Helheds­planen

Spændende forhandlinger om helhedsplan

Århus kommune og Brabrand Boligforening er nu inde i spændende og afgørende forhandlinger om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. På et møde d. 22. juni skal grundlaget for den såkaldte dispositionsplan godkendes, så arbejdet med planen efter en offentlig debat kan blive godkendt af byrådet og boligforeningens repræsentantskab i første halvår 2010. Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj har udarbejdet deres forslag og ønsker, og derfor er boligforeningen nu klar til at aftale grundlaget med kommunen.

Visualisering af et af arkitektforslagene

Visualisering af et af arkitektforslagene

Vores ønsker

De to afdelingsbestyrelser har indleveret en lang række forslag til skabelse af ungdomsboliger, ældreboliger, sundhedscenter, ungdomshus, rådhusplads, kultur, moske og meget, meget mere. Nu skal der regnes på det hele – og det skal besluttes, hvor stor en andel af boligerne i området, som i fremtiden skal være almene boliger, medejerboliger, andelsboliger og ejerboliger – og om der skal udpeges en blok til forsøg med salg af almene boliger. Samtidig ønsker vi en energimålsætning, så hele bydelen lever op til byrådets plan om et CO2-neutralt Århus. Vi skal gå i spidsen, når det gælder energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik. Vi abejder nu konkret på, at få bydelen optaget som foregangskvarter i kommunens kommende klimaplan.

Enighed om væsentlige punkter

Der er allerede opnået enighed mellem kommunen og boligforeningen om en række væsentlige punkter. Grundlaget for den ny dispositionsplan bliver forslaget om en bydel med en bygade, der skal gå fra City Vest til Toveshøj via et centralt torv ved Yggdrasil. Der er også enighed om at etablere tværgående veje, der kan åbne kvarteret ind mod byen og sikre god adgang for den kollektive trafik. Endlig er der enighed om at etablere en sammenhængende grøn kile, der via Toveshøj og Gellerup forbinder de rekreative områder i Skjoldhøjkilen og Hasle Bakker med Brabrand sø-området. Og endelig skal der etableres erhverv, udddannelsesinstitutioner m.v. på det tidligere motorvejsareal ud mod Ringvejen. Vi ønsker fra boligforeningens side at få et sundhedscenter i Toveshøj, der kan blive en del af et levende centrum i området med butik og andet – og at dette center forbindes med Torvet i Gellerup og bygaden. Dette forhandler vi med kommunen om i øjeblikket.

En knast i forhandlingerne

Her og nu

Den største knast i forhandlingerne er en aftale om den fremtidige sammensætning af forskellige type boliger i området. Vi har spillet ud med et forslag om, at det skal ende med 50% almene familieboliger og så skal resten af boligerne, herunder et betydeligt antal nybyggede boliger, være medejerboliger, ungdomsboliger/ældreboliger, andelsboliger og privat ejerboliger. Dette skal gennemføres på en sådan måde, at vi har en tryghedsgaranti, der sikrer, at ingen mod deres vilje tvinges til at flytte fra området på grund af helhedsplanen.
Samtidig arbejder afdelingsbestyrelserne, Hejredalskollegiet, kommunen, Gellerup Højskole, Cirkus Tværs, foreningerne og mange andre på at skabe liv i kludene her og nu. Der forhandles af start på Gellerup Højskole i kollegiet i 2010 (i tre blokke) og om sundhedscafé i Toveshøj samt om etablering af Foreningernes Hus. Og der arbejdes med planer og yderligere forbedringer af de grønne områder og meget mere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-05 Juni
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2009-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data