige. F.eks. inden for ældresektoren skal i det mindste alle aktiviteter så vidt muligt drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men der ansættes koordinatorer med topgage for at overse de frivillige.

Ingen har spundet guld på dem, men Brabrand Boligforening ville aldrig have kunnet fungere uden frivillige. Beboerdemokratiet forudsætter, at nogen vil tage en tørn i afdelingsbestyrelser, og i mange afdelinger udfører de et arbejde, der ellers ville være blevet lavet af drift og administration og vel at mærke efter deres hoved. Havde afdelingsbestyrelserne ikke været der, ville beboerne næppe være blevet hørt.

Ikke nok med det så er mange sociale aktiviteter blevet udført af beboerne. Det gælder aktiviteter, der lige så godt kunne være drevet af kommunen som tilbud til socialt udsatte, fritidstilbud til børn og unge og tilbud til pensionister, men også alle mulige hobby- og interesseklubber. Her har været eller er fotoklubber, malerklubber, oplysningsforbund osv. osv.

På den ene side vil man gerne spare så meget som muligt

Som noget særligt har Brabrand Boligforening Fritidsforeningen og FAS, der yder tilskud til arrangementer også på tværs af afdelingerne og til opstart af foreninger – kort sagt til alle aktiviteter, der fremmer det sociale liv og bringer beboerne sammen.

Politikernes holdning til alt dette er tvetydig. På den ene side vil man gerne spare så meget som muligt, og nogle politikere vil måle indvandreres integration på, om de deltager i frivilligt arbejde. På den anden side vil man gerne holde de frivillige i stramme tøjler. Der er restriktioner for, hvad arbejdsløse og efterlønnere må udføre af frivilligt arbejde. Der er stramme regler for, hvilke aktiviteter afdelingsbestyrelserne må støtte. Siden 2016 har Fritidsforeningen og FAS ikke måttet opkræve det frivillige kontingent sammen med huslejen. Man må håbe på en model, så de kan fortsætte.

På den anden side vil man gerne holde de frivillige i stramme tøjler

Beboerrepræsentanter kan også være irriterende for drift og administration. Sporene skræmmer. COOP kalder sig en medlemsejet forretning, men for nogle år siden sagde man: Vi kan ikke drive en moderne forretning, hvis vi skal tage hensyn til medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Medlemsrepræsentanterne må kun allernådigst have lov til at arrangere aktiviteter.

Uanset hindringer bør det frivillige arbejde i boligforeningen fortsætte. Det er den eneste måde, beboerne kan præge deres eget område på, og frivillige gør en forskel. Det fortæller også politikerne om beboernes ønsker.

Inden for beboerdemokratiet kan alle være med. Nogle med arbejde bruger al deres fritid på det, for andre sikrer det livsindhold, og der kan bidrages med lidt eller meget alt efter engagement.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data