Afd. 3: Massiv kritik af administrationen til afdelings­mødet i Skovgårds­parken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Få beboere til mødet, men meget intens stemning

Der var cirka 20 fremmødte beboere til afdelingsmødet i Skovgårdsparken. Det fik formand Vagn Eriksen til at grine, da han kom i tanke om, at han havde bestilt smørrebrød til 200.

Før de nåede til smørrebrødet, var der lange diskussioner og meget kritik af ledelsen i Brabrand Boligforening. Faktisk blev mødet indledt med en længere diskussion om, hvorvidt mødet overhovedet kunne blive afholdt, da bestyrelsen ikke havde haft mulighed for at se budgettet inden mødet, da det møde, de blev indkaldt til, lå i dagtimerne, og derfor kunne flertallet i bestyrelsen ikke deltage. Her forklarede administrationschef Susanne Witting, at de havde indkaldt til et andet møde, men at de ikke havde svaret på den invitation.

Der lå også nogle forslag, som bestyrelsen mente, var indsendt til tiden, men som ikke var kommet med på dagsordenen. Derudover havde Brabrand Boligforening stillet nogle forslag om affaldshåndtering, som bestyrelsen også var meget utilfreds med.

Efter argumenter for og imod tog dirigenten, Jesper Pedersen, den beslutning, at mødet skulle fortsætte, og at de manglende punkter ville komme på et ekstraordinært afdelingsmøde senere på året, hvor valg af tv-leverandør og nyt vedligholdelsesreglement også kommer på dagsordenen.

Kort møde med borgmesteren

”Det er den mest mærkelige beretning i de 40 år, jeg har boet i afdelingen,” sagde formand Vagn Eriksen i begyndelsen af sin beretning. Der var også nok at tage fat på: Corona, som har lammet beboerdemokratiet, og rotteplage, som endnu ikke er ordnet af driften.

Men Vagn kom også ind på, at afdelingen endelig sidste år kom af ghettolisten, selvom det kun drejede sig om meget få beboere med en dom. Han gav udtryk for, at da de var på listen, betød det, at kommunen kunne påtvinge dem særlige udlejningsregler. Boligforeningens jurist siger, at det er knap så lovligt, når afdelingen ikke er på listen.

Vagn fortæller, at han i februar 2020 sammen med boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, direktør Keld Laursen, embedsmænd og AABs afdelingsformand og direktør holdt møde med borgmester Jacob Bundsgaard. Han vil stadig gerne rive blokke ned. Mødet tog under 10 minutter, planlagt fra ende til anden.

”Jeg kender en lokumsaftale, når jeg ser den,” siger Vagn.
”Jeg vil faktisk foretrække en afvikling af afdelingen i stedet for udvikling.”

Vagn fortsætter: ”Flertallet i byrådet vil lave samme massakre som i Gellerup. Vi har ikke fået noget at vide endnu, men det er valgår. De vil gerne rive vores boliger ned, men de vil gerne have vores stemmer, inden de gør det.”

Brud på vedtægtern

Vagn Eriksen gik fra kritik af byrådet til kritik af administrationen, som han mener, handler hen over hovedet på bestyrelsen og beboerne.

Et af kritikpunkterne var, at administrationen havde besluttet, at der skulle lægges nye tage på ungdomsboligerne. En udgift til to millioner. Bestyrelsen havde aftalt med administrationen, at der skulle udarbejdes et forslag til, hvad det måtte koste, men det har de ikke nået, inden en anden beslutning blev taget. Vagn er bange for, at de ikke kan finde en måde at isolere på, uden at bryde med afdelingens miljøpolitik.

”Hvis vi skal bruge to millioner på et nyt tag og ikke kan miljørenovere, så må de lave en ny plan for udviklingen af området og opføre nogle boliger et andet sted.”
Vagn kritiserede også, at der skal bruges 400.000 kroner på nye varmemålere i Højhuset. I resten af afdelingen opgør man elforbruget i m², hvorfor kan man ikke gøre det i Højhuset? Det er mange penge at bruge på en bygning, der nok snart skal rives ned.

Men det, som Vagn var mest vred over, var bruddet på vedtægterne. Fordi afdelingsbestyrelsen ikke havde haft lejlighed til at se og godkende budgettet inden mødet, mente Vagn, at det var ulovligt.

”Afdelingsbestyrelsen har ikke godkendt budgettet, hvilket vedtægterne kræver. Men hvis administrationen alligevel bare gør, hvad der passer den udenom beboernes repræsentanter, hvad skal vi så med beboerdemokrati?”

Han gav flere eksempler på, hvordan sager, der sagtens kunne overlades til beboerdemokratiet, blev gjort komplicerede af administrationen. Det drejede sig blandt andet om salg af inventar fra fraflytter til indflytter, udskiftning af vindueskarme og firkantede regler for fraflytning.

”Det kunne lyde som brok fra en træt eller sur gammel mand, men det er en vred gammel mand, som er villig til at slås for denne afdeling,” slutter Vagn Eriksen.

Forslagene

Da de kom til forslagene, var der igen massiv kritik af boligforeningen. Der var nemlig stillet forslag om en anden affaldsløsning end den, som afdelingen havde valgt.
Det mødte stor modstand og blev nedstemt med et kæmpe flertal efter Vagns lange forklaring. Han forklarer, at deres nuværende ordning er vedtaget to gange på et beboermøde og, at han derfor ikke kan forstå, at boligforeningen ikke respekterer det.

Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen forklarer, at de har bedt administrationen om at udarbejde et forslag for at sikre, at beboerne bliver hørt. Der er så sket helt det modsatte, mener Vagn Eriksen.

Budget og regnskab

Susanne Witting fremlagde budget og regnskab. Afdelingen står til en gennemsnitlig huslejestigning på 2,8 %. Der er udgifter for 29,6 millioner og indtægter for 29,9. Derfor stiger huslejen. Det var en kort gennemgang, hvor beboerne selv blev opfordret til at kigge på indkaldelsen, hvor regnskabet var specificeret.

Valg

Der var ikke den store lyst til at sidde i afdelingsbestyrelsen. Flere havde det forgangne år forladt bestyrelsen på grund af nyt arbejde, alder og huskøb, men der var kun tre, der meldte stillede op til posten. Da der skal vælges syv, kom de i bestyrelsen ved fredsvalg.

De tre er Vagn Eriksen, Iman Nasser og Sahra Adam Haajir.

Suppleringsvalg kommer også på dagsordenen til det næstkommende ekstraordinære afdelingsmøde.

Sahra Haajir meldte sig som repræsentant for FAS, og der var desværre ikke nogen, der meldte sig som medlem af Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 14-15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data