Nyttehaver giver værdi for mange

Sigrids Stue har igen vist sig fra den aktivistiske side

Den 19. maj præsenterede Sigrids Stue projektet HaveVærdi og publikationen Flora Gellerup. Rent fysisk består det af en folder og nogle frø, men det er meget mere end det, forklarer Grete Aagaard. Frøene hænger i små papirsposer på væggen og ved siden af står en lille folder, som alle er velkomne til at hente.

Frøene stammer fra de nyttehaver, der ligger placeret mellem blokkene på Dortesvej og som har dannet et socialt, aktivt og produktivt byrum siden 1970erne. Disse nyttehaver står nu til snarlig nedlæggelse på grund af den omfattende ændring af området med nedrivning af boligblokke med følgende salg og privatisering af jorden. ”Kommunen har lovet, at haverne bliver genetableveret men vi ved ikke hvordan, hvor eller hvornår, siger Grete Aagaard.

I folderne er der en lang liste over, hvilke afgrøder, der bliver dyrket i haverne samt tegninger af planter og citater fra det høringsvar, som Sigrids Stue har indsendt til Aarhus Kommune.

Sigrids Stues forslag til ny placering af nyttehaverne.

Her står blandt andet:
”Vores udgangspunkt er, at nyttehaverne udgør en produktiv og social og kulturbevarende del af de offentlige byrum. Byrummet er repræsentativt i sig selv med plads og invitation til, at alle kan bruge det. Dette inkluderer for eksempel fodboldbaner, idrætsfaciliteter, variationer af veje og stier, åbne arealer, legepladser med krat … samt nyttehaver.”

Et andet sted i høringssvaret har de givet ordet til brugerne af haverne:

”Folk, der har haver, kender hinanden. Der er noget at snakke om – hvis een mangler noget, kan man altid spørge den anden, om man kan få noget – man bytter lidt – man konkurrerer lidt. Det hele bliver sådan en social atmosfære for alle sammen.

“Nogle vil ikke engang på ferie på grund af at haverne skal passes. De siger, at om vinteren ser de frem til foråret, hvor de kan begynde at komme herud

”Jeg kender det fra min mor – vi har også boet her i næsten 34 år – og haft haver her næsten fra vi flyttede ind faktisk. Når hun fx er lidt stresset – så går hun ud i haverne.

“Jord fra haverne på Dortesvej, som må være det dyreste jord i Danmark, når man tænker på, hvor meget jorden er solgt for,”lyder det fra Grete Aagaard.

Haverne giver stor værdi for brugerne, forklarer Grete Aagaard, som bruger projektet på at gøre opmærksom på haverne og alt det daglige liv og fællesskab der er beboerne imellem. Og hvor ærgerligt det er, at nedlægge de haver fordi der skal rives blokke ned, når de skaber så stor værdi for folk.

De mange nyttehaver v. Dortesvej hører under den lokale haveforening Grønærten

Publikationen HaveVærdi / Flora Gellerup er den første udgivelse i Neighbourhood Remarks publikationsserien.

Du kan læse hele høringssvaret her

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data