Debatredaktionen juli ’10

Vi skal kunne tage fat i de vanskelige problemer

Hvordan er det så gået? Sådant et spørgsmål er svært at svare på for en redaktør, der selv synes, at debat af specielt vanskelige emner er væsentligt.

Debatemner er blevet rejst, aktører fra foreningens medlemskreds er blevet udæsket et svar – og det har ikke altid været let. Hvorfor og hvornår skal man som enkeltperson tage ansvar for at ytre sig i den interne debat?
Erfaringen viser, at det er lettest at få personer, der i forvejen er involveret i boligforeningen eller etniske foreninger til at svare. Det er få “private”, der griber fjederpennen for at ytre sig.

Det har været glædeligt at se, når den enkelte samler sig sammen til at beskrive en af de udfordringer, vi bør løse, for at boligforeningen kan blive bedre at bo i.

De etniske foreningers rolle

En af de væsentlige emner, der har været berørt, var chikane af unge etniske danske kvinder i Gellerup/Toveshøj-området. I dette nummer har en af de andre etniske foreninger taget spørgsmålet op og stillet det væsentlige spørgsmål – Hvad kan vi som forældre og forening gøre for at forbedre stemningen og omgangsformerne i vores område?

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj

I dette nummer bringer skræppebladet et interview med Rådmand Hans Halvorsen. Hans Halvorsen lægger vægt på, at det ikke alene fysiske forbedringer, der er behov for. Det drejer sig også om at skabe grundlag for, at flere af dem, der bor i området, bliver aktive medlemmer af lokalsamfundet og kan forsørge sig selv.

Denne synsvinkel bliver understreget i Keld Albrechtsens kommentar samt i hans rapport fra et besøg i Amsterdam, hvor representanter fra boligforeningen så på Hollandske erfaringer med byfornyelse

Debatten i de kommende måneder

Nu er høringsfasen om dispositionsplanen gennemført. Kommunen, politikere og Brabrand Boligforening tygger stadig på, hvorledes de mange borgerindlæg skal tolkes. Vi håber, at der i næste nummer kan fortælles om, hvordan dispositionsplanens fremtid ser ud

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-06 Juli side 22
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data