Afd. 11: Skal hele Odinsgård pakkes ind i vat?

Afdeling 11: Odinsgård

Nye idéer til lavere energiforbrug/ ny facade – og så er det slut med muskelhunde

Nej tak til flere muskelhunde. Sådan lød det fra 21 beboere, der sammen med 10 gæster mandag den 1. september havde fundet vej til Valhalla, som er fælleshuset i Odinsgård. Beboerne vedtog også huslejestigning, selvom det krævede skriftlig afstemning. Bestyrelsen er igen fuldtallig med flere suppleanter, og så er der gang i idéerne om en mere energirigtig afdeling, som måske samtidig kan få en ny facade.

Et godt sted at bo

Afdelingens nye formand, Lene Olm bød velkommen og præsenterede samtlige mødedeltagere – ikke kun ansatte og gæster. Lise Ledet fra naboafdelingen Thorsbjerg var dirigent.
”Odinsgården er et godt sted at bo. Dette har været overskriften for afdelingsbestyrelsens arbejde. Det har været et aktivt år, hvor der er vendt mange tanker, men vi er nu klædt bedre på til et mere målrettet arbejde i fremtiden. Tak til administrationen fordi I altid lytter og er søde. Tak til gårdmænd og varmemester,” lød det glad og optimistisk fra formanden.

Ingen skrald i papcontaineren, tak

Der er fordele ved stordrift på Holmstrup Mark med bl.a. fælles varmemesterkontor
”Vi er bedre sikret ved sygdom og uddannelse, selvom der er 10 gårdmænd, der skal læres at kende,” sagde Lene Olm og fortsatte:
”Odinsgård deltager både i samarbejd­et med fælles genbrugsplads og har egne containere, men det er en dyr løsning. Det er f.eks. meget dyrt, når der havner husholdningsaffald i papcontaineren. En pjece og et møde om emnet er undervejs.”

Nu skiftes vinduerne

Ved sidste års beboermøde var vinduer, der falder ud, et varmt emne.
”Nu kan vi med glæde sige, at vi i samarbejde med inspektør Robert Sørensen og regnskabschef Rune Utoft kan påbegynde udskiftning af vinduer her i efteråret. Det bliver alle karnapvinduer samt de vinduer, der tidligere har været problemer med,” sagde Lene og fortalte videre om afdelingen:
”Der er bestilt en tilstandsrapport om bygningens tilstand. Elevatorerne er i dårlig tilstand, og de skal kraftigt renoveres eller helt udskiftet. Landsbyggefond­en ansøges.”
Lene omtalte foreningsbestyrelsens studietur til energivenlige byggerier og erklærede, at Odinsgård også gerne vil være mere miljørigtig og bruge mindre energi.

Isbjerg og passivhus

Lars Bro fra foreningsbestyrelsen berettede om foreningen: Det nye byggeri Isbjerget på havnen, helhedsplan for Toveshøj og Gellerup, foreningsbestyrelsens studietur til bæredygtige byggerier – såkaldte passivhuse. Her bruges der kun 15 kilowatt pr. kvadratmeter – i Odinsgård er det omkring 80.
Man kan komme langt ned i energiforbrug ved at efterisolere,” sagde Lars og fortalte om et stort forsøg i Gellerupparken, hvor en hel blok har et stort beskyttelsesrum i kælderen. Her afprøves et system, hvor udluftningsluft bliver varmet op i rør inden det havner i lejlighederne.

Ny energirigtig facade?

Odinsgårdens facade er altid et emne på beboermøderne. Den gul/grå beton er blevet grøn og sort og ser ikke særlig tiltalende ud.
Lene Olm luftede en idé med at pakke hele Odinsgård ind i et tykt lag isolering og udenpå få en helt ny facade. Selvfølgelig et projekt som helst skal gennemføres med støttekroner og samtidig gøre byggeriet mere energirigtig og billigere at bo i.
Indtil videre er der ingen konkrete planer, men afdelingsbestyrelsen arbejder med idéen.

Siger stadig A uden B

”Det er tidligere blevet lovet, at afdelingen skal gå fra A- til B-ordning, men det første år er det ret dyrt, og derfor er det ikke med på årets beboermøde, da der i forvejen er høj huslejestigning,” forklarede Lene.
Bent Mikkelsen gennemgik regnskab og budget. Oprindelig var der regnet med en huslejestigning på over 11%, men den er sat ned til 6,31 % og følger dermed ikke den generelle prisudvikling.
Der var alligevel nogen, der krævede skriftlig afstemning for at sluge stigningen i en afdeling som i forvejen har høje huslejer. 25 sagde ja, tre nej og to stemmer var blanke.

Nej til muskelhunde

En række andre århusianske boligområder har allerede indført forbud mod muskelhunde.
”Denne afdeling fungerer bedst, når den har en del unge familier med børn, og det passer ikke særlig godt med muskelhunde,” sagde Lene Olm.
En beboer spørger ”Hvorfor skal forbudet først gælde fra 2009?”
Bent Mikkelsen svarer ”Det er ulovligt at lovgive eller beslutte med tilbage­virkende kraft. Men hvis nye regler overtrædes, giver vi kun én chance. Derefter går det direkte i huslejenævn­et”
Forslaget, der også indebærer, at det ikke er tilladt blot at få besøg af en muskelhund, blev enstemmigt vedtaget som en ændring af ordensreglementet.
De beboere, som allerede har en muskelhund kan beholde den, så længe den ikke er til gene for de øvrige beboere.

Udskiftning i bestyrelsen

Bent Mikkelsen fortæller om udskiftning i afdelingens bestyrelse: ”Thomas Lauridsen flyttede i december til Horsens, Gitte Bitch valgte at holde op i februar, og Charlotte Gabriel rejste desværre i maj og er flyttet til Trige. Så Sonja Jensen og Peter Johansen trådte ind i bestyrelsen.”
Sonja og Peter genopstiller. Ny på banen er Morten Overgaard og alle valgtes ved fredsvalg.
Afdelingsbestyrelsen består endvidere af Lene Olm og Dennis Laursen, som ikke var på valg.
Stig H. Folkestad stillede op via skrivelse som suppleant, det samme gjorde Jess Nielsen og Thomas Lytje der valgtes som 2. og 3. suppleant.

Alle poster besat

Jes genopstillede og valgtes til FAS (FritidsforeningensAktivitetsStøtte). Ulrik Ricco Hansen valgtes til Skræppebladets redaktion, og Simone Olm Høgsted fik afdelingens anbefaling som redaktionsmedlem til Ny Sofus:
”Jeg synes Sofus trænger til fornyelse og nyt blod. Det vil jeg gerne være kvinde for,” fortalte Simone og nævnte, at hun bl.a. har været i praktik på en avis og layoutet indbydelsen til Jubilæumsfesten på Holmstrup Mark.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data