Udgravning af landsby fra yngre romersk jernalder

Tidlig beboelse i ny afdeling – nyt byggeri i Tranbjerg sammen med Al2bolig

Brabrand Boligforening er for tiden i gang med at forberede byggeriet af en ny afdeling ved Ingerslevvej i Tranbjerg syd for Århus. Bebyggelsen er udviklet i samarbejde med boligforeningen AL2bolig. Den bebyggelse, der planlægges, vil ud over almen bebyggelse indeholde andelsforeninger og private villaer.

Beboelse fra romersk jernalder fundet

AL2bolig er de første, der er kommet i gang, og Brabrand Boligforening afventer, at der kommer byggekvoter til byggeriet.
Den kommende bebyggelse ligger på et højdedrag, der skråner mod sydøst og giver en flot udsigt over området. Den form for udsigt var også attraktiv i den yngre romerske jernalder, så midt på området er Moesgård Museum for tiden i gang med at udgrave en landsbybeboelse fra den tid.

Ved alle større byggerier får museerne mulighed for at lave en prøveudgravning. Dermed sikrer man sig, at selve byggeriet ikke udsættes, hvis der find­es spor fra fortiden.

Amatører graver affaldsgrube med keramik

I området ved Tranbjerg gav prøveudgravningerne pote. Der blev fundet nogle mønter og potteskår fra jernald­eren. Der er ikke udgravet ret mange beboelser fra den tid i Danmark. Det er sikkert, fordi den tids beboelse er overbygget med nutidens beboelser.

Udgravning i sommeren 2009

Museumsinspektør Claus Skriver viser rundt på området, hvor udgravningen startede tidligt på sommeren. Det skete ved at skrabe overjorden væk og dernæst finde spor efter tidlig­ere tiders bebyggelse i form af stolpehuller. Området er oversået med små hvide mærkepinde, der for eksempel viser stolpehuller.

Nu er arkæologer og nogle frivillige i færd med at udgrave de fundne områder og skabe sig et overblik over bebyggelsen i området. Der er fundet et stort hus ca. 30 meter langt og 5 meter bredt. Der har sikkert været husdyrhold i den ene ende og beboelse i den anden.

DSC_0315

Der er fundet flere mindre huse, hegn og små gruber med rester fra datidens keramik. Den tidligste del af bebyggelsen er fra ca. 400 år efter Kristus, den såkaldte yngre romerske jernald­er. Andre dele af bebyggelsen er fra en lidt senere periode, den såkaldte germanske jernalder, som er en del af folkevandringstiden.

Der bliver bebyggelse af træ på området

Datidens huse var bygget af træ og klinet op med ler. Eksempler på huse fra omkring den tid kan ses rekonstrueret ved Moesgård Museum. De huse, der skal bygges på området, bliver også af træ, men bygget under industrielle forhold i en stor hal og dernæst kørt på store lastvogne til området og sat af på et fundament.

Selve byggeriet bliver hurtigt – få uger pr. hus. Det er tankevækkende, at nutidens krav til effektivitet kræver, at byggeriet planlægges over mange år, men at selve byggeriet er færdigt, før man har blinket med øjnene. Man kan spørge sig selv, om der vil være rester af de huse tilbage i fremtidens år 3500.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Se de nye boliger i Tranbjerg Syd:
Link: skraeppebladet.dk/2010/02/se-de-nye-boliger-i-tranbjerg-syd/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data