Vise ord om beboer­demo­kra­tiet og beboer­mødet med 40 år på bagen

Visionerne for beboerdemokratiet var fra dag ét store i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse

I forbindelse med Gellerupparkens 40-årsjubilæum, som løb af stablen sidste sommer, og som forløber over de næste tre år, faldt jeg over en gammel gulnet A3 folder fra april 1970. Det viste sig at være en forløber for det beboerblad, som vi i dag kender som Skræppebladet.

På folderens forside står ”Beboermøde”, og teksten er skrevet af Gellerupparkens første afdelingsformand Knud Dynnes Hansen. Og det er kloge og visionære tanker, formanden har gjort sig om ”Gjellerupplanen”, som bebyggelsen dengang hed – Så kloge og visionære, at de sagtens kan tåle at blive genoptrykt i dag.

For de giver mening for mig som afdelingsformand, og de viser også, at vi er kommet nogenlunde på vej i Gellerupparken, hvor jeg mener, at vi i høj grad kommer hinanden ved – heldigvis meget mere på godt end på ondt. Her er faktisk rigtigt dejligt at bo, selv om der er masser af udfordringer så som den kommende helhedsplan. Men ved at have et stærkt beboerdemokrati, hvor beboerne blander sig og bidrager med deres holdninger og indsats, tror jeg på, at vi sammen kan være med til gøre vores område det bedste sted at bo.

Så fra mig skal lyde en opfordring til afdelingsbestyrelsen og beboerne i Gellerupparken og resten af beboerne i Brabrand Boligforening. Læs Knud Dynnes Hansens 40 år gamle artikel – og kom så af sted til forårets beboermøder:

”Et samfund bestemmes af de mennesker, der tegner det. I et demokrati vælger man de mennesker, der skal tegne samfundets ansigt udadtil.
I et beboerdemokrati er man selv med til at bestemme, hvordan dette ansigt skal tegnes. Skal det være et samfund, der efterhånden stivner, for indenfor en kort årrække at ende som slum – skal det være en søvnig by, hvor ens væsentligste aktivitet er at bande over, at naboen støjer for meget – eller skal det være et sted, hvor man trives, fordi man har en chance for at møde ligesindede i en fælles interesse og i et aktivt miljø.

GJELLERUPPLANEN byder de måske bedste muligheder nogensinde i Danmark for at bevise, at en moderne bebyggelse ikke bare behøver at være fire vægge, hvor man er nok i sig selv. I løbet af tre år flytter 6000 mennesker ind i et nyt miljø, og der er en fuldstændig vanvittig tanke, at man kan tilbringe mere end halvdelen af sit liv mindre end 10 meter fra dem på den anden side af væggen uden nogensinde at finde ud af, at man deler nøjagtig de samme interesser. Derfor må man ud af busken og være aktiv.

De seks beboere, der har dannet den foreløbige afdelingsbestyrelse, har set det som den vigtigste opgave at forsøge at skabe et miljø, der forhindrer, at man kastede sin aktivitet andre steder hen. Vi har på godt tre måneder holdt otte ordinære afdelingsmøder og et utal af udvalgsmøder af mere eller mindre officiel karakter. Vi har diskuteret mange ting, hvoraf de færreste er modnet til noget konkret endnu, men der lurer i baggrunden en mængde spirer, som vi har arbejdet med, og som vi mener, vil kunne blive et positivt element i bebyggelsen.

Vi har gjort vores fejl, og vi har fået nogle øretæver, og det er muligt, at vi fortjener flere. Vi har hørt murren og rygter, der pga. trediehånds-oplysninger eller gisninger fuldstændig har misfortolket vore hensigter.
Der er kun et forum for disse ting – BEBOERMØDET.

Det er enhvers fornøjelige pligt at møde frem. Beboermødet vil byde på redegørelser og forslag til ændring af vedtægterne fra boligforeningen, og der vil blive aflagt beretning fra afdelingsbestyrelsen.

Denne beretning vil omfatte de ting, der opnået, men den vil først og fremmest være interessant ved at behandle de ting, der er blevet diskuteret, og som man er nået mere eller mindre langt med, bl.a. andet hele problemet med børnene i bebyggelsen der vel nok er det største og alvorligste af alle.
Der vil desuden – udover dagsordnen – blive mulighed for at træffe repræsentanter for igangværende og kommende arrangementer. Det drejer sig på det tidspunkt, hvor dette skrives (marts 1970, red.) om: Forældreforening, ølbrygning, fotoklub, udflugts- og rejseklub, hobbysløjd, teaterforening, haveklub, motorklub (med eget værksted) Vi forventer, at der inden mødet og på selve mødet vil blive ytret interesse for en eller anden ting, og har man noget, man gerne vil have sat i gang, bør man møde frem og komme med sine ønsker.

Derfor bør man have en pokkers god grund for ikke at møde frem beboermødet.

Knud Dynnes Hansen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data