Parkeringsproblemer i Brabrand Bolig­forening

Parkeringsbøder og -kontrol skal til urafstemning i Holmstrup i det vestlige Aarhus 22. – 23. november

Mange boligafdelinger oplever problemer med uhensigtsmæssig parkering, og jævnligt dukker der forslag om parkeringskontrol op på beboermøder. De fleste beboere stemmer nej, men i Hasselager har en enkelt afdeling succes med parkeringskontrol.

I afdeling 5, Toveshøj, skiltes der massivt for at indføre god parkeringskultur.
Foto: Ulrik Dorph-Hansen

Success med p-kontrol

Siden 2013 har afdeling 15, Hasselengen, lavet aftale om parkeringsvagter:
“Det er helt rigtig, at vi har et privat firma til at varetage opgaven omkring parkeringspladser i afd 15.
Vi har haft stor succes med dette. Vi havde nogle problemer med, at folk ikke kunne finde ud af at parkere ordentligt, og vi havde en del firmabiler, som også brugte vores parkeringspladser.
Det er vi kommet til livs med dette tiltag,” fortæller afdelingens formand, Alexander Johansen til Skræppebladet.
I afdeling 15 er det firmaet Q-Park, som står for at tjekke, om bilerne holder ordentligt og udskrive bøder til dem, der overtræder reglerne.

Også i afdeling 5, Toveshøj, er der indført parkeringkontrol, hvor det er firmaet Q-Park, som står for at udskrive bøder på 795,- pr. døgn for overtrædelse af reglerne.

Nej-sigere til p-bøder

I andre afdelinger har beboerne vendt tommelfingeren nedad, når forslaget dukkede op på beboermøder. I 2018 sagde både afdeling 26, Kildeagervej, og afdeling 25, Østergårdsparken, “nej”.
I 2019 var det afdeling 8, Drejergården, som luftede muligheden for parkeringskontrol uden vedtagelse. I 2016 var det afdeling 24, Skovhøj, som diskuterede muligheden for p-vagter uden vedtagelse.

Diskussioner om parkeringsproblemer er ret udbredt, men konkrete forslag om parkeringskontrol er der længere imellem.
Læs Skræppebladets indlæg om parkering

Urafstemning i Holmstrup

Som Skræppebladet kunne berette i oktober vedtog beboermødet i Holmstrup med 51 stemmer for og 43 imod et forslag om parkeringskontrol stillet af afdelingsbestyrelsen.
Efterfølgende har beboerne modtaget følgende indkaldelse til urafstemning om parkeringskontrol:

På baggrund af beslutning truffet på afdelingsmødet d. 21. september
2021 indkaldes herved til urafstemning om indførelse af parkeringskontrol i Holmstrup.
Mandag d. 22. november 2021 kl. 09.00 til kl. 12.00
Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 15.00 til kl. 18.00
i selskabslokalet nr. 245. Forslaget er omdelt til alle.

Diskussioner og særnummer af beboerblad

Indkaldelsen til urafstemning tændte lunten for en række diskussioner bl.a. på Facebook-sider om Holmstrup. Redaktøren af det lokale beboerblad, Sofus, gik i gang med at lave et ekstranummer.
“… Jeg synes at vi er i gang med at lave et selvmål med p-vagter. Jeg har ikke i det år, jeg har boet i Holmstrup, haft problemer med at finde en p-plads. Jeg ved godt, at der er få, der parkerer skævt eller bryder andre regler, men jeg tænker at
ulempen ved deres regelbrud er mindre end, hvis vi får privat p-kontrol til at dele ‘billetter’ ud, hvis vi selv kommer til at parkere på stregerne.
… Måske skulle vi undersøge om Boligforeningens ansatte kunne få hjemmel til at flytte de trailere og både mm., som holder, hvor der ikke må parkeres. Der står jo et skilt med p-regler ved indkørslen til Holmstrup, hvor der bliver lovet sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt,” skriver Erik Madsen i ekstranummeret af afdelingens beboerblad.
Hent SOFUS, ekstranummeret fra holmstrupinfo.dk
Læs med hos åben gruppe om Holmstrup hos Facebook

P-kontrol i arkivet

Her kan du læse uddrag fra tidligere Skræppeblade, der skriver om parkeringskontrol:

Kildeagervej, afd. 26 (november 2018):
Der var et forslag om, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at arbejde videre med muligheden for parkeringskontrol. Forslaget blev forkastet

Østergårdsparken, afd. 25 (november 2018)
Et meget snævert flertal stemte imod afdelingsbestyrelsens forslag om at indføre parkeringskontrol i afdelingen.

Hasselengen, afd. 15 (oktober 2013)
I årets løb er der opsat videokamera, og der er lavet aftale om parkeringsvagter. Nogle beboere er kede af det, men det er nødvendigt.

Skovhøj, afd. 24 (oktober 2016)
Det diskuteres livligt, hvorvidt skiltning, ny afmærkning eller P-vagter er løsningen på parkeringsproblemerne.

Drejergården, afd. 8 (oktober 2019)
Et problem omkring et p-område ind mod nabogrunden blev rejst. Der blev diskuteret mulighed for måske at kontakte et p-vagtfirma. Noget, en måske ny bestyrelse kan arbejde videre med.

Holmstrup, afd. 6 (2007)
Rødvin for dårlig parkering
Find en rigtig “rådden parkering” i Holmstrup – tag et billede og vind op til tre flasker rødvin. Bag den utraditionelle fotokonkurrence står afdelingsbestyrelsen i Holmstrup. Beboerne er utilfredse med biler, der er parkeret forkert f.eks. på skrå over to båse, ude på kørearealet og lignende.

Læs Skræppebladets indlæg om parkering

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 9-12 ur­afstem­ning, Holmstrup
  Parkeringsproblemer i Brabrand Bolig­forening
 • kl. 15-18 ur­afstem­ning, Holmstrup
  Parkeringsproblemer i Brabrand Bolig­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data