Magasinet: 2010-03 April

Mest læst
Læs mere

Gåtur og stavgang

Vi starter ved Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B Hver torsdag klokken 9.15 og går i cirka en halv time. Bagefter kan vi drikke morgenkaffe og spise rundstykker (20,- kr)

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Læs mere

Hvordan er du blevet rørt i dag? Århus har masser af tilbud til dig

Aktivitetsdag i Hasle Bakker

Som afslutning på Motionsuge 12 og for at sætte fokus på Hasle Bakker, afholder Århus Kommune og en række frivillige foreninger aktivitetsdag i Hasle Bakker lørdag den 27. marts fra kl. 12-15. Det foregår på Tovshøjskolens parkeringsplads, Lenesvej, 8220 Brabrand. Program for dagen: Kl. 12: Åbning af aktivitetsdagen ved tale af rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen KL. 12.15: Motionsløbet starter. Alle kan være

Magasinet 2010-03 April Artikler

Klubberne i Gellerup

Blogdebat om huset midt i Gellerupområdet

Klubberne i Gellerup, KIG, består af 2 klubber, hvoraf den ene er placeret midt i Gellerupparken og den anden på Toveshøj. Som det fremgik af Skræppebladet i november har vi besøgt den klub, der ligger i Gellerupparken. Udefra er det en helt almindelig murstensbygning, men bagved er der store grønne områder med legepladser, fodboldbaner og plads til mange sportsaktiviteter. Khaled skriver: Jeg synes de skulle lukke Klubberne

Magasinet 2010-03 April Debat
Gellerupparken debat • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Da himlen kom ned på jorden

Ole Rømer (1644-1710)

I 1671 lod Solkongen observatoriet i Paris indrette og ansatte G.D. Cassini som direktør. Han huskes nu især for sin udforskning af Saturns måner og ringe, men han fastlagde også planeten Jupiters rotationstid omkring dens egen akse og de store Jupitermåners omløbstid. I virkeligheden er hans vigtigste resultat nok, at det lykkedes ham at beregne afstanden til planeten Mars ved hjælp af simpel trekantsberegning. Kortlægning Solkongen satte også geodæten

Magasinet 2010-03 April Artikler
Utilfredshed-omtale
Læs mere

Børnesiden

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i marts var "STRIKBLUSE" Vinderne af et gavekort på 50 kroner: Sille Bruun Nielsen Rødlundsvej 258 8462 Harlev Sara Spalding Bentesvej 51, st. th 8220 Brabrand Anney Rasmussen Stenaldervej 151 , 1 8220 Brabrand Bemærk, at gavekortene gælder til Boghandlen i CityVest Indsend kupon fra det trykte magasin eller print fra pdf-udgaven side 35 Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi

Magasinet 2010-03 April Børnesiden
Leder

Leder

Er du med til at bestemme?

Inden for den næste måned kan du, hvis du bor i afdelingerne 4, 5, 6, 15 og 22, møde op til afdelingsmøde og tage stilling til afdelingens regnskab for 2009 og evt. indkomne forslag, og i afdeling 5 og 6 kan du desuden være med til at vælge repræsentanter til din afdelingsbestyrelse. Det er altså her, du personligt kan være med til at præge beslutninger, der de næste år

Magasinet 2010-03 April Leder
Gellerupparken, Toveshøj Leder
Artikler
Læs mere

Bolig­foreningens årsregnskab 2008 godkendt med forbehold af repræsentant­skabet

Hvilke konsekvenser får det for årsregnskab 2009?

En betydelig del af arbejdet i en boligorganisation består i at forvalte de enkelte lejemål i overensstemmelse med et kompliceret lovkompleks. Samtidig skal demokratiske beslutninger i såvel boligafdelinger som de beboervalgte bestyrelser træffes, formidles og effektueres. Beboerdemokratiet er styret af mange regler, der tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger. Repræsentantskab/generalforsamling er boligorganisationens øverste myndighed. Det er dette organ, der varetager de overordnede anliggender som f.eks.godkendelse af

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken, Holmstrup Debat-omtale
Læs mere

Lys over Gellerup - lys mellem træerne

Start på helheds­planens høringsfase markeret med lysallé

Foråret er på vej, nye tider er på vej. Torsdag d. 11. marts blev høringsfasen for Gellerup/Toveshøj skudt i gang med en stor lysinstallation af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Lysinstallationen vil være tændt i de næste 8 uger og invitere borgerne fra Århus til området så de med deres egne øjne - og måske med nye øjne - kan se, hvad området kan udvikles til. Borgmesteren bød

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Web-interesserede skribenter søges

Skræppe­bladet søger folk til at anmelde hjemmesider for beboere

Livet som beboer bliver mere og mere digitalt, hvilket også ses på de mange hjemmesider, vi enten får tilbudt eller tvinges til at bruge. Har du en mening om internet, og har du lyst til at skrive om hjemmesider, så bliv web-anmelder i beboerbladet for Brabrand Boligforening. Bliv anmelder af hjemmesider Skræppebladet har brug for dig som anmelder af hjemmesider og diverse tjenester, der er baseret på internet. Du

Magasinet 2010-03 April Artikler
Læs mere

Da himlen kom ned på jorden

Ole Rømer (1644-1710)

I 1671 lod Solkongen observatoriet i Paris indrette og ansatte G.D. Cassini som direktør. Han huskes nu især for sin udforskning af Saturns måner og ringe, men han fastlagde også planeten Jupiters rotationstid omkring dens egen akse og de store Jupitermåners omløbstid. I virkeligheden er hans vigtigste resultat nok, at det lykkedes ham at beregne afstanden til planeten Mars ved hjælp af simpel trekantsberegning. Kortlægning Solkongen satte også geodæten

Magasinet 2010-03 April Artikler
Utilfredshed-omtale
Læs mere

Skræppe­bladsseminar

Redaktions­medlemmer holdt seminar om bladets fremtid

Den 6. marts holdt redaktionsmedlemmer fra Skræppebladet et seminar om fremtidens blad. Der var 4 valgte medlemmer og 2 frivillige med til mødet, og Vagn Eriksen var med som repræsentant for det struktur-udvalg, der tidligere blev nedsat for at komme med forslag og konkrete forbedringer/ændringer af organisatoriske forhold. I dag er Skræppebladet et beboerblad, hvor foreningsbestyrelsen er bestyrelsen, og med en redaktion, der bliver valgt ude i afdelingerne -

Magasinet 2010-03 April Artikler
Læs mere

Gellerup Museum inviterer indenfor i påsken

Det nye lokalmuseum slår dørene op onsdag den 31. marts. Alle beboere er velkomne

Den 1. marts klokken 12 overtog det nye Gellerup Museum nøglerne til lejligheden på sjette sal på Gudrunsvej 16. Herefter vrimlede det ind med rengøringsfolk, som på et par timer skurede skabe, skuffer, karme og gulve, så den rå og tomme lejlighed om eftermiddagen kunne stå nogenlunde klar til et hurtigt improviseret rejsegilde med pølser, øl og sodavand, hvor aktive bag museet, afdelingsbestyrelserne samt naboerne fra opgangen var inviteret.

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken Kalender Kalender 2010 (4) Debat-omtale
Læs mere

Den enes Post - den andens brød

I Åbyhøj har de flere kunder nu

Hvad betyder det, når posthuset nedlægges. Skræppebladet har forsøgt at undersøge det. Mange beboere i Gellerupparken/Toveshøj-området er blevet henvist til at bruge posthuset i Åbyhøj, mens andre skal bruge postbutikken Brabrand. 57 minutter i bus For de få der er i besiddelse af en bil, tager det små 6 minutter at køre til Åbyhøj, men for de mange, der må anvende offentlige transportmidler, tager det lidt længere

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Børnehavelederen fra Gellerup

Rådmand for Sundhed og Omsorg

Der blev tændt stearinlys på bordet og hygget om os, da rådmand Dorthe Laustsen modtog Skræppebladets udsendte medarbejdere i sit flotte hjørnekontor på Århus Rådhus. Vi var kommet for at høre om, hvordan hun som SF-rådmand ser på helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj-området. Mange myter og mange sociale problemer Dorthe Laustsen kender området og den almene sektor. I perioden 1973-76 boede hun i Bispehaven, hendes familie har boet både på

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Vise ord om beboer­demo­kra­tiet og beboer­mødet med 40 år på bagen

Visionerne for beboer­demo­kra­tiet var fra dag ét store i Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse

I forbindelse med Gellerupparkens 40-årsjubilæum, som løb af stablen sidste sommer, og som forløber over de næste tre år, faldt jeg over en gammel gulnet A3 folder fra april 1970. Det viste sig at være en forløber for det beboerblad, som vi i dag kender som Skræppebladet. På folderens forside står "Beboermøde", og teksten er skrevet af Gellerupparkens første afdelingsformand Knud Dynnes Hansen. Og det er kloge og visionære

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Hvordan er du blevet rørt i dag? Århus har masser af tilbud til dig

Aktivitetsdag i Hasle Bakker

Som afslutning på Motionsuge 12 og for at sætte fokus på Hasle Bakker, afholder Århus Kommune og en række frivillige foreninger aktivitetsdag i Hasle Bakker lørdag den 27. marts fra kl. 12-15. Det foregår på Tovshøjskolens parkeringsplads, Lenesvej, 8220 Brabrand. Program for dagen: Kl. 12: Åbning af aktivitetsdagen ved tale af rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen KL. 12.15: Motionsløbet starter. Alle kan være

Magasinet 2010-03 April Artikler
Klumme

Klumme

At huske

Hvornår var det nu, det var? De fleste af os benytter nok kalender og huskesedler i det daglige til at holde styr på aftaler og indkøb; men hvad med det, man ønsker at huske på længere sigt? Vigtig og uvigtigt Hukommelsen er god til at sortere ligegyldigheder fra: f.eks som: Hvad fik du at spise til middag i forgårs? - Hvordan var vejret? - Hvad tøj havde du på?

Magasinet 2010-03 April Klumme
Klumme
Foreningen
Læs mere

Der ryddes op i vildnis i Gellerup

Fysiske forandringer som del af hlehedsplanen

I Gellerupparken og på Toveshøj er et hold skovarbejdere i gang med at fælde træer. Det sker for at rydde op i det efterhånden tilgroede vildnis, som præger boligområdets arealer. Som en sidegevinst vil oprydningen også være med til at skabe mere tryghed. Over de næste to måneder vil der blive fældet vildskudte træer, krat og buske mellem blokkene. Projektet er led i helhedsplanen, som Brabrand Boligforening

Magasinet 2010-03 April Foreningen
Gellerupparken
Læs mere

Ordinære afdelings­møder i foråret 2010

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens årsregnskab for 2009 Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling IV, Gellerupparken, onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler Afdeling XV, Hasselengen, tirsdag den 27. april 2010 kl.

Magasinet 2010-03 April Foreningen
Gellerupparken, Holmstrup, Hasselengen Kommentar­spor (1)
Debat

Klubberne i Gellerup

Blogdebat om huset midt i Gellerupområdet

Klubberne i Gellerup, KIG, består af 2 klubber, hvoraf den ene er placeret midt i Gellerupparken og den anden på Toveshøj. Som det fremgik af Skræppebladet i november har vi besøgt den klub, der ligger i Gellerupparken. Udefra er det en helt almindelig murstensbygning, men bagved er der store grønne områder med legepladser, fodboldbaner og plads til mange sportsaktiviteter. Khaled skriver: Jeg synes de skulle lukke Klubberne

Magasinet 2010-03 April Debat
Gellerupparken debat • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Debatredaktionen april 2010

Posthus i et multifunktionelt byområde I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsiderne at kommentere manglen på postekspeditionssteder i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj for at se, hvad ændringen har betydet der. I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kundechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for at høre om de planer, Post

Magasinet 2010-03 April Debat
Gellerupparken debatredaktion

Vigtig social indsats

Debatindlæg

Den sociale indsats i Gellerup og Toveshøj er en meget vigtig del af Helhedsplanen for området. Her er Brabrand Boligforening helt enig med rådmand Dorthe Laustsen. Hun peger på, at denne indsats allerede har givet resultater. Det ser vi f.eks. med hensyn til kriminaliteten, der i dag ligger på nogenlunde samme niveau som i de fleste andre byområder. Jeg er helt enig i, at vi skal bygge videre på

Magasinet 2010-03 April Debat
Debat-omtale
Læserbrev

Læserbrev

Hej Skræppebladet På side 14 og fortfølgende viser I selskabets afdelinger med billeder.  Der har indsneget sig en fejl vedr. afdeling 24 skovhøj i Hasselager. Afdeling 24 består ikke at disse gule blokke, som I viser på billedet. Det tilhører Århus Omegn. Afdeling 24 består af grå blokke Ellers er det rart at se de andre afdelinger med billeder mvh. Jan Christoffersen Skovhøj 182 1.th. 8361 Hasselager Tak, vi har opdateret

Magasinet 2010-03 April Læserbrev
Hasselager, Skovhøj Kommentar­spor (2)
Afdelingerne

Afd. 1: Luk foråret ind

Om skimmelsvamp i afdelingen

Orientering På et info-møde d. 25. februar blev afdelingsbestyrelsen orienteret om situationen på Udsigten. De to familier, som er blevet genhuset, mens renoveringen i deres huse foregår, har fået meddelelse om, at arbejdet kan komme til at vare op til et år eller mere. Årsagen hertil er, at man skal være helt sikker på, hvad der skal gøres og hvordan. Der bliver foretaget en analyse af den renovering,

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 2: Beboerhuset Søvangen (april '10)

Arrangementer i april 2010

Mandag den 12. april kl. 19.00 - Seniordans ved Anne Lise Søndagscafé den 18. april kl. 14.00 - 16.30 Samme dag tilmelding til fællesspisningen Der kan købes kaffe/thé med brød til kr. 20 Alle er velkome Onsdag den 21. april - Fællesspisning kl. 18.00 Menu: Stegt kylling og hvide kartofler Dertil sødt og surt Citronfromage Kaffe/thé Pris kr. 50 - børn til og med 12 år kr.

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2010 (3)

Afd. 2: En lille nisse rejste

- og nu ligger vasketøjet tilbage

Vi tror, at der må være nogen, der har for meget tøj - eller måske kan de bare ikke finde deres tøj? Der er masser af det i vores vaskeri, og nu ligger det i vejen, når andre gerne vil vaske. Så kære naboer - hent venligst jeres tøj igen i vaskeriet - vi har desværre ingen lille vaskenisse, der lægger det sammen og bringer det hjem til

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Søvangen

Afd. 3: Længst mulig tid i Skovgårds­parken

50-årsjubilarer i Skovgårds­parken ønskes til lykke

Det er vores motto, og det er der heldigvis flere, der har levet op til. De første beboere flyttede ind i vores afdeling i 1960, altså for 50 år siden. Af disse beboere kender vi til 4, der stadig bor her: 50-årsjubilarer i Skovgårdsparken Else Nielsen Karensvej 7 Keld Andersen Karensvej 15 Kirsten Larsen Karensvej 25 Henning

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Skovgårdsparken
Læs mere

Afd. 4+5: Meyer-projektet i Gellerup­parken og i Toveshøj

Succeen med smileyer i pæne opgange gentages

Der er i Gellerup ansat 20 meyere til at tale med beboere om at få et renere område. Meyerne har alle nedsat arbejdstid pga. alvorlige ryglidelser eller andre sygdomme, som har forhindret dem i at tage et fuldtidsarbejde. Smileyer i opgangene I marts måned har meyerne haft travlt med en kampagne for rene opgange. Meyerne har uge for uge hængt smileyer op i alle opgange, som

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Kommentar­spor (1)
Læs mere

Afd. 7+15: Nye tider i Hasselager

Festudvalg forventes - velbesøgt fastelavnsfest

"Efter opdeling af afd. 7/15 ser det ud til, at det lykkedes at etablere et godt samarbejde. I den forbindelse forventes det, at der bliver nedsat et festudvalg, der kan tagehånd om fremtidige aktiviteter så som Sommerfest, Juletræ og fastelavnsfest med mere", siger Polle og Ralf. Fastelavnsfest Der blev afholdt fastelavnsfest i afd. 7/15. ved fælleshuset i Hasselhøj 203. Afdelingsbestyrelserne og hjælper sørgede form at der

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Hasselengen, Hasselager
Læs mere

Afd. 16: Kan man blive for gammel til at slå katten af tønden? Nej

Succeen må gentages til næste år

I Voldbækhave var alle i bofællesskabet inviteret til tøndeslagning søndag den 14. februar; mange kom, adskillige udklædt. Der blev gået til den - alle kræfter blev sat ind. Først slog vores afdelingsbestyrelsesformand Søren bunden ud og blev kattedronning, senere fik det sidste bræt sin bekomst af pensionistforeningens formand Finn, og efter kroningen kunne vi i vort fælleshus indtage morgenkaffen/rundstykker og fastelavnsboller plus en enkelt lille en. Det var

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Seniorbo Voldbækhave
Læs mere

Afd. 22: Traditioner i Sonnes­gården

At pudse flagstangen

Det er mærkeligt at tænke på, hvordan traditioner skabes og vedligeholdes i en afdeling, der kun er 6-7 år gammel. I Sonnesgården har vi gennem de sidste år skabt mange traditioner, som er med til at få den enkelte til at opleve - her hører jeg til - her har jeg hjemme. Når foråret kommer, så pudser flagudvalget flagstangen med stor ildhu, hjulpet med en lille en til

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Sonnesgården Debat-omtale
Aktiviteter
Læs mere

Ny bestyrelse valgt

General­forsamling i Tousgårdens Venner

På den afholdte generalforsamling valgtes følgende til bestyrelsen: Formand - Esben Trige Næstformand - Elmer Beck Kasserer - Svend Åge Pedersen Sekretær - Kirsten Eberhard Bestyrelsesmedlemmer Conny Jepsen Süleyman Demirtas Bente Christiansen 1. suppleant -  Selahatthin Demirtas Husmand og bestyrelse i Tousgårdsladen arbejder fremover med de tre temaer: Sundhed & kost, Leg og lær samt Kultur. Desuden sætter vi fokus på at formidle vore aktiviteter og modernisere beboerhuset, så det bliver i

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter

Café Perlen - nu med horoskop

Kendt astrolog fortæller om stjernernes betydning for vores liv ved café-arrangement for kvinder

Sidste forår var psykoterapeut og astrolog Gunhild Weisberg på besøg i Café Perlen til pige-kom-sammen i Yggdrasil. Dengang holdt hun et foredrag, der lagde op til en spændende diskussion om, hvordan man tager styringen over sit eget liv og sørger for ikke at knække nakken ved at gå rundt og kæmpe mod lukkede døre. Dengang gang lovede Gunhild Weisberg at komme igen, og denne gang for at fortælle om

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (3)
Læs mere

En Grønært med 40 år på bagen

Gellerup­parkens haveforening Grønærten fejrer jubilæum med reception på Gellerup Museum

Egentlig vidste bestyrelsen i Grønærten slet ikke, hvor gammel haveforeningen var. Men i forbindelse med, at der blev taget initiativ til at lave et Gellerup Museum, kom bestyrelsen til at kigge i nogle af de mange gamle papirer, som lå i foreningens aktivitetslokale i kælderen på Dortesvej. Og her dukkede pludselig en gammel udgave af Skræppebladet fra maj 1970 op. Det var før beboerbladet hed Skræppebladet. I det kunne

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Gellerupparken Kalender Kalender 2010

Smykkeværksted

Mulighed for hyggeligt samvær om din hobby

Har du lyst til at kreere dit eget perlearmbånd eller lære at knytte armbånd så kom til Ladens smykkeværksted torsdag d. 15. april kl. 10.30 Morgenkaffe og rundstykker kan købes til 20 kr. fra kl. 10.00   Beboerhuset Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand Tlf: 86259158

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Kvikt i gang med it og internet i It-hjørnet

- gratis it-service på Gellerup Bibliotek

IT-HJØRNET er en åben biblioteks-workshop for alle, der har brug for hjælp og vejledning til at bruge it. Du møder op, og du vil blive hjulpet i gang med det samme. Vil du have hjælp til computer-programmer? Eller tjenester på internettet? Skal du sende e-mail eller billeder? Eller har du et helt andet spørgsmål om it? IT-HJØRNET er gratis og åbent for alle over 18 år - uanset

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Læs mere

Nyt fra beboer­rådgiverne

Sommer­ferietilbud til børnefamilier

Vi kan med glæde meddele at beboerrådgivningen har fået økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til vores ferieprojekt. Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark samt i et vist omfang hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer. Er I en børnefamilie - har I lyst til at holde en uges ferie sammen -

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Flere afdelinger Kalender Kalender 2010

Nyt fra Klub Hans Broge april '10

www.klubhansbroge.dk

Når disse linier læses, har vi i marts haft 3 dejlige arrangementer i vores regi. I skrivende stund kan der kun refereres  fra den 4. marts, hvor vi havde Benny Andersen i ord og toner på programmet. Det blev en rigtig vellykket og velbesøgt aften.Såvel Lilly Andersen, som Jørgen Forsingdal begge fra Brædstrup er meget kompetente aktører, og vi følte os meget heldige, at de for en yderst symbolsk betaling ville underholde

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Fritids­foreningen forår '10

Aktiviteter i foråret

FODBOLD: Tag med Fritidsforeningen til fodbold kamp mellem AGF og OB den 16. maj. 2010 GENERALFORSAMLING: Generalforsamling i Fritidsforeningen afholdes torsdag den 20. maj 2010 kl. 19.00 i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B FAMILIEUDFLUGT: Familieudflugten vil i år være lørdag den 19. juni 2010 Udflugtsmål: vælg mellem Friheden, Århus Legoland, Billund Fårup sommerland Givskud dyrepark PENSIONIST- OG VOKSENUDFLUGT: Pensionist- og voksen udflugt er planlagt til onsdag den 25.

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (5)

Nyt tilbud om åben vejledning til familier i Gellerup

Familievejledningen holder åbent på Gellerup Bibliotek

Hvor går jeg hen og spørger om gode råd til, hvordan jeg skal opdrage min teenagedatter? Eller hvad jeg skal gøre med min søn, som ikke hører efter, hvad jeg siger? Så lød nogle af de spørgsmål, som mange forældre fra Gellerup stillede ved borgermødet om "Godt børneliv i Gellerup", som blev holdt i GLOBUS1 for snart et par år siden. Dengang udtrykte borgerne et klart ønske om, at

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010

Førstehjælpskursus i Tousgårdsladen

Få pladser tilbage

1. Hjerte-Lunge-Redning: 3 timer 2. Livredende førstehjælp: 3 timer 3. Førstehjælp ved tilskadekomst: 3 timer 4. Førstehjælp ved sygdomme: 3 timer Der er kun tale om en symbolsk betaling på 150 kr. for et 12-timers forløb inklusiv en kop te/kaffe pr. person pr. gang. Du får til slut et bevis for gennemført kursus. Søndage den 30. maj og den 6. juni klokken 9.30-16 Du skal være minimum 14 år

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Sommerskolen Asien i børnehøjde

Frivillige søges til sommerskoleprojekt i Gellerup

Sommerskolen har til formål at fremme relationer mellem børn fra Gellerup og børn fra Århus midtby. Med Asien som overordnet tema forsøger vi at give børnene en sjov og oplevelsesrig uge, som forhåbentlig også giver dem en bedre forståelse for andre kulturer. Sommerskolen henvender sig til børn fra seks til ti år, og vi forsøger at have ca. 30 børn fra Gellerup og ca. 30 børn fra det

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Gåtur og stavgang

Vi starter ved Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B Hver torsdag klokken 9.15 og går i cirka en halv time. Bagefter kan vi drikke morgenkaffe og spise rundstykker (20,- kr)

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Læs mere

Hvor mange påskeæg finder Klovn og Otto?

Børneopgave Klovn samler de lilla æg, og Otto samler de blå æg. Skriv i de runde skilte hvor mange æg Klovn og Otto samler. Er der mon chokolade indeni? Så må Otto hellere huske Klovn på, at papiret skal i skraldespanden.

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Læs mere

Gellerup Badet april 2010

Din lokale svømmehal

Åbningstider: Mandag: 06-12. Aquaspinning 19-20, 20-21 Tirsdag: 15-18. Aquaspinning 7.30-8.30, 8.30-9.30 Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18 Torsdag 15-21. Aquaspinning 19-20, 20-21 Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18 til nedsat entré (voksne 20,-, børn 10,-) Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18 Søndag 10-15. Aquaspinning 10-11, 11-12, 12-13 Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter, bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, Danske Naturister og Quatre Force Diving, der udbyder dykkercertifikater. Seniorsvømning: Mandag kl.

Magasinet 2010-03 April Aktiviteter
Skræppens tavle

Posthus i åbyhøj holder nu længere åbent

Fra 15. marts ændrer posthuset i Åbyhøj, Silkeborgvej 244, 8230 Åbyhøj, åbningstid. Posthuset vil fremover have åbent en halv time længere på hverdage.

Magasinet 2010-03 April Skræppens tavle

Kære Gæster

Gellerup Badet er et sted hvor tingene sker Nu har vi startet rytme/rangle-hold op for børn op til 4 år og deres forældre. Det finder sted i vores nye aktivitetslokale,?hvor musikpædagogen Theresa spiller op til en lille time med sang og leg. Holdene starter kl. 10 og kl. 11 hver tirsdag. Også Svømmestadion har gang i nye tiltag. Der kan findes mere information på http://www.by-bevaegelse.dk Med venlig hilsen Personalet i Gellerup

Magasinet 2010-03 April Skræppens tavle

Vi mødes i Laden

Faste aktiviteter Banko: Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15. Lørdags-klubben: 1. og 3. lørdag hver måned fra 13.00 - 17.00. Kaffe-klubben: Hver tirsdag og torsdag fra 10.00 - 13.00. Amatørfotografernes digitalfotoskole for nybegyndere: Hver tirsdag fra 12-13.30 Amatørfotografernes efterlønner- og pensionist klub: Hver tirsdag fra 14 - 17 Strikkeklubben: Hver torsdag fra 10.00 - 13.00 Hver dag er der åbent i Laden fra kl. 9 til 18, hvor der altid

Magasinet 2010-03 April Skræppens tavle

Café Vita

I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad. Caféen holder åbent: Mandag fra kl. 10.00 til 18.30 Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30 Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30 Café Vita leverer også mad ud af huset. Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

Magasinet 2010-03 April Skræppens tavle

Ladens Folkekøkken april 2010

Madplan for april 2010

Tirsdag 6: Karbonader m. kartofler, gulerødder og ærter Onsdag 7: Pandekager m. forsk. fyld Torsdag 8: Boller i karry - Mandag 12: Koteletter i fad Tirsdag 13: Ugens overraskelse Onsdag 14: Hotwings (kylling) med kartofler/ris Torsdag 15: Millionbøf med kartoffelmos - Mandag 19: Frikadeller med flødekartofler Tirsdag 20: Gl.dags oksesteg m. agurkesalat Onsdag 21: Buffet m. bl.a. grøntsagstærter, salater, brød Torsdag 22: Stegt flæsk med persillesovs -  Mandag 26: Kylling

Magasinet 2010-03 April Skræppens tavle
Børnesiden
Læs mere

Børnesiden

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i marts var "STRIKBLUSE" Vinderne af et gavekort på 50 kroner: Sille Bruun Nielsen Rødlundsvej 258 8462 Harlev Sara Spalding Bentesvej 51, st. th 8220 Brabrand Anney Rasmussen Stenaldervej 151 , 1 8220 Brabrand Bemærk, at gavekortene gælder til Boghandlen i CityVest Indsend kupon fra det trykte magasin eller print fra pdf-udgaven side 35 Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi

Magasinet 2010-03 April Børnesiden
Adresser

Bagsiden med adresser (april '10)

Afdelingsformænd

Brabrand Boligforening Administrationen Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71 Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00 Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00 Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17 Afdeling 2, Søvangen: Margit Nørhave, tlf.40 74 36 87 eld***@sto***.d* Afdeling 3, Skovgårdsparken: Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75 jes***@gma***.c** Afdeling 4, Gellerupparken: Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75

Magasinet 2010-03 April Adresser
Flere afdelinger Kommentar­spor (2)
Index:

Indholdsliste 2010-03 April

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data