Debatredaktionen april 2010

Posthus i et multifunktionelt byområde

I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsiderne at kommentere manglen på postekspeditionssteder i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj for at se, hvad ændringen har betydet der.
I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kundechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for at høre om de planer, Post Danmark har for den fremtidige postservice.

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj

I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med SF Rådmanden i Århus kommune Dorthe Laustsen. Dorthe Laustsen har som leder af en af børnehaverne gennem mange år et grundigt kendskab til vores område. Dorthe lægger vægt på, at det er sociale problemer og ikke etniske, der karakteriserer området. Hun vil arbejde for, at området åbnes for andre borgere i Århus, så de mange myter, der er, kan blive ændret.
Keld Albrechtsen har her på debatsiderne kommenteret Dorthe Laustsens meninger.

I de næste måned vil Skræppebladet bringe et tilsvarende interview med Rådmanden for Børn og Unge, Jacob Bundsgård.

Debatten i de kommende måneder

Nu er debatten om dispositionsplanen skudt i gang. Der kommer mange debatmøder, hvor alle opfordres til at deltage. Samtaler og debat er fint, men det, der overlever, er skriftlige indlæg, som ander refererer til. Derfor fat pennen og skriv dine meninger ned, få andre til at støtte eller kommentere dine meninger. Det kan du også bruge debatsiderne til.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med ideer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Kriminalpræventiv indsats. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 18
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data