Læs mere
2022

2022-08 December

Se web­udgave af 2022-08 December

Læs mere
2021

2021-02 Marts

Se web­udgave af 2021-02 Marts

Læs mere
2020

2020-04 Juni

Se web­udgave af 2020-04 Juni

Læs mere
2019

2019-01 Februar

Se web­udgave af 2019-01 Februar

Læs mere
2018

2018-07 November

Se web­udgave af 2018-07 November

Læs bl.a. i dette nummer:

  Læs mere

  Afd. 12: Skriftlig afstemning om budgettet på Thorsbjerg

  Mange forslag på dagsordenen i afdeling 12

  Efter en god diskussion omkring budgettet vurderede dirigent Bente Ryolf, at afstemningen ved håndsoprækning ikke var tydelig og klar. Derfor måtte der en skriftlig afstemning til på beboermødet i Thorsbjerg. Og her besluttede et lille flertal at vedtage den varslede huslejestigning på 4,5 procent. 26 stemte for, 22 stemte imod, mens seks stemte blankt. Muligheder for at spare Forinden havde beboermødet diskuteret mange ideer for at

  Magasinet 2022-07 November Afdelingerne
  Læs mere

  Tag godt imod vores nye gartnere, der sørger for, at byparken er ren og velholdt

  Byparken er nu en fælles park for alle, der bor og arbejder i bydelen Gellerup og Toveshøj. Parken strækker sig fra City Vest med Fossen og op gennem Toveshøj til den nye skole Stensagerskolen

  I sommer blev byparken overdraget til en grundejerforening, hvis medlemmer er beboerne i afd. 4, Gellerupparken, afd. 5, Toveshøj, og afd. 32, Aarhus Kollegiet. Derudover er Aarhus Kommune samt alle de private aktører, der opfører nye private boliger, også medlemmer af grundejerforeningen, og de bidrager ligesom boligforeningen økonomisk til at passe og pleje parken. Driften af parken er overdraget fra Brabrand Boligforenings driftspersonale til Aarhus Kommunes driftsmedarbejdere.

  Magasinet 2022-07 November Foreningen
  Læs mere

  Nyt fra bestyrelsesmøde (okt '22)

  På mødet i foreningsbestyrelsen d. 22. august blev den såkaldte direktionsinstruks godkendt. Den sætter rammerne for samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen og giver bl.a. direktøren en forpligtelse til at orientere bestyrelsen om en række sager og alle forhold af væsentlig betydning. Heldigvis er direktionen omhyggelige med at orientere os - og det sker ofte i de udvalg, som jeg omtalte i sidste nummer af Skræppen. Vores førstesuppleant, Laurits Bloch,

  Magasinet 2022-06 Oktober Foreningen
  Læs mere

  Private andelsboliger måske en mulighed for Toveshøj

  Brabrand Bolig­forening til møde med indenrigs- og bolig­ministeren i Esbjerg

  Fredag den 16. september var Brabrand Boligforenings formand, Keld Albrechtsen, og direktør Kristian Würtz indkaldt til møde i Esbjerg med indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen. Den oplysning kom Keld Albrechtsen med til beboermødet i Gellerupparken tirsdag den 13. september. Men han vidste på det tidspunkt intet om, hvad mødet skulle gå ud på. Mødet fandt sted, og det viste sig at være et topmøde om bekæmpelse

  Magasinet 2022-06 Oktober Artikler
  Læs mere

  Første beboere i Gellerup­parken opsagt inden sommer­ferien

  Syv beboere har sagt nej til at flytte

  Lige inden sommerferien, onsdag den 29. juni, var medarbejdere fra Brabrand Boligforening på trapperne i blok A13 og A15, Inger Christensens Gade 31-45. Her ringede de på dørene hos beboerne for at overrække et brev med den opsigelse, som det længe har været varslet var på vej. Opsigelsen er en konsekvens af parallelsamfundsloven og den deraf følgende Helhedsplan med nedrivning af syv blokke i Gellerup, som blev vedtaget af

  Magasinet 2022-05 September Artikler
  Læs mere

  Svar til Helle Hansen om genhusning

  I juni-udgaven af Skræppebladet kommenterer tidligere medlem af foreningsbestyrelsen Helle Hansen på årsagerne til sit valg om ikke at genopstille til foreningsbestyrelsen og rejser i den forbindelse både en bekymring for boligforeningens mulighed for at hjælpe de beboere, der skal genhuses som led i Helhedsplanen for Gellerup, og en kritik af det, Helle har oplevet som en manglende mulighed for at få svar på sine spørgsmål herom i bestyrelsesarbejdet. Jeg

  Magasinet 2022-05 September Foreningen
  Læs mere

  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022

  Herved indkaldes til ordinære afdelings­møder i henhold til vedtægternes § 18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelings­møder omkring afholdelse af ordinære afdelings­møder

  Brabrand Boligforening FORELØBIG DAGSORDEN Valg af dirigent Beretning fra afdelingsbestyrelsen siden sidst. Afdelingens budget for 2023 til godkendelse Eventuelle forslag Valg Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion c. Repræsentant + suppleant til FAS Eventuelt for følgende afdelinger: Afd. 4, Gellerupparken tirsdag 13. september kl. 18, Samlingshuset Afd. 5, Toveshøj tirsdag 6. september kl. 18, Laden, Edwin Rahrs Vej 6

  Magasinet 2022-04 Juni Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2022
  Læs mere

  Betaler du nok aconto til el?

  Som alle sikkert ved, befinder vi os i en energikrise med stærkt stigende priser. Særligt mærker vi det lige nu på elpriserne

  Det er derfor vigtigt, at du sætter penge nok af til din elregning. Har du ikke allerede været inde og justere acontobeløbet, er det en god idé at gøre det nu. Det næste halve år byder nemlig på endnu højre elpriser. Vi anbefaler, at du hæver dit acontobeløb på el med 30 % for at være sikker på, at du ikke får en stor efterregning. Sættes acontobeløbet

  Magasinet 2022-04 Juni Foreningen
  Læs mere

  Nyt fra forenings­bestyrelsen (maj '22)

  Det er vigtigt for os i forenings­bestyrelsen, at vores beboere ved, hvad vi arbejder på. Derfor vil vi i hvert nummer af Skræppe­bladet informere jer om, hvad vores fokusområder er

  På foreningsbestyrelsens møde d. 24. marts blev vi orienteret om mulighederne for at skaffe midler­tidige boliger til ukrainske flygtninge, hvis myndighederne ønsker dette. I de boliger i afdeling 4, Gellerupparken, der skal nedrives, er der ca. 100 tomme boliger, og i afd. 5, Toveshøj, er der ca. 70. Men muligheden for tidsbegrænset udlejning afhænger af, hvornår henholdsvis nedrivning og genhusning skal gennemføres. Et andet fokus lige nu

  Magasinet 2022-03 Maj Foreningen
  Læs mere

  Entreprenør: "Vi vil gerne have rigtig meget indflydelse på, hvordan Gellerup udvikler sig"

  Hvilke byggeprojekter er der i gang i Gellerup?

  Panoramafoto: Helheden. Hvis du har befundet dig i Gellerupparken, selv i kort tid, så har du med garanti lagt mærke til nybyggeriet forskellige steder i området. Men hvad bliver der faktisk bygget lige nu? Skræppebladet er taget på besøg hos entreprenørfirmaet A. Enggaard, som har investeret massivt i Gellerup, og som har gang i flere byggeprojekter lige nu. Jeg har en aftale med Henning Winther, strategisk byudvikler,

  Magasinet 2022-03 Maj Artikler
  Læs mere

  Ungdomspsykiatrien har boliger i Odinsgård og Holmstrup

  Frederik og Andreas er to unge, der er flyttet videre fra Holmstrupgård til to botilbud i Brabrand Bolig­forening. I dag kan de med lidt bostøtte tackle deres eget liv

  Holmstrupgård har et tilbud til unge, som skal have hjælp med at blive udsluset til samfundet. Når den unge og personalet vurderer, at den unge er parat til en mere selvstændig tilværelse, så kan han eller hun blive tilbudt en plads i botilbuddets bogruppe. Der er 16 pladser i bogruppen, enten i et af bofællesskaberne eller i ungdomsboliger i Brabrand Boligforenings afdelinger i Odinsgård og Holmstrup. De unge, der

  Magasinet 2022-02 Marts Artikler
  Læs mere

  Oplev højderne i Djurs Sommerland

  FAS Nord inviterer medlemmerne med på spændende oplevelser

  "Piratfisken", Djurs Sommerland. Pressefoto. Tag dine børn og børnebørn med, og se dem i store højder i rutchebanen. Du kan også opleve at tage med toget rundt i den hyggelige park eller sidde et dejligt sted med kaffen og madpakken og nyde børn og børnbørn, der har det sjovt. Det kommer til at foregå den 11. juni. Vi kører fra Bazar Vest kl. 8.30 og fra Djurs Sommerland

  Magasinet 2022-02 Marts Aktiviteter
  Læs mere

  Ordinære afdelings­møder i foråret 2022

  Foreløbig dagsorden for afd. 7 og 22:

  Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens årsregnskab for 2021 Forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling 22, Sonnesgården Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14, 8000 Aarhus C

  Magasinet 2022-01 Februar Foreningen
  Læs mere

  Et vingesus af godhed over barndommens land

  Hele teksten

  Med bofællesskabet Sonnesgården midt i en fortravlet storby er jeg blevet forundt en trædesten til det gode liv i den tredje alder og vederkvæges et rigt og privilegeret otium med gyldne år i Smilets By, hvor livet er til for at leves. Men i tiden med corona har vi måttet friste en ensom hverdag med en livstruende covid-19-virus lige i hælene på os. Nærmest som i krigstid har vi

  Magasinet 2022-01 Februar Artikler
  Læs mere
  2022

  2022-07 November

  Down­load pdf
  Se web­udgave

  Læs mere
  2021

  2021-03 Maj indstik

  Down­load pdf
  Se web­udgave

  Læs mere
  2020

  2020-07 November

  Down­load pdf
  Se web­udgave

  Læs mere
  2019

  2019-01 Februar

  Down­load pdf
  Se web­udgave

  Læs mere
  2018

  2018-08 December

  Down­load pdf
  Se web­udgave

  Web-sektioner

  Nyheder

  Magasin

  Aktiviteter

  Afdelingerne

  Foreningen

  Debat

  Mine bogmærker

  henter data

  Mine seneste artikler

  henter data