Bolig­forening må sælge jord – Gellerup­parken må ikke

Ministersvar: Braband Boligforening og afdeling 4 Gellerupparken ejer jord langs Ringvejen ind mod Gellerupparken. Det har hidtil været en forudsætning for at kunne gennemføre Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, at de penge som tjenes ved et salg af jord skulle bruges til at finansiere helhedsplanen. Men dette er ikke lovligt med nuværende lovgivning. Og der er vidt forskellige regler for jord, der ejes af boligforeningen og for jord, der ejes af en afdeling. Afdelingen skal bruge pengene til at betale lån ud med og aflevere resten til Landsbyggefonden. Boligforeningen er mere frit stillet.

René Skau Björnsson, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet og også er med i Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse, har spurgt Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann, om hun vil arbejde for en lovændring:

“Hvad er ministerens holdning til, at indtægterne ved salg af arealer omkring Gellerupparken, der ejes af Brabrand Boligforening, indgår i finansieringen af helhedsplanarbejdet til gavn for området, frem for i Landsbyggefonden, og vil ministeren arbejde for, at dette bliver muligt?”

Hertil lyder det officielle svar fra ministeren:

Jeg følger med stor interesse Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings arbejde med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Der er etableret en kontaktgruppe mellem ministeriet og de involverede parter i Århus. I den forbindelse har finansieringen af planen naturligvis været drøftet.

Brabrand Boligforening og Afdeling IV Gellerupparken ejer jord langs Ringvejen i Århus, som de ønsker at sælge med henblik på at anvende provenuet til finansiering af helhedsplanen.

Brabrand Boligforening kan indenfor den gældende lovgivning anvende det provenu, de måtte få ud af salg af den jord, de ejer langs Ringvejen i Århus, til finansiering af helhedsplanen.

For den jord, som ejes af Afdeling IV Gellerupparken forholder det sig imidlertid anderledes, idet et evt. provenu efter de gældende regler i første række skal gå til ekstraordinære afdrag på indestående statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån. Er der fortsat midler til overs tilfalder de boligorganisationens dispositionsfond.

Ministeriet overvejer for øjeblikket mulighederne for generelle ændringer af lovgivningen, som vil kunne gøre det muligt at medfinansiere helhedsplaner ved salg af afdelingers aktiver, herunder jord.

Karen Ellemann (2. juli 2009)

Læs mere:

Hjemmeside for Folketinget: http://www.ft.dk
2008-09 – Svar på § 20-spørgsmål: Om Gellerupparken

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data