Orientering om renove­ringen, forslag til placering af tilgængelighedsboliger i Søvangen

Nye forslag,
men uden nogen prisseddel

Så var vi igen indkaldt til orientering om renoveringsplanerne i Søvangen. Det handlede både om de vedtagne planer samt nye forslag.

Man slog fast at den oprindelige plan stadig står ved magt, og formelt er de ting, der er besluttet i orden. Efter at projektleder er ansat er man stødt på problemer, der ikke kan medregnes ham, da han ikke har ansvaret for det beslutningsgrundlag, som beboerne stemte ja til.
Her er hvad jeg fik fat i fra et orienteringsmøde

Søvangens Torv ændres ikke

Af Torvets butikker har man valgt at bibeholde Pizzabager, Frisør og Vaskepigerne, der får lov til at beholde deres lokaler. Derfor bibeholder man Torvet som nu og omdanner den sidste butik til renoverings-spørge-butik. Denne butik kan senere indrettes til nye gæsteværelser.

Ventilationsanlæg

Alle lejligheder og huse får ventilationsanlæg, der fornyr luften til alle rum Det giver et godt og konstant luftskifte. Det er den driftsmæssige bedste løsning både for køkken og badeværelser. Det opsættes over komfur som et nyt emhætte-skab.

Anlægget støjer med 32db, lidt eller meget – som en ”svag tinnitus” det er vel op til følsomhed. Anlægget krævet kanalføring og placering er der ikke taget stilling til. I lejligheder kræver det kvadratmeterplads i det rum, det skal føres igennem, og i husene forslås der, at man bruger pladsen på lofterne.

Projektets manglende finansieringsproblem

Går man alle husene efter i sømmene, selv de huse, der virker sunde, er der inde under gulve og bag ved vægge sandsynligvis fugtproblemer. Det skyldes blandt andet utidssvarende gulvkonstruktioner, og derfor er det nødvendigt at forny gulvene. Det koster mange penge og da det dermed ikke bliver et frivilligt valg (rådighedsvalg), om der skal lægges nye gulve i husene, må man igen se på financieringen

Man kan finansiere en kvalitetsmæssig bedre renovering ved at omdanne husene til tilgængelighedsboliger. At renovere lejemål til tilgængelighedsbolig kan gøres uden nye lejekontrakter.

Kloaknet og nye mure

Spildevand og regnvand skal separeres og de gamle kloakledninger skal renoveres.

Blokkene får isolering og en ny ydermur udenpå den eksisterende, mens man i husene flytter den yderste mur for at få plads til mere isolering.

Placeringen af tilgængelighedsboliger

Placering i blokkene er opgivet af mange grunde. Tilbage står det oprindelige projekt hvor de små værelser stadig lægges til lejligheder. Derfor skal der på nyt beboermøde tages stilling til, om og hvor der skal indrettes tilgængelighedsboliger.

Kommunen forlanger et minimum af tilgængelighedsboliger på 24, men jo flere der omdannes jo større bliver tilskuddet til renoveringen.

Derfor overvejes det at omdanne alle huse både de 50 klyngehuse og husene på Brabrand Skovvej til tilgængelighedsboliger for at indhente det optimale tilskud til hele renoveringsprojektet.
Der er efter mødet kommet svar fra Landsbyggefonden – man kan ikke finde finansiering til mere end max. 28 tilgængelighedsboliger, så der skal nu foretages et valg af, hvor der vil være størst nytte heraf.

Ventelisten til huse i Søvangen

Der er lavet aftale med Aarhus kommune om, at den interne venteliste til husene ikke bliver ændret. Afdelingens beboere har førsteret på ventelisten. Kommunens adgang til hvert 4. lejemål er stadig gældende.

Huse indrettet som tilgængelighedsboliger

Meget tid på info-mødet handlede om dette emne og burde være behandlet specielt for husenes beboere. Det var synd for lejligheds-beboere at de skulle overvære en orientering, der handlede så meget om en kommende stor eller større hus-renovering.

Husenes beboere kan få de planter registreret, der skal fjernes eller flyttes. Der bliver anlagt små jordstykker udenfor boligerne, hvor bevaringsværdige planter kan opholde sig.. Fliser der tages op bliver lagt igen, sådan som det var før renovering. Vil man have udvidet fliseareal derudover, må man selv betale.

For at blive omdannet til tilgængelighedsbolig kræves det, at badeværelse har et mål på minimum 2,10 x 2,30 og at entre areal og døre har et vist mål. Ved en ændring af et hus til tilgængelighedsbolig, da er det eneste, der bevares af det gamle hus, kun være spær samt den indvendige side af ydervæg. Alt andet bliver nyt, dog vil indretningen i klyngehuse være tro mod den eksisterende indretning.

Der opsættes mursten, der hvor husene og blokkene har hvide plader, så de fremstår som rene murstenshuse.
Huse der i forvejen ikke er tilgængelige på grund af trapper ændres med indgang fra bagsiden. Terrænstigning/fald holder efter forskrifterne siger arkitekt. Tilkørselsvej til disse boliger sker ad adgangsvej bagfra.

Genhusning

Der blev givet garantier for at alle, der skal genhuses, får individuelle aftaler om hvordan pakning skal foregå, og hvad der skal hjælp til. Der laves skriftlige aftaler og kun det indbo der skal bruges til genhusning flyttes. Resten opbevares hos flytteselskab med beboerens egen forsikring.

Genhusningstid hvis huset skal omdannes til tilgængelighed bliver 4-6 mdr. Og man regner med, at der renoveres op til 10 huse ad gangen,

Hvad skal der stemmes om

Der bliver fremlagt flere forslag med antal tilgængelighedsboliger og hvad det kommer til at koste for beboerne på et ekstra-ordinært beboermøde.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Kirsten Hermansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data