Helheds­plan på sporet

Opbakning fra hele byrådet til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj


af Helle Hansen

Med Brabrand Boligforenings for­eningsråd bænket på tilhører­plads­erne i byrådssalen gav alle de lokale politikere på tværs af det politiske spektrum tilsagn om støtte til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Der foregik på byrådsmødet onsdag den 21. november. Sagen blev dog lige sendt en lille tur omkring økonomi­ud­valget til yderligere præcisering, inden byrådet forventeligt enstemmigt vedtager den store plan på byrådsmødet den 5. december.

Selv om hele byrådet er indstillet på at stemme for planen, så afslørede de­batten, at det ikke er alle politikerne, der er lige begejstret for den. Især de Konservative stillede kritiske spørgsmål til planen, som de mener mangler målbare mål, specielt set i forhold til, at Århus Kommune sender 62,5 millioner kroner med at føre den ud i live.

Repræsentantskabets fingeraftryk

Brabrand Boligforening skal stille med en garanti for et lignende beløb, for at planen kan sættes i værk. Det store beløb skal findes ved at drage foreningen og afdelingens jordbesiddelser omkring Gellerupparken i spil
Og så skal boligforeningens re­præ­sen­tantskab tage stilling til hel­heds­planen på et ekstraordinært re­præ­sen­tantskabsmøde tirsdag den 4. de­cem­ber.

Bliver der som forventet vendt tommelfingeren opad for helhedsplanen både i repræsen­tantskabet og Århus Byråd i starten af december, så vil arbejdet med at projektere og udvikle projektet blive sat i gang umiddelbart bagefter.

Og med en opgave, som kaldes et åbent opdrag, vil en række arkitektfirmaer blive budt med til at fremstille den store plan, som over de kommende 10-15 år skal være med til at ændre Gellerup og Toveshøj fra at være to boligområder til at blive en attraktiv bydel. Undervejs vil beboerne og alle andre interesserede i høj grad blive inddraget i, hvordan fremtidens Gellerup og Toveshøj skal se ud.
De første fysiske forandringer i Gellerupparken og Toveshøj som følge af helhedsplanen skal først forventes at kunne ses i starten af 2009.

Følg udviklingen på Skræppens blog: blog.skraeppebladet.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2007-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data