Repræsentant­skabs­møde: Uændret bestyrelse, ansættelsesforhold for Skræppe­bladet

Brabrand Boligforenings øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor beboervalgte medlemmer fra alle afdelinger samles for at tage vigtige beslutninger der gælder hele boligforeningen. Det almindelige, ordinære repræsentantskabsmøde finder sted hvert år i slutningen af maj.

Marianne Stenberg er ansvarlig for boligforeningens nyhedsbrev, der refererer mødet således:

Repræsentantskabsmødet

Udover valg til formand var der valg til 3 bestyrelsesmedlemmer. Herman Nielsen, Lars Bro og Lene Olm var på valg men genopstillede alle tre. Derudover opstillede Ole Vad Odgaard, Michael Horn og Hans Esmann Eriksen. Der var 76 stemmeberettigede, 75 afgav stemme og 1 var ugyldig. Stemmerne fordelte sig således at: Herman blev genvalgt med 62 stemmer, Lars Bro blev genvalgt med 43 stemmer og Lene Olm blev genvalgt med 52 stemmer.

Hans Esmann blev ikke valgt ind som bestyrelsesmedlem – han fik 31 stemmer. Michael Horn og Ole Vad Odgaard ligeså – de fik henholdsvis 25 og 12 stemmer.
Hans Esmann blev efterfølgende med 38 stemmer valgt som 1. suppleant.

Ansættelseskompetence

Et forslag fra Ole Vad Odgaard om at give Skræppebladets redaktion kompetence til at ansætte de af foreningen lønnede medarbejdere blev drøftet. Det var ønsket til afstemning af forslagstilleren, men bestyrelsen havde vurderet, at konsekvenserne ved at godkende forslaget ville være i strid med gældende lovgivning og almindelig retspraksis samt boligforeningens vedtægter, hvor ansættelseskompetencen er uddelegeret til bestyrelsen, der har valgt at ansætte en direktør med ret til at ansætte og afskededige medarbejdere.

Køb af jord

Repræsentantskabet godkendte også en instilling om, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve jord til opførelse af nybyggeri indenfor en økonomisk ramme af halvdelen af egenkapitalen.

Konsekvensændringer i vedtægterne

Administrerende direktør Torben Overgaard orienterede om konsekvensændringer i vedtægterne som følge af ny bekendtgørelse. I dag gælder begreberne medlemmer og foreningsandele ikke jvnf den nye bekendtgørelse. Beboere og de, der står på ventelisten, er så at sige “medlemmer” af foreningen. En anden konsekvensændring er, at dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder skal være tilgængelige for offentligheden.

I Brabrand Boligforening betyder det, at dagsordener og referater alle lægges ud på boligforeningens hjemmeside. Foreningsbestyrelsen er allerede i gang, og dagsordenen lægges ud på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen. Referater er også tilgængelige fra både bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder.

Afdelingerne følger løbende med. Toveshøj er den første afdeling med indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde på hjemmesiden under afdelingen. […]. Endelig betyder den nye bekendtgørelse, at vedligeholdelsesordninger skal godkendes af afdelingsmødet, hvilket dog også altid har været tilfældet her jvnf. vores vedtægter. Sidst beskriver bekendtgørelsen den kommende styringsdialog mellem boligorganisation og kommune.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 22.50

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Uden at kende detaljer for repræsentantskabsmødet vil jeg som webmaster gerne henlede opmærksomheden på Skræppebladets vedtægter:

§ 5
Redaktionen ansætter sekretær, tegnere og fotografer, der aflønnes efter aftale.

Det kan hertil bemærkes at Skræppebladets redaktion har ansat Skræppebladets tegner (jv. vedtægter) og ansat Skræppebladets layouter (uden for vedtægter) og hver måned "ansætter" webmaster for en måned.

Link til vedtægter:
/redaktionen/vedt%C3%A6gter-for-skr%C3%A6ppebladet/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Repræsentant­skabs­møde: Uændret bestyrelse, ansættelsesforhold for Skræppe­bladet
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data