Skovgårds­parken er nu et forebyggelsesområde

Ny politisk aftale betyder umiddelbart ikke noget for boligforeningens planer med området, siger formand Keld Albrechtsen

Der er indgået en ny politisk aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Sådan står der i pressemeddelelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet, som i går blev indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.
Aftalen indebærer, at ”der arbejdes målrettet på at sikre, at beboere med ikke-vestlig baggrund højst vil udgøre 30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030.”

Forsiden: Boligministeren på besøg i Skovgårdsparken. Foto Bo Sigismund

Boligminister Kaare Dybvad på besøg i Skovgårdsparken.

Centralt i aftalen er indførelsen af en ny kategori af boligområder, såkaldte forebyggelsesområder, hvor man vil kunne anvende en række af de redskaber, der hidtil har været anvendt i områder omfattet af parallelsamfundslovgivningen fra 2018. De nye forebyggelsesområder er boligområder med mere end 1.000 beboere, der risikerer at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse, lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund. Disse boligområder får nu redskaber til at forebygge, at de ikke udvikler sig til parallelsamfund og havner på de lister, der er omfattet af lovgivningen fra 2018.

Det drejer sig bl.a. om obligatorisk fleksibel udlejning, som sikrer fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse. Der vil også ske en stramning af reglerne for kommunal anvisning til områderne. Og endelig bliver det fremover muligt at godkende strategisk nedrivning i forebyggelsesområderne, hvis der er et ønske om byudvikling eller omdannelse i boligområderne.

Ikke flere ghettoer

Skovgårdsparken røg af ghettolisten sidste år, men kan nu findes på en ny liste over såkaldte forebyggelsesområder.
Udover kategorien forebyggelsesområder, betegnes ghettoområder nu som parallelsamfund og hårde ghettoområder som omdannelsesområder. Det vil sige, at Gellerupparken og Toveshøj ikke længere betegnes som en ghetto ifølge aftaleparterne, men som et omdannelsesområde.

Får ingen indflydelse på Skovgårdsparken

Boligforeningens formand Keld Albrechtsen, siger, at de nye indsatser umiddebart ikke får indflydelse for Skovgårdsparken, da boligforeningen allerede, i samarbejde med beboerne og afdelingsbestyrelsen, er i gang med flere tiltag, der skal få beboerne i arbejde og er i gang med at forebygge kriminalitet. Kriteriet med maksimum 30 procent ikke-vestlige, kan de dog ikke gøre noget ved, da man ikke kan ændre på, hvor folk kommer fra.
Keld Albrechtsen er vred over, at etnicitet igen er et kriterium, som det har været så længe ghettolisten har eksisteret. ” Det er ren og skær racisme,” siger han og fortsætter: ”man bliver ved med at stemple på etniske kriterier selvom meget tyder på at integrationen går langt bedre end de tror på Christiansborg.”

Vil modarbejde større tiltag

Brabrand Boligforening vil kæmpe på at finde en løsning i Skovgårdsparken, så der ikke bliver indført de samme tiltag, som i Gellerup og Toveshøj, hvor blokke er udpeget til at blive nedrevet.
”Vi vil modarbejde fremtidige indgreb overfor afdelingen, ligesom dem, der er indført i områder som er betegnet som hårde ghettoer,” siger Keld Albrechtsen.
Men han mener, at afdelingen er på rette vej og med godt samarbejde parter imellem, skal de nok finde en god løsning på de problematikker, der er i området.

Du kan læse mere om aftalen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data