Usikkert om helheds­planen kommer til afstemning i næste uge

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har klaget til beboerklagenævnet over urafstemningen

Når Brabrand Boligforenings repræsentantskab på tirsdag i næste uge mødes til det første repræsentantskabsmøde siden maj 2019, så er punktet Helhedsplanen for Gellerupparken på dagsordenen. Og her er det planen, at repræsentantskabets medlemmer skal beslutte sig for , om de stemmer for eller imod nedrivningerne af syv blokke i Gellerupparken.

Det er dog stadig ikke hundrede procent afgjort, at punktet bliver gennemført.

For inden urafstemningen om Helhedsplanen i Gellerupparken blev gennemført før ferien, klagede Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til beboerklagenævnet over afstemningen.

Afdelingsbestyrelsen ønskede i stedet, at afstemningen skulle foregå på et ekstraordinært beboermøde efter en politisk debat. Det ønske blev ikke fulgt af foreningsbestyrelsen, som på grund af særlige regler under corona havde mulighed for at gennemtvinge en urafstemning på trods af afdelingsbestyrelsens ønske.

Ønsker ny afstemning

Beboerklagenævnet nåede ikke at forholde sig til klagen inden sommerferien. Derfor blev urafstemningen gennemført sidst i juni.
Resultatet blev, at et lille flertal af beboerne stemte nej til helhedsplanen. Det er det valgresultat, som har medført, at foreningsbestyrelsen har benyttet sig af en såkaldt ”call-in” bestemmelse, hvor repræsentantskabet i næste uge kan godkende helhedsplanen alligevel.

“Afdelingsbestyrelsesformand Youssef Kader får forevist den tomme stemmeboks inden urafstemningen igangsættes.(Foto: Elsebeth Frederiksen)

Afventer svar fra beboerklagenævn

Her en uge inden repræsentantskabsmødet, som finder sted næste tirsdag den 24. august på Scandic Vest i Hasle, har beboerklagenævnet stadig ikke truffet en beslutning.

Det er derfor uafklaret, hvorvidt afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken får sit ønske opfyldt om at gennemføre et ekstraordinært beboermøde med en ny afstemning.
Hvis beboerklagenævnet er enige med afdelingen og kommer med sin afgørelse inden næste tirsdag, så kan repræsentantskabet ikke behandle Helhedsplanen på sit møde. For så skal der gennemføres en ny afstemning i Gellerupparken i forbindelse med et ekstraordinært beboermøde.

Og hvis det igen bliver nej, så kan den nye foreningsbestyrelse, som bliver valgt på repræsentantskabsmødet i næste uge, igen vælge af bruge ”call-in”bestemmelsen og indkalde repræsentantskabet til et nyt møde, hvor medlemmerne så skal stemme for eller imod, at der rives 408 lejligheder ned i Gellerupparken.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • repræsentant­skabs­møde
    Usikkert om helheds­planen kommer til afstemning i næste uge
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data