Helheds­planen på vej til Gellerup

Efter et års snak og forhandlinger er rammerne for Helhedplanen på plads. Nu skal fire rådgivningsfirmaer komme med bud på, hvordan Gellerup-området skal se ud i fremtiden

Mod fælles mål


af Helle Hansen

Lige før jul vedtog Århus Byråd den store Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som i løbet af de kommende fem til ti år skal være med til at omdanne boligområdet til en levende bydel. Og allerede i starten af december fik Helhedsplanen også tommelfingeren opad af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening.
Nu er grundlaget for at gå i gang med arbejdet på plads. Og Århus Kommune og Brabrand Boligforening er for tiden ved at lægge sidste hånd på en tidsplan for, hvordan udarbejdelsen af den kommende lokalplan for Gellerup og Toveshøj skal finde sted i løbet af det kommende år.
Der er lagt den strategi, at fire rådgiverfirmaer inviteres til at være med til at udforme planen i et såkaldt åbent opdrag. Det betyder, at de forskellige rådgivergrupper dels arbejder hver for sig, dels udveksler de opnåede resultater med henblik på at sikre, at al den indsamlede viden kommer projektet til gode. Der er altså ikke tale om en konkurrence i traditionel forstand, men i stedet at man indhenter forskellige løsningsforslag, som alle i større eller mindre omfang kan indarbejdes i den endelig byplan.
Planen forventes at være klar til at blive godkendt af byrådet og boligforeningens repræsentantskab i januar 2009.

Arbejds-, følge- og fokusgrupper

De fire rådgiverfirmaer, som bliver udvalgt efter en EU-licitation, skal referere til en arbejdsgruppe, der kommer til at bestå af repræsentanter fra Århus Kommune og folkevalgte fra Brabrand Boligforening og de to involverede afdelinger. Derudover nedsættes en følgegruppe blandt andet med repræsentation fra relevante kommercielle og offentlige virksomheder, kultur- og fritidssektoren, beboere m.m.
Følgegruppen skal sikre, at der kommer relevante synspunkter og fagligt input til rådgivernes kendskab. Og det forventes, at der vil blive holdt forskellige workshops i forløbet. Endelig kan der også blive tale om at nedsætte fokusgrupper, der kan komme med input af særlig karakter. Det kan være image og kommunikation, børn og unge, kultur, uddannelse eller omsorg.

Beboerinddragelse

Beboerne i Gellerup og Toveshøj i løbet af foråret og det tidlige efterår vil blive indbudt til borgermøder, hvor de vil blive informeret om helhedsplanens mål og aktiviteter. Og der vil i hele forløbet komme artikelserier i Skræppebladet og blive lavet infoaviser på flere sprog, som vil blive omdelt til alle beboerne. Og der vil også blive oprettet en hjemmeside om Helhedsplanen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data