Lejere skal betale 1,2 milliarder for indfriede lån

Private husejere med et realkreditlån skal ikke betale til kreditinstituttet, efter lånet er afbetalt og indfriet. Anderledes er det for lejere i den almene boligsektor. Her skal der fortsat betales til Landsbyggefonden selvom lånet er afdraget og indfriet. Næste år bliver det over 1.250 millioner kroner eller 1,2 milliard kroners husleje, der sendes videre til en fond, hvor folketingspolitikere før har hentet penge i stor stil. F.eks. “overtagelse af andel af statens udgifter ved det almene nybyggeri 2007 – 2010.”

For 10 år siden i 2000 blev der indbetalt 28 mio, men i takt med at lånene udløber, stiger indholdet i pengetanken, og allerede i 2015 vil der blive indbetalt over to milliarder. Dette fremgår af Landsbyggefondens Årsberetning for 2009, som netop er offentliggjort.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Indbetalingen fra lejerne havner i den såkaldte Dispositionsfond, dog går halvdelen af indbetalingen videre til Landsbyggefonden.

Ideen med systemet er bl.a. at de sociale boligorganisationer kan søge penge til f.eks. større renoveringsprojekter og huslejeudsættelse – midler som ikke er tilbagebetalingspligtige lån.

Hvad gør Landsbyggefonden

Landsbyggefondens åresberetning er en hurtig oversigt over de økonomiske og lovgivningsmæssige forhold for almene lejere.
Du kan f.eks. læse om tilskud til forbedringsarbejder, renoveringsstøtteordningen, salg af almene boliger, udlejningsstatistik og analyser.

I statistikkerne er det let at finde katastrofeåret 2007, hvor det almene byggeri var gået helt i stå. F.eks. er tallene for nyopførelse af familieboliger:

Nybyggeri af familieboliger fordelt på tilsagnsår
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.190 1.393 1.169 30 145 1.223

Social og forebyggende

Landsbyggefonden uddeler penge til andet end bygninger: “Landsbyggefonden bemyndiget til i perioden 2006 – 2010 at bevillige 2,2 mia. kr. til social og forebyggende indsats.”
og her har “Århus har modtaget en relativ stor andel af midlerne”.
Det er da også i Århus at Boligselskabernes Landsforening har eneste kontor uden for København. Det er de århusianske boligorganisationer, der sammen står bag Det Boligsociale Fællessekretariat i Højbjerg.

Gellerup Højskole nævnes som et af de tiltag, der har modtaget penge fra Landsbyggefondens boligsociale midler 2006 – 2010, hvor der i gruppen “Nye samarbejdsformer og forsøg” er uddelt 150 millioner eller 9 % af puljen.
84 millioner eller 5 % anvendes til sundhedsprojekter som f.eks. det sundhedshus der er søgt midler til på Holmstrup Mark.

Sæt lejlighederne til salg

Årsberetningen er næsten støvsuget for konkrete eksempler og navne på boligforeninger.
F.eks. nævnes der at “Der er i perioden 2006 – 2009 givet tilsagn til salg af boliger i 2
problemramte afdelinger. Tilsagnet omfatter i alt 58 boliger.” Hvor de ligger må man selv finde ud af.
Til gengæld kan man læse at grundlaget er i orden for f.eks. Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, når det handler om mulighed for at sælge almene boliger som f.eks. ejerlejligheder:

“Fra den 1. januar 2006 er endvidere tilføjet en permanent ordning med salg af almene boliger i problemramte afdelinger.
[…] Ved problemramte afdelinger forstås afdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.”

Læs mere:

Hjemmeside for Landsbyggefonden: http://lbf.dk
Årsberetning 2009 (pdf 4,8 MB)

Hjemmeside for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk

Hjemmeside for Det Boligsociale Fællessekretariat: http://bydele.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data