Lys over Gellerup – lys mellem træerne

Start på helhedsplanens høringsfase markeret med lysallé

Foråret er på vej, nye tider er på vej. Torsdag d. 11. marts blev høringsfasen for Gellerup/Toveshøj skudt i gang med en stor lysinstallation af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Lysinstallationen vil være tændt i de næste 8 uger og invitere borgerne fra Århus til området så de med deres egne øjne – og måske med nye øjne – kan se, hvad området kan udvikles til.

Foto af Flemming Jeppesen, Fokus

Foto af Flemming Jeppesen, Fokus

Foto af Flemming Jeppesen, Fokus

Foto af Flemming Jeppesen, Fokus

Borgmesteren bød velkommen – enkelte protesterede

Beboere fra området og mange af dem, der aktivt havde medvirket til at udvikle planen, var mødt frem. Der var også enkelte, der ønskede at vise deres modstand mod, at så stor en del af planen var kommet til at handle om nedrivninger og ikke om udvikling af området.
I sin velkomsttale takkede borgmesteren for det store arbejde, der var udført, og han udtrykte håb om, at mange århusianere ville udnytte anledningen til at besøge byområdet.

Foto af Flemming Jeppesen, Fokus

Vandretur i natten

Stadsarkitekt Gøsta Knudsen indbød de fremmødte til en vandretur i det nattemørke Gellerup, således at den enkelte kunne se de enkelte dele af lysinstallationen. Den grønne stråle fra den røde varmecentrals skorsten til den røde bro over til City Vest. De blåt belyste sydfacader på Gellerupblokkene, der kan ses fra motorvejene og en kæmpeplakat ud mod Edvin Rahrsvej. Efter en lille times vandring sluttede man i “Foreningernes Hus”, hvor Perlepigerne bød på en enkelt øl og røde pølser.

Lys mellem træerne

Som en del af Helhedsplanen er Brabrand Boligforening begyndt at rydde op i den kraftige bevoksning omkring boligblokkene. Store maskiner kører rundt og tynder ud i den bevoksning, der næsten skjuler bygningerne. Dermed håber man, at den bebyggelse, der næsten fysisk har lukket sig om sig selv, kommer til at virke mere åben over for omverdenen.
Man kan håbe, at lyset over Gellerup og lyset imellem træerne kan medvirke til, at Århusianerne får lyst til at se på området med nye øjne.

Foto af Hans Esmann

Foto af Hans Esmann

Foto af Hans Esmann

Foto af Hans Esmann

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data