Afd. 23: Nyt om leje af fælleshuset

Afdeling 23: Skovhøj

Leje af fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager

Max. 40 personer.
Kan udlejes til beboere i afdeling XXIII og beboere i Brabrand Boligforenings afdeling VII/XV, XXI, XXIV og Århus Omegns afdeling 17 samt ansatte i Brabrand Boligforening.

Rekvisition kan ske ved henvendelse til Brabrand Boligforening – udlejningen telefon 86 31 71 71. Nøgle udleveres hos varmemesteren i dennes kontortid.

Lokalet kan udlejes max. 1 år frem i tiden. Fælleshuset kan lej­es senest 1 uge før, dog kan der dis­penseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.

Aktiviteter, der afholdes i afdelingsregi, kan benytte lokalerne vederlagsfrit; tidsfristerne for reservation skal dog overholdes.

Betalt udlejning til to forskellige lejere kan ikke ske to på hinanden følgende dage af hensyn til rengøring, optælling og klargøring i øvrigt.

Heldagsleje (mandag – torsdag) kl. 08.00 – 07.00 den efterfølgende dag:
Leje 1. dag: kr. 600,00
Pr. efterfølgende dag: kr. 200,00
Depositum kr. 400,00

Weekendleje (fredag kl. 12.00 – mandag 07.00)
Leje kr. 1.200,00
Depositum kr. 400,00

Ved udlejninger i helligdag kontakt afdelingsbestyrelsen med hensyn til nøgle.

Ovenstående ændringer træder i kraft 1. september 2008, dog ændres ikke allerede indgåede kontrakter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data