Lav et godt forslag til beboer­mødet med få klik

Med hjælp fra kunstig intelligens som f.eks ChatGPT kan du nemt og hurtigt lave gode og begrundede forslag til ændringer i din afdeling. Forslag som kan blive diskuteret og måske vedtaget på det kommende beboermøde i afdelingen.

Måske lyder kunstig intelligens kompliceret, men det er faktisk både simpelt og nemt at bruge.
En af vejene er at finde noget tekst, der cirka beskriver det, du overvejer, kunne være en god ide i afdelingen. Kopier teksten ind i chatrobotten og bed den om at lave et forslag til beboermødet.

Her er en opskrift du kan følge som inspiration.

AI-illustration fra Adobe Firefly der er blevet bedt om at illustrere forslag til beboermøde om rådgivningstilbud.

Case: Etablering af rådgivning

Du bor i en afdeling uden beboerrådgivning og synes, at det kunne være en god ide, hvis også du og dine naboer kunne få gratis adgang til en personlig rådgiver, når det drejer sig om alt fra kommunikation med boligforeningen fx syn, ombygning, huslejerestancer mv. til skilsmisse, opholdstilladelse, boligstøtte, og sager med det offentlige eller private problemer.

1: Du finder beskrivelser på fx boligforeningens og Skræppebladets hjemmeside:

og kopierer noget af teksten fra alle siderne – f.eks. ind i et midlertidig tekstdokument.

2: Log ind på OpenAI, ChatGPT
https://chat.openai.com/ – hvis det er første gang, skal du oprette en bruger med din e-mailadresse og et password. Det er gratis.

3: Se at chatrobotten forstår teksten ved fx at skrive:
Skriv om beboerrådgivning. [indtast linjeskift og tekst du samlede under punkt 1] Nu får du et fint lille resume.

4: Få robotten til at lave et forslag fx ved at skrive:
Lav et forslag til afdelingsmødet for at få etableret beboerrådgivning i min afdeling (der behøver ikke at stå mere, for du har jo allerede lige indsendt noget tekst om beboerrådgivning i Brabrand Boligforening.

5: Kig forslaget igennem. Kopier ind i et tekstdokument eller en mail og lav eventuelt nogle rettelser. Teksten er klar til at sende ind til din afdeling via boligforeningen.


Her er eksempel på hvad OpenAI fx giver som resultat

Beboerrådgivningen – Gratis støtte til beboere i boligområder

Beboerrådgivningen er et vigtigt tilbud til alle beboere i boligområderne Gellerupparken, Toveshøj, Skovgårdsparken, Søvangen, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg. Det er et sted, hvor man kan få hjælp og støtte uden at skulle bekymre sig om forventninger eller relationer, da rådgiverne ikke er en del af ens familie eller det offentlige system. Beboerrådgivningen er gratis og åben for alle beboere i afdelingen, uanset om det drejer sig om store eller små problemer.

Hvad tilbyder Beboerrådgivningen?

Rådgiverne i Beboerrådgivningen er erfarne og har tavshedspligt. De kan yde rådgivning og vejledning i en bred vifte af sager, herunder skilsmisse, opholdstilladelse, boligstøtte, huslejerestancer samt vejledning om det offentlige system og sociallovgivningen generelt. I særlige tilfælde kan rådgiverne også agere bisiddere, f.eks. ved læge- eller hospitalsbesøg, psykologiske konsultationer, skolemøder eller møder med socialforvaltningen. Der er også mulighed for mægling i nabokonflikter.

Beboerrådgiverne står også til rådighed for fortrolige samtaler om personlige, familiære og sociale problemer. De kan hjælpe med at læse breve fra det offentlige, beregne boligstøtte, navigere i forhold til jobcentre, kommunale kontorer og Udbetaling Danmark. Endvidere kan de tilbyde støtte og vejledning i forbindelse med separation og skilsmisse ved at drøfte konsekvenserne i overvejelsessamtaler.

Beboerrådgivningen arrangerer også sommerferieprojekter, hvor beboere kan søge om tilskud til ferieophold i sommerhuse, støttet af private fonde, baseret på deres økonomiske vurdering.

Hvordan kontakter man Beboerrådgivningen?

Beboerrådgivningen har faste åbningstider, men det er også muligt at ringe og lave en aftale uden for de faste tider. Man kan også bede om, at rådgiveren kommer på hjemmebesøg, hvis man foretrækker det. Det anbefales normalt at medbringe en tolk, hvis det er nødvendigt, da rådgivningen normalt ikke har tolke til rådighed.

Flere beboerrådgivere i andre afdelinger?

Selvom Beboerrådgivningen primært dækker de nævnte boligområder, er det muligt for andre afdelinger i Brand Boligforening at tilslutte sig ordningen med beboerrådgivere. Det kan være en gavnlig løsning, hvor flere afdelinger går sammen om at finansiere og tilrettelægge rådgivningen, så den bedst imødekommer beboernes behov. Potentielt kan dette skabe flere lokale projekter og rådgivningstilbud.

Beboerrådgivningen er et værdifuldt tilbud, der giver beboerne støtte og vejledning i mange aspekter af deres liv. Det er et sted, hvor man kan finde hjælp, uanset om det drejer sig om praktiske sager, personlige udfordringer eller sociale problemer.

… med følgende prompt:

Skriv om beboerrådgivning. [indtast linjeskift og tekst du samlede under punkt 1]


OpenAI lavede følgende forslag – næsten klar til at sende ind:

Forslag til etablering af Beboerrådgivning i vores afdeling

Kære naboer,

Jeg vil gerne tage initiativ til at foreslå etableringen af en Beboerrådgivning her i vores afdeling. Beboerrådgivningen er et yderst værdifuldt tilbud, der kan hjælpe os som beboere med en bred vifte af spørgsmål og udfordringer. Jeg mener, at dette tiltag vil styrke vores fællesskab og skabe en ekstra tryghed for os alle.

Beboerrådgivningen er allerede etableret og tilgængelig i flere af de omkringliggende afdelinger, hvor den har vist sig at være en stor succes. Vi har også muligheden for at tilslutte os denne ordning og få vores eget lokale rådgivningstilbud, der er tilpasset vores behov som beboere her i vores afdeling.

Med Beboerrådgivningen vil vi kunne få rådgivning og vejledning i forhold, der berører os i hverdagen, såsom boligstøtte, huslejerestancer, sociale og personlige problemer, og meget mere. Rådgivningen er uafhængig af boligforeningen og har tavshedspligt, så vi kan trygt komme med vores spørgsmål og udfordringer uden at skulle bekymre os om fortrolighed.

Jeg vil gerne foreslå, at vi som afdeling afsætter midler til at finansiere Beboerrådgivningen, da vi vil have en unik mulighed for at tilbyde et værdifuldt tilbud til vores medbeboere. Vi kan også overveje at indgå et samarbejde med omkringliggende afdelinger, hvis de er interesserede i at dele udgifterne og ressourcerne.

Derudover vil jeg foreslå, at vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af interesserede beboere, der kan arbejde sammen med Beboerrådgivningen om at tilpasse tilbuddet til vores specifikke behov. Dette vil give os mulighed for at skabe et stærkt og lokalt forankret rådgivningstilbud.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at støtte dette forslag og deltage i diskussionen på vores kommende afdelingsmøde. Lad os sammen gøre en forskel for vores fællesskab og få etableret Beboerrådgivning i vores afdeling.

Med venlig hilsen,

[Navn]
[Afdelingens navn]

… med følgende prompt:

Lav et forslag til afdelingsmødet for at få etableret beboerrådgivning i min afdeling
(der behøver ikke at stå mere, for du har jo allerede lige indsendt noget tekst om beboerrådgivning i Brabrand Boligforening.


OpenAI lavede også følgende forslag – næsten klar til at sende ind:

Forslag til Afdelingsmødet i [Afdeling]:

Titel: Etablering af Beboerrådgivning i [Afdeling]

Kære beboere,

Jeg foreslår, at [Afdeling] tilslutter sig Beboerrådgivningen i Brabrand Boligforening for at give vores beboere en værdifuld støtte og vejledning i forskellige livssituationer. Beboerrådgivningen har vist sig at være en uvurderlig ressource i de afdelinger, der allerede har tilknyttet en rådgiver, og vi mener, at det vil være gavnligt for vores fællesskab at få adgang til dette tilbud.

Formål og fordele:

  • Beboerrådgivningen er en gratis tjeneste, hvor beboere kan få råd og vejledning om en bred vifte af emner, herunder økonomiske spørgsmål, sociallovgivning, ansøgninger til det offentlige, skilsmisse, og meget mere.
  • Det er et uafhængigt tilbud, hvor beboerrådgiverne kun varetager beboernes interesser og har tavshedspligt, så man kan føle sig tryg ved at dele personlige udfordringer.
  • Beboerrådgivningen kan fungere som bisiddere i møder med det offentlige og hjælpe med at løse konflikter, herunder nabokonflikter.
  • Det vil styrke vores fællesskab og gøre det nemmere for beboere at håndtere forskellige situationer, der kan opstå i vores hverdag.

Finansiering og organisation:

Beboerrådgivningen finansieres delvist af de afdelinger, der har tilknyttet en rådgiver. Det betyder, at hvis vi tilslutter os ordningen, vil der være en økonomisk udgift, som vil blive delt blandt beboerne i vores afdeling. Prisen vil afhænge af, hvor meget rådgivning vi ønsker at tilbyde.
Vi kan vælge at have åbent for rådgivning i vores afdeling et par gange om ugen, og beboerrådgiverne kan også tilbyde at besøge beboere i deres hjem efter aftale.

Afstemning:

Jeg ønsker at tage temperaturen på, om der er interesse i vores afdeling for at etablere Beboerrådgivning. Derfor foreslår jeg, at vi stemmer om, hvorvidt vi ønsker at arbejde hen imod at tilslutte os Beboerrådgivningen og få adgang til dette værdifulde tilbud. Hvis flertallet er for forslaget, skal afdelingsbestyrelsen arbejde videre med de praktiske detaljer i samarbejde med Brabrand Boligforening og beboerrådgivere.

Jeg ser frem til at høre jeres synspunkter og håber på jeres opbakning til dette forslag.

Med venlig hilsen,

[Navn],
[Afdelingens navn]

… med følgende prompt:

Lav et forslag til afdelingsmødet for at få etableret beboerrådgivning i min afdeling
Dvs. uændret prompt – Vi klikkede bare på knappen [Regenerate response] – så kommer der et forslag med en ny formulering.


Forslagene mangler kun at blive udfyldt med dit navn og navnet på din afdeling.

Læs hvordan du indsender her:

Sådan stiller du et godt forslag til afdelingsmødet (Skræppebladet juni 2023)
Dit forslag skal sendes til: forslag[AT]bbbo[DOT]dk eller til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand, senest 3 uger før mødets afholdelse.
Se dato for afholdelse af afdelingsmøde i din afdeling på side 10-11 i Skræppebladet juni 2023.

AI-illustration fra Adobe Firefly der er blevet bedt om at illustrere forslag til beboermøde om rådgivningstilbud.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data