Foreninger og aktiviteter ind i helheds­plan for Gellerup

Startskuddet for høringsfasen er gået og alle opfordres til at give sin mening om den storstilede helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Fra i går har man kunnet hente den dispositionsplan som Brabrand Boligforening og Århus Kommune er blevet enige om. Planen udleveres fra bl.a. Gellerup Bibliotek eller hentes fra helhedsplangellerup.dk.

Der står ikke meget i dispositionsplanen om de sociale aktiviteter, der skal fylde i det nye Gellerup, men områdets foreninger og aktiviteter er indbudt til et særligt møde om helhedsplanen mandag den 15. marts kl. 19 i Nordgårdskolens lokaler. Sammen med to store offentlige borgermøder afholdes der i alt 10 møder om helhedsplanen inden høringsfasen udløber den 7. maj 2010.

Ved mødet på mandag kan de lokale foreninger og netværk møde Per Frølund, leder af Gellerupsekretariatet Århus Kommune. Per Frølund holder oplæg om helhedsplanens indhold og fremtid.
Der er også mulighed for at stille spørgsmål til Helle Hansen afdelingsformand i afdeling 4 Gellerupparken og Troels Bo Knudsen afdelingsformand i afdeling 5 Toveshøj.

Foreningerne kan bl.a. læse følgende i dispositionsplanen:

TOMMELFINGERREGLER (side 11)
8 ”Etabler destinationer, så folk udefra har en grund til at komme til området”
Dispositionsplanen lægger i videst muligt omfang op til, at der etableres publikumsorienterede funktioner som fx:
• Bibliotek
• Kulturhus
• Bad og/eller hammam
• Erhverv: kontorer, små erhverv, etc.
• Beboerhuse
• Sundhedsklinik
• Trafikknudepunkt: offentlig trafik
• Uddannelsesinstitutioner: ungdomsuddannelser
• Sportsfaciliter: tennis, boldspil, etc.
• Børneinstitutioner
Dispositionsplanen ønsker med sine publikumsorienterede byggerier og åbne fleksibilitet at skabe en intens blanding af urbane kvaliteter (byrum, torveaktiviteter, caféliv, erhvervsliv, etc.) kombineret med aktive, rekreative kvaliteter (skating, motionsløb, parkvolley, picnic, etc.).

Kort over det centrale Ny Gellerup med bypark, verdensplads og Globus1. Fra dispositionsplanen side 10

NYE BYGNINGER, BYGNINGSTYPER OG FUNKTIONER (side 15)
Ungdomsbydelen
En del af Hejredalskollegiet i Gellerups nordvestlige hjørne planlægges omdannet til en ny højskole. Med sin beliggenhed tæt på bygadens nordlige del er der muligheder for social interaktion og synergi.

EKSISTERENDE INSTITUTIONS-, KULTUR- OG SPORTSBYGNINGER (side 16)

Nordgårdskolen:

Flere af områdets institutioner til børn og unge samles i Nordgårdskolen, hvor de er med til at aktivere bygaden.

Svømmehallen:

Svømmehallen med sin oprindelige smukke glasinddækning, var en funktion som tiltrak mange borgere fra Århus. Sådan er det ikke mere, hvor hallen med sin uindlevede metalfacade fremstår lukket og uden tiltrækning. Kan de nødvendige økonomiske midler rejses, har et restaureret åbent offentligt bad/badeland sammen med den unikke klatrevæg potentialet til at kunne blive en attraktion for hele Århusområdet. Lige i hjertet af Gellerupparken og Toveshøj.

Sportshallen, Cirkus Tværs og Gellerupscenen:

Disse kulturinstitutioner ville være godt placeret langs det nye ”strøg”, fx i eller omkring den eksisterende sportshal.

Omplacerede funktioner:

Institutionerne og klubhusene, der i dag er placeret i parken, kan på sigt flyttes og genhuses i nye og bedre faciliteter.
Børneinstitutionerne planlægges omplaceret til Nordgårdskolen. Det foreslåes endvidere i forbindelse med anlæggelsen af den nye byparks funktioner, at der bygges et nyt klubhus som fortsat er placeret centralt i den kommende bypark.

Med ACFCs mange værdifulde initiativer og tryghedsskabende funktion er det vigtigt, at ACFC er til stede i byparkens centrum. I dispositionsplanen er ACFC’s klubhus flyttet til en placering ved en ny fodboldbane. Alternativt kan en del af fodboldklubbens funktioner og aktiviteter, blandt andet omklædningsrum, placeres i ombyggede faciliteter i den nye portbygnings stueetage med
udsigt til Globus. Her foreslår planen mulighed for en evt. ny idrætshal sammenbygget med de høje blokke, der bl.a. kan rumme indendørsfodbold eller andre sportsfaciliteter.

BYGADEN OG VERDENSPLADSEN(side 29)
VERDENSPLADSENS FUNKTIONER
Verdenspladsen er Gellerupparken og Toveshøjs urbane omdrejningspunkt og hele bydelens ”rådhusplads”.
Et centralt mødested hvor de vigtigste offentlige og publikumsorienterede funktioner i videst muligt omfang er placeret. På sigt ville det bidrage til pladsens liv, hvis funktioner som fx kulturhus, community center, bibliotek, bydelens administration, badeanlæg m.v, kunne placeres her sammen med erhverv og beboelse.

BYPARKEN(side 37)
RUM FOR OPHOLD, SPORT OG REKREATION
Langs den centrale sti i parken er placeret en række funktioner, der kan bruges til rekreation og ophold. Det drejer sig dels om en forbedring af de eksisterende anlæg og dels om helt nye funktioner.
Der anlægges multibaner, nærlegepladser, en stor central legeplads, skaterbane, temahaver, opholds- og grillpladser, nye fodboldbaner (evt. med kunstgræs), klubhuse, udflugtspavillon og amfiteater/tribune.
Parkens nordlige multibane kan anvendes til events, friluftsteater, koncerter, etc.

Læs mere:

Hjemmeside for Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj: http://helhedsplangellerup.dk
Dispositionsplan (pdf, 38 MB)
Se en film der visualiserer arkitekternes forslag

Hjemmeside for Århus Klatreklub: http://www.aarhusklatreklub.dk
Klubbens medlemmer følges ad til mødet
Læs invitationen (pdf)

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19 møde om helheds­plan
    Foreninger og aktiviteter ind i helheds­plan for Gellerup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data