Beslutninger på vej om trinbræt og udvikling ved City Vest

Onsdag aften tog Aarhus Byråd hul på de mange svære beslutninger om letbanens etape 2, der skal forbinde Brabrand med midtbyen. Forude venter blandt andet en afklaring om udviklingen omkring City Vest og det længe ønskede trinbræt i Brabrand

Med den skitserede rute vil turen fra Brabrand til midtbyen tage cirka 22 minutter – eller længere end det nu tager med bus. De blå streger er de nye alternative ruteforslag. (Kort: Teknik og Miljø).

Med den skitserede rute vil turen fra Brabrand til midtbyen tage cirka 22 minutter – eller længere end det nu tager med bus. De blå streger er de nye alternative ruteforslag. (Kort: Teknik og Miljø).

”For Brabrand Station forventes en forundersøgelse at kunne forelægges byrådet medio 2020. Den videre proces vil skulle afklares med Transportministeriet.”

Sådan står der allernederst i den indstilling fra Teknik og Miljø, som Aarhus Byråd onsdag aften diskuterede – og endte med at sende en tur igennem Teknisk Udvalg, før politikerne træffer endelig beslutning.

Det er nemlig ikke ”Brabrand Station” eller et trinbræt, som det ofte bliver kaldt, der har politikernes fokus lige nu. Det er det store spørgsmål: Skal vi overhovedet have en letbane mellem Brabrand og midtbyen – eller skal vi vælge de billigere og mere fleksible BRT-busser?

Helt aktuelt venter nogle andre store beslutninger om, hvilken rute den eventuelle letbane skal køre ad. Det er en forudsætning for, at kommunen kan få gang i den helt afgørende VVM-analyse, der kan belyse miljøspørgsmål, tekniske forhold og økonomi.

Kobling til regionaltoget?

Men Teknik og Miljø lover altså, at der kommer en særlig forundersøgelse om et togstop i Brabrand, og at det sandsynligvis sker en gang midtvejs i 2020. Derefter skal byrådet sandsynligvis tage stilling til oplægget og beslutte, om man vil forsøge at få Transportministeriet med på planen.

Under alle omstændigheder skal letbanens etape 2 have en afslutning et sted i Brabrand, som det er forudsat i ruteplanen. Men det interessante set med lokale øjne har været også at få regionaltoget til at stoppe i Brabrand.

Det vil give en betydelig kortere rejsetid til midtbyen, end de 22 minutter, det vil tage at køre med letbanen. Og samtidig får mange lokale pendlere mulighed for også at tage toget vest- og nordpå.

Onsdag aften blev koblingen til regionaltog kort nævnt i den politiske debat, der ellers især handlede om at markere overordnet støtte eller det modsatte til letbaneprojektet.

Men i Brabrand må vi altså vente yderligere nogle måneder, før vi ved, om det faktisk er en plan, politikerne i Aarhus vil arbejde videre med.

Teknik og Miljø anbefaler klart den nye (blå) linjeføring, selvom den vil koste tre millioner kroner mere at anlægge.

City Vest venter på en politisk beslutning

Et par kilometer længere øst på, står City Vests ejere også og tripper utålmodigt for at få en politisk beslutning om den eventuelle letbanes ruteføring omkring indkøbscentret.

City Vest har tidligere offentliggjort en omfattende udviklingsplan for centret, men planerne har i længere tid været sat i bero, sandsynligvis på grund af usikkerhed om hvor letbanen skal køre.

Teknik og Miljø foreslår, at man skrotter den oprindelige plan, hvor letbanen skulle køre vest om City Vest og i stedet lader den køre i en blød bue øst om centret ned til Silkeborgvej, hvor den så sætter kursen ned mod en eventuel endestation på Stenbækvej.

Dyrere men bedre at køre øst om City Vest

Den nye plan vil koste tre millioner kroner mere i anlægsudgifter, men til gengæld vil forslaget ”give det bedste grundlag for at realisere potentialet for udvikling af området ved City Vest”, skriver Teknik og Miljø i oplægget.

Samtidig giver den østlige løsning (den blå linjeføring i illustrationen) færre skarpe sving og dermed bedre komfort og lavere rejsehastighed – trods den lidt længere rute.

Det oprindelige vestgående forslag vurderes også at ville have nogle dårligere muligheder for at omdanne og forbedre byrummene på den sydlige del af Karen Blixens Boulevard:

”Der vil være dårlige muligheder for at etablere hensigtsmæssige stiforløb og vejadgang, samt risiko for at resultatet bliver dårlige og utrygge byrum. En forudsat sivegade i forlængelse af Karen Blixens Boulevard frem til Fredspladsen mv. vil ikke, eller kun vanskeligt, kunne etableres”, skriver Teknik og Miljø.’

Teknik og Miljøs nye forslag betyder samtidig et endeligt farvel til Nordgårdhallen, for denne linjeføring går direkte igennem området, hvor idrætshallen nu ligger.

Der var ikke i den politiske debat onsdag aften kommentarer til de enkelte ruteforslag. De rykkes nu til Teknisk Udvalg, hvor alle forslagene nu skal til nærmere behandling, inden de igen lander i byrådet.

Denne artikel er venligst udlånt fra www.voresbrabrand.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data