Vigtig social indsats

Debatindlæg

Den sociale indsats i Gellerup og Toveshøj er en meget vigtig del af Helhedsplanen for området. Her er Brabrand Boligforening helt enig med rådmand Dorthe Laustsen. Hun peger på, at denne indsats allerede har givet resultater. Det ser vi f.eks. med hensyn til kriminaliteten, der i dag ligger på nogenlunde samme niveau som i de fleste andre byområder. Jeg er helt enig i, at vi skal bygge videre på denne indsats og samtidig få aflivet de myter, som har eksisteret.

I den forbindelse er det dejligt at se de positive signaler fra rådmanden om sundhedscenter og Community Center på Toveshøj og om ældre- og plejeboliger i området. Det er en del af Helhedsplanen, at de ældre skal have gode forhold i området, som kommer til at mangle ældre- og plejeboliger. En del af de nye boliger, der skal bygges, skal løse denne opgave. Et sundhedscenter kan samtidig få stor betydnig for arbejdet med at sikre, at vi i Gellerup og Toveshøj i fremtiden kommer op på samme gennemsnitslevealder, som resten af samfundet har.

Det er vigtigt, at der i byrådet er politikere, der har blik for disse afgørende sider af Helhedsplanen. Planen indeholder nemlig ikke bare de fysiske forandringer og ny arkitektur, men handler faktisk først og fremmest om mennesker og levevilkår. Helhedsplanen er ikke mindst nødvendig, fordi den åbner for den vigtige indsats for uddannelse, sundhed, bedre sociale forhold, bedre boligstandard og vedligeholdelse, dejlige grønne områder o.s.v.

”Det kan være nødvendigt at nedrive for at opnå, at der kan anlægges en bygade. Men nedrivninger er ikke et mål i sig selv.” siger Dorthe Laustsen. Her er jeg ganske enig. I boligforeningen vil vi hellere bygge nyt end rive ned. Det siger sig selv. Men når det gælder bygaden, vil det være nødvendigt at føre den helt igennem fra City Vest til Bazar Vest for at skabe det byliv, som sammen med den sociale indsats kan trække mennesker til kvarteret.

Dette vil betyde, at nogle beboere vil få besværet med at flytte over i en anden god lejlighed i området. Her gælder tryghedsgarantien. Og tryghedsgarantien vil blive overholdt. Faktisk går udviklingen på boligmarkedet i retning af, at det bliver sværere at udleje de store familielejligheder. Med de stramme udlejningsregler og denne afmatning på boligmarkedet ser vi desværre en tendens til flere tomme lejligheder. Helhedsplanen kan være med til at sikre, at Gellerup og Toveshøj i fremtiden kan holdes fuldt udlejet.

Problemet bliver ikke at skaffe lejligheder til dem, der skal flytte. Tværtimod kan vi se på tallene, at det i fremtiden vil kræve hårdt arbejde at holde alle lejligheder udlejet. Med helhedsplanen vil der f.eks. blive mulighed for at ombygge de små lejligheder i området og skabe en bedre vedligeholdelse i de eksisterende lejligheder.

Jeg synes, at Dorthe Laustsens meldinger lægger op til et godt samarbejde om gennemførelsen af den helhed af sociale og fysiske forandringer, som kan føre til vedtagelsen af en god Helhedsplan.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 18-19
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data