Der ryddes op i vildnis i Gellerup

Fysiske forandringer som del af hlehedsplanen

I Gellerupparken og på Toveshøj er et hold skovarbejdere i gang med at fælde træer. Det sker for at rydde op i det efterhånden tilgroede vildnis, som præger boligområdets arealer. Som en sidegevinst vil oprydningen også være med til at skabe mere tryghed. Over de næste to måneder vil der blive fældet vildskudte træer, krat og buske mellem blokkene.

Projektet er led i helhedsplanen, som Brabrand Boligforening og Århus Kommune står bag. Helhedsplanen er en rammeaftale, som nu er konkretiseret i en dispositionsplan, der går i offentlig høring torsdag d. 11. marts. Visionen er at omdanne Gellerup-området fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel gennem omfattende fysiske forandringer.

Der er tale om en 20 års plan, som er delt op i faser. Fase 1 består af en række aktiviteter, som på den korte bane skal være med til at gøre Gellerup og Toveshøj mere attraktiv, øge beboernes tryghed og give området et bedre image.

En af disse aktiviteter omfatter en stor rydningsplan, hvor flere af boligområdets mange træer fjernes for at give mere luft og synlighed mellem blokkene. Arbejdet med at fjerne krat og buskadser samt fælde træer løber over de næste to måneder.

Rydningsplanen finansieres af Gellerupparken og Toveshøj samt Århus Kommune.

Har redaktionen ønske om yderligere oplysninger, er den velkommen til at kontakte direktør for Brabrand Boligforening Torben Overgaard på tlf. 89 31 71 00 eller 40 44 72 36 eller leder af Gellerupsekretariatet Per Frølund tlf. 89 40 22 45

Der er mulighed for at følge skovarbejderne, mens de fælder træer. Kontakt evt. journalist Marianne Stenberg tlf. 89 31 71 03

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data