Der sker mere i rummet, end der kan ses

Kan liv opstå andre steder?

Denne november har været så grå og trist, at man have sine tvivl, om amatørastronomer stadig har chancer, eller det i hele taget forsat bliver muligt at se noget af interesse på himlen. Men tingene står ikke stille. Time for time afdækker teleskoper og rumteleskoper nye fænomener i rummet.

Capella
Capella Astronomiklub

Kontaktperson:
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.

Målsætningen er at finde liv andre steder end på Jorden og bestemme forudsætningerne for, at liv kan opstå. Interesse har især sikre forekomster af vand i flydende form og planeter i andre solsystemer, der måske kan ligne vor jord. Det går i hvert fald stærkt med at opdage nye såkaldte exoplaneter. De identificeres bl.a. ved, at observere ændringer i stjernes lys, når planeten bevæger sig forbi den.

En anden måde er at iagttage, om planeters tyngdekraft får stjernen til at rokke. I skrivende stund er der lokaliseret over 400. Alle virker de særdeles ugæstfrie, men de har deres særheder ligesom meget andet.

Rivaliserende planeter

Exoplaneten med navnet Wasp-17 er den største planet, som kendes. Den har en diameter, der er 1,5 til 2 gange så stor som vort solsystems største planet Jupiters. Til gengæld er den meget luftig og har den laveste massefylde, der kendes for planeter. Og ikke nok med det. Den kredser om sin stjerne den forkerte vej. Hermed menes, at den kredser i modsat retning af sin stjernes rotation.
Planetsammenstød
Astronomerne kalder denne banebevægelse for retrograd. Faktisk har et par måner i vort solsystem også en retrograd banebevægelse. Astronomerne mener, at Wasp-17’s banebevægelse skyldes, at der befinder sig en anden tungere planet tættere på stjernen, som har kastet den ud i en aflang bane.

Planeter rivaliserer ligesom alle andre. I et planetsystem, som ligger omkring 100 lysår borte, i stjernebilledet Påfuglen på den sydlige himmelkugle findes to klippeplaneter, som forskerne mener er stødt sammen for få tusinde år siden.

Hvis det holder stik, underbygger det en gisning om, at månen er opstået ved, at Jorden er stødt sammen med en anden klippeplanet på størrelse med Mars.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data