Skal City Vest bevares eller forvandles?

Stor debat om butikscentrets fremtid

Salen i Det Gamle Gasværk var propfyldt, da Vores Brabrand mandag indbød til en livlig debat om City Vests fremtid. Cirka 100 borgere var mødt frem for at lytte til og deltage i diskussionen. Projektudvikler Lars Thesmer Sørensen fra A. Enggaard, rådmand Nicolaj Bang (Konservative) fra Teknik og Miljø, og rådmand Anders Winnerskjold (Socialdemokratiet) fra Sociale Forhold og Beskæftigelse og Tom Nielsen fra Arkitektskolen var mødt op for at redegøre for deres holdninger og tage debatten.

Lars Thesmer Sørensen åbnede debatten med en præsentation af A. Enggaards planer for City Vest. Planen inkluderer nedrivning af den nederste del af centret for at skabe plads til et mindre butikscenter øverst. Denne plan har vi tidligere beskrevet nærmere i denne artikel.

Tilhørerne viste stor interesse for Tom Nielsen fra Arkitekskolen i Århus, der for nylig sammen med kolleger havde udtrykt bekymring i et læserbrev. Han argumenterede for bevarelse og transformation af City Vest:
“Vi mener, at City Vest ikke bør rives delvist ned, men derimod transformeres og omdannes til at få en central rolle som bydelscenter i Brabrand.”

Rådmand Nicolaj Bang, som selv bor i Brabrand, er også glad for City Vest og er også ked af centrets udvikling. Men han var også glad for at deltage til mødet, fordi han er fortaler for en strategi fra Aarhus Kommune om, at borgerne skal høres tidligere i processerne end tidligere. Han er stor fortaler for at bevare en bydels identitet og styrke sammenholdet og sammenhængskraften i en bydel. Da en tilhører spurgte til, hvordan det harmonerede med ødelæggelsen af Gellerups identitet på grund af nedrivninger, havde han ingen kommentarer til det.

Rådmand Anders Winnerskjold, startede med en lille anekdote og sine ugentlige besøg i City Vest med sin far og fortalte, at han også var glad for centret. ”Der er ingen der ikke er kede af centrets tilstand lige nu,” fortalte han.

Stor debat efter oplæg

Under den efterfølgende diskussion delte flere borgere deres bekymringer om planerne om at rive City Vest ned. Jette Skyum, formand for Christianhøjs grundejerforening, udtrykte stor bekymring for byggeriet af et nyt center op til seks etager og sagde: “Vi føler os temmelig pressede.”

Arkitekt Anna Mette Exner, bosat i Brabrand, fremhævede transformation som den ideelle løsning: “Den bygning er fantastisk, den kan indrettes til noget helt unikt, og jeg ved, fordi jeg arbejder med transformation i min tegnestue, at det kan blive helt fantastisk.”

Man kunne aldrig finde på at rive en hovedgade ned,” Tom Nielsen

Politikerne reagerede på bekymringer om økonomiske realiteter. Rådmand Nicolaj Bang nævnte kommunens arbejde med at kortlægge bevaringsværdige bygninger:
“Der er en klima- og kulturdagsorden, og min bekymring er, om området kan understøtte bygningens potentiale.”

Rådmand Anders Winnerskjold tilføjede et perspektiv på arkitektur:
“Arkitektur er subjektivt, og det skal vi også have i mente. Fordi nogle arkitekter synes, det er pænt, er det ikke alle, der mener det.”

Tom Nielsen brød også ind med sit input:
“Det er lidt sjovt med den snak om nedrivning af et center på grund af manglende kunder. Der er jo aldrig nogen, der snakker om at nedrive en hovedgade pga. butiksdød.”

Enige borgere

Debatten om City Vests fremtid afslørede, at de fleste til mødet mener, at bevarelse og transformation er nøglen til at bevare bydelens unikke karakter. Spørgsmålet om, hvordan man balancerer økonomiske realiteter, bæredygtighed og lokal identitet, er noget politikerne og byudviklere kan tage med videre.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Birthe Steffensen
Sundhedscenter er en fantastisk god ide ! Spisested og udsigt på toppen.få inspiration fra Sallings tag.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Debatmøde
    Skal City Vest bevares eller forvandles?
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data