Gellerup og Toveshøj forbliver et omdannelsesområde

Den berygtede liste er udkommet i dag

Gellerup og Toveshøj blev i mange år betragtet som en hård ghetto. I hvert fald i statistikkerne og på den såkaldte ghettoliste, der udkommer hvert år den 1.december.
Listerne har ændret navn til udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder men selvom navnene er ændret, er det stadig de samme kriterier, der gælder.

En af de blokke, der ifølge udviklingsplanen, skal rives ned.

Umiddelbart betyder det ikke noget for området, at det stadig befinder sig på listen, da der allerede er vedtaget en såkaldt udviklingsplan, som blandt andet skal reducere de almene familieboliger i området til 40 procent. Det gøres i Gellerup med nedrivninger og opførsel af nye private boligtyper.

Dårlig lovgivning

Formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, er glad for at færre områder i Danmark befinder sig på listen men at den lovgivning, der ligger bag, ikke er velovervejet eller en god måde at gøre det på.

”Det er tydeligt, at man kan se en fremgang og det er jeg glad for, men når man først er kommet på listen, skal planerne gennemføres.”
Han tror ikke, at der bliver ændret noget i loven i forhold til den nye regering, da ingen partier i forliget har opsagt det under valgkampen, så det med 40 procent står fast men det kan være, at der kommer nogle skærpede indsatser med hensyn til kriminalitet, som flere partier førte kampagne på i forbindelse med den nyligt overståede valgkamp.

Utryghedsskabende kriminalitet

Mette Frederiksen nævnte for eksempel i sin tale, da hun udskrev folketingsvalg, at der skal tænkes mere på folk, som føler sig utrygge på grund af ”utilpassede unge” i vaskekældrene. Under valgkampen havde Socialdemokratiet også fokus på ”utryghedsskabende kriminalitet” og førte kampagne på hårdere straffe og større tryghed i de udsatte boligområder.

Du kan her se listerne og de forskellige definitioner.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data