Leder

Frivilligt engagement

Hvor er det dejligt at se, hvordan børn, unge og voksne har engageret sig i projekter til glæde for mange.

I Gellerup har der været afholdt borgermøde og konkurrence under titlen ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup”. Det har fået rigtig mange mennesker til at tage stilling til og lægge kræfter i udviklingen af deres lokalområde.

Men samtidig er der ældre aktiviteter, der mangler deltag­ere og folk, der har lyst til at lægge deres kræfter dér:

Gellerup Fællesråd efterlyser aktive, Skræppebladet kan altid bruge flere aktive skribenter, og Blok-party har brug for flere aktive.

Er der forskel på, hvilke aktiviteter der trækker ildsjæle og aktive, eller er det bare sådan, som jeg fornemmer det, at det generelt ikke er til at finde ret mange, der vil engagere sig over længere tid i foreningers bestyrelser og aktive medlemsskare?

Måske synes folk, at dem, der tager slæbet nu, gør det godt nok, eller de føler, at de virkelig ikke selv behøver at gøre nog­et? Man vil gerne nyde frugterne af de andres arbejde; men ikke så gerne selv tage en tørn?

Det er selvfølgelig godt nok, at være glad for det, som de andre laver; men ofte får disse aktive ikke en gang en tak for deres indsats – og så kan det altså være hårdt at blive ved med at trække for fællesskabet, især fordi man hurtigt nok skal få kritik, hvis ens arbejde ikke lige levede op til de andres forventninger.

Som der skrives om fra afdeling 1 i anledning af deres mange­årige indebtalinger til Landsbyggefonden uden nu at få noget tilbage, så virker det til, at verden er blevet sådan; at ”Man skal yde, før andre kan nyde”.

Det er jo en trist tendens. Så min klare opfordring må være, at vi alle skal huske at engagere os i ting til gavn for fællesskabet, og så kan det da godt være, at vi ikke (selv mener, at vi) kan yde så forfærdelig meget; men en lille smule har også sin ret, og i det mindste kan man støtte op om dem, der gør en indsats, takke dem for den og så lade være med kun at brokke.

Med ønske om et godt forår, hvor de gode idéer og fælles projekter rigtig kan spire og udvikle sig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data