Skræppe­bladsseminar

Redaktionsmedlemmer holdt seminar om bladets fremtid

Den 6. marts holdt redaktionsmedlemmer fra Skræppebladet et seminar om fremtidens blad.
Der var 4 valgte medlemmer og 2 frivillige med til mødet, og Vagn Eriksen var med som repræsentant for det struktur-udvalg, der tidligere blev nedsat for at komme med forslag og konkrete forbedringer/ændringer af organisatoriske forhold.

I dag er Skræppebladet et beboerblad, hvor foreningsbestyrelsen er bestyrelsen, og med en redaktion, der bliver valgt ude i afdelingerne – altså en redaktion, der består overvejende af frivillige og en enkelt lønnet layout-medarbejder.

Fotocollage

På mødet var der bred enighed om følgende:

 • En sektionsopdeling af bladet. Opdeling af bladet i et fællesblad og flere sektioner. Det bliver bladet ikke billigere af, men det får mere accept ude i afdelingerne.
 • Formelle rammer skal forbedres.
 • Et ordentligt redaktionslokale f.eks. i afd. 4´s beboerhus
 • Tilbud om uddannelse

Der var flere forslag til strukturelle forbedringer:

 • Bestyrelse og redaktion med hver sin beføjelse.
 • Ansættelse af en professionel redaktør/supporter i x antal timer
 • En anden måde at vælge redaktionsmedlemmer på
 • En bestyrelse skal tage sig af bladets kurs
 • Overtagelse af Borgerportalens 8220-aktiviteter, en portal der skal skabe overblik over alle områder, foreninger og aktiviteter og en forside med lokalnyheder og med uddannelse og støtte fra Fællessekretariatet

De tilstedeværende var enige om, at en afklaring af Skræppebladets fremtid var nødvendig inden efterårets valg af nye redaktionsmedlemmer, og derfor bad man Foreningens Strukturudvalg om at færdiggøre sit arbejde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data