Magasinet: 2010-08 Oktober

Mest læst
Læs mere
Søvangen

Afd. 2: Gennemgribende renovering af Søvangen i udsigt

med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden

Det var aftenens overraskelse, at Torben Overgård kunne fortælle beboerne denne nyhed på afdelingens ordinære møde. Så selv om "Isbjerget nok var smeltet", så er vores gamle afdeling "reddet oven vande". Mødet, hvor ca. 60 beboere var mødt op, blev afviklet med Jesper Pedersen som dirigent og indledtes med Formandens beretning Der blev omtalt de opgaver, der nu var afsluttet, såsom badeværelsesrenoveringen, nyt låsesystem og nye postkasser.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Debat-omtale
Læs mere
Gellerupparken

Afd. 4: Ministerbesøg i Gellerup­parken

På studietur før ghetto­planens behandling

Torsdag den 9. september var der fint besøg i Gellerupparken. Her var nemlig 2 ministre, diverse borgmestre og andre, som havde interesse i området. De to ministre, der var på besøg, var Socialminister Benedikte Kiær og Birthe Rønn Hornbech, som er minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration. De var på Danmarksturné for at bese de steder, som bliver berørt at regeringens såkaldte ghettoplan, som skal vedtages i oktober.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken Kalender Kalender 2010 politik
Læs mere

Afd. 3: Afdelings­møde Skovgårds­parken

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Skovgårdsparken, Holmstrup Debat-omtale
Læs mere

Atmosfærer

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Lederen

Lederen

Tag del i din afdelinge og dit beboerblad

Denne udgave af Skræppebladet er - naturligvis - præget af de nys afholdte afdelingsmøder. Det er glædeligt at se, at der i én afdeling stillede hele 3 personer op til Skræppebladets redaktion. Og fra den gamle redaktions side, skal vi hermed by­de jer hjerteligt velkommen til redaktionen. Vi glæ­der os til at arbejde sammen med jer og med de re­dak­tions­medlemmer, der måske også er blevet valgt i and­re afdelinger.

Magasinet 2010-08 Oktober Lederen
Leder
Artikler
Læs mere

Posthus City Vest

Kan det erstattes med en Døgnpost?

I foråret 2010 blev nedlæggelsen af posthuset i City Vest debatteret i nogle læserbreve og to artikler i Skræppebladet. Udviklingen havde medført, at vi bruger postvæsnet mindre, og at Post Danmark har nedlagt mange posthuse. Det posthuset i dag bruges til, er primært salg af frimærker og udlevering/afsendelse af postpakker. Døgnpost ved City Vest Det har ikke været muligt for Post Danmark at etablere en postbutik i Gellerupområdet. Derfor

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Gellerupparken Debat-omtale
Læs mere

Atmosfærer

Jordens atmosfære er vindue til det ydre rum

Jordens atmosfære ændrer sig, så det bliver sværere og sværere at observere den uendelige mængde af objekter, der findes ovenover. Forleden så jeg på landet Mælkevejens lysende bælte tværs over himlen næsten i zenith (lige oven over hovedet). Her var også sommertrekanten: Deneb i Svanen, Vega i Lyren og Algair i Ørnen. Men det er ved at blive et sjældent syn. I byer kan man for tiden se planeten

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Læs mere

Meyernes kampagner ser ud til at lykkes

Meyerne i Gellerup­parken og Toveshøj har i den sidste tid haft en kampagne kørende for at minde folk om, at graffiti og skrald ikke hører hjemme i området

Leder af Meyer-projektet Theo van Driessche mener, at beboerne skal opdrages lidt. Derfor har de været rundt i området og taget billeder af både graffiti og skrald, der står forkert. Mange steder smider folk ikke skrald og møbler over i storskraldsøerne, men lader dem stå lige ved opgangen. Det ser ikke godt ud og virker meget sjusket. Theo mener, at der er 3 grunde til, at folk ikke rydder

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Multietniske mediers situation i Norden til diskussion i Foreningernes Hus

Indvandrer TV i Århus inviterer alle interesserede til debat om mediernes betydning for de nye nordiske borgere

Fredag den 8. oktober i Foreningernes Hus inviterer Indvandrer TV fra Århus, der er Danmarks første multikulturelle tv-station, til en debataften om de nordiske multietniske mediers situation i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Den aften er der god mulighed for at få indsigt i de nordiske multietniske medier, som har stor betydning for millioner af nye nordboere. "Den udbredte frie adgang til at ytre sig, både om

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Kalender Kalender 2010 Debat-omtale
Læs mere

Allan Fisker har akut brug for økonomisk hjælp til at få det indsamlede tøj sendt til børnehjemmet i Riga

"Støtteforeningen Allan Fiskers børnehjem i Riga" er trukket i arbejdstøjet for at være med til hurtigt at få penge i kassen, så der kan blive sendt en container af sted

Gellerups egen Østjyde, Allan Fisker, er ved at have kælderen fuld af banankasser fyldt med indsamlet tøj, sko og sager, der er klar til at blive afskibet til Riga. Men desværre er støtteforeningens egenkapital for tiden ikke ret stor, så der mangler penge til at kunne sende en container af sted. "Derfor er bestyrelsen gået i gang med en hvervekampagne af både støttemedlemmer samt nye bidragsydere", fortæller støtteforeningens formand

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Læs mere

Haver og Hemmelige rum i Århus

Grønne oaser gemmer sig i bolig­foreningerner

I Septemper måned indbød Boligselskabernes Landsforening Århusianerne til at besøge en række almene boligafdelinger i Århus. Ud over afdelinger, som man kunne besøge direkte, blev der tilbudt 4 temabusture til hver 4 boligafdelinger. 4 temature De 4 temature havde titlerne +55 boliger, Penthouse, Bæredygtighed samt Haver og Hemmelige rum. De 4 temature var velbesøgt. Deltagerne var for det meste borgere, der gik og overvejede, hvor de skulle

Magasinet 2010-08 Oktober Artikler
Debat

Forslag til debatemne: Brandsikring

Skriv til debatredaktionen For nogle få måneder siden læste jeg i en avis, at der var opstået brand i en af de nederste etager i en boligblok. Beboerne i de øverste etager var således "fanget". En af disse beboere ( på 3. etage) forsøgte at redde sig ved at kravle fra sin altan til naboaltanen. Forsøget mislykkedes. Manden styrtede ned og var dræbt på stedet. Kunne det samme ske i Brabrand

Magasinet 2010-08 Oktober Debat
debat

Godt Naboskab

Skriv til Debatredaktionen Inspireret af festugens tema: "Naboer", vil vi i redaktionen godt vide, hvad beboerne i Brabrand Boligforening forstår ved et godt naboskab? Er det at kunne gå ind og ud hos hinanden, ikke behøve at låse sine døre? Nogen man betror sin nøgle til, og som ser efter boligen, når man er væk. Dette og meget mere kunne være eksempler på godt naboskab, og vi vil gerne høre

Magasinet 2010-08 Oktober Debat
Kalender Kalender 2010 debat • debatredaktion
Kommentaren
Læs mere

Kommentaren

Noget om landsbyggefonden

Der har de senere år været flere subjektive indlæg om Landsbyggefonden og ud fra aktuelle og lokale problemstillinger vil jeg også levere mit bidrag Boligselskabernes landsbyggefond er oprettet i 1967 med det overordnede, formulerede mål at fremme selvfinansieringen i det almene byggeri. Det lyder jo da pænt og rigtigt, at et "støttet byggeri", som vi altid omtales, efterhånden skal kunne klare sig selv. Lidt basisviden Jeg har tidligere skrevet

Magasinet 2010-08 Oktober Kommentaren
Kommentar • kommentaren • politik
Læserbrev

Læserbrev

Svar

Læserbrev fra Allan Fisker Forslag til Skræppebladet og til Brabrand Boligforening. Gør det muligt at sende mindre beskeder og oplysninger pr. sms. Små indlæg og forslag til Skræppebladet, ønsker om forbedringer i B.B. Idéer og ros til gode forbedringer og tak til dem, der gør noget positiv. De arme ansatte på kontoret på E. Rahrsvej skal tage tlf. fra beboere og personale og betjene håndværkere og fremmødte beboere, som ofte er

Magasinet 2010-08 Oktober Læserbrev
Foreningen
Læs mere

Foreningen

Hvordan går det med planerne og økonomi for beboerne under Helheds­planen

Ny forhandlinger om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj I oktober gennemføres ny forhandlinger om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Forhåbentlig kan repræsentanter for byrådets partier, boligforeningen og de to afdelingsbestyrelser på et møde d. 27. oktober blive enige om et forslag, der kan fremlægges på beboermøder i november. Hvis dette lykkes, vil det være muligt at overholde de tidsfrister, der gælder for ansøgninger om støtte fra Boligselskabernes Landsbyggefond. Den

Magasinet 2010-08 Oktober Foreningen
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 kommentarer
Klummen
Læs mere

Klummen

Tidsrøvere

Hvad bruger vi tiden til? Før vi fik telefon og TV De af os, der har nået en vis alder (jeg selv inkl.), har oplevet at leve i en tid, hvor der var mange, der ikke havde telefon eller fjernsyn. Hvad gjorde man så? - Ja - hvis man skulle telefonere, gik man hen til nærmeste telefonboks, puttede en tiøre i sprækken og ringede op. Og der blev skrevet

Magasinet 2010-08 Oktober Klummen
Afdelingerne
Læs mere

Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet

Hyggeligt møde med alvorlige undertoner

Omkring 40 beboere var mødt op til mødet d. 13. september. Mødedeltagerne var trygge ved dirigenten, og mødet blev afviklet i en rar atmosfære. Året der gik Formand Asger opremsede i sin beretning diverse tiltag gennem året - blandt andre de hyggelige arrangementer som da afdelingens juletræ blev tændt og fastelavnsfesten; han udtalte endvidere, at "I, der ikke kommer i Klub Hans Broge, går virkelig glip af noget!"

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Hans Brogesparken
Læs mere

Afd. 2: Gennemgribende renovering af Søvangen i udsigt

med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden

Det var aftenens overraskelse, at Torben Overgård kunne fortælle beboerne denne nyhed på afdelingens ordinære møde. Så selv om "Isbjerget nok var smeltet", så er vores gamle afdeling "reddet oven vande". Mødet, hvor ca. 60 beboere var mødt op, blev afviklet med Jesper Pedersen som dirigent og indledtes med Formandens beretning Der blev omtalt de opgaver, der nu var afsluttet, såsom badeværelsesrenoveringen, nyt låsesystem og nye postkasser.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Debat-omtale
Læs mere

Afd. 2: Så er der gang i aktiviteterne i beboerhuset

Du er velkommen til at være med

Efter en både varm og regnfuld sommer åbner Beboerhuset dørene for efterårets aktiviteter. Sommerfesten blev igen i år en succes. "De glade vandrer" har fyldt sommerperioden, og nu er det mere de indendørs aktiviteter, der står og venter på, at beboerne har lyst til at deltage. Åbent Hus i september Søndag den 12. september holdt man Åbent-Hus for beboerne, men det havde desværre ikke lokket mange til. Der

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2010 (4)
Læs mere

Afd. 2: Beboerhuset Søvangen (okt. 2010)

Arrangementer i oktober 2010

Mandag den 4. oktober kl. 17.00 Seniordans Onsdag den 13. oktober kl. 14.00 Aktivitetsdag med formning af ler Der vil der være mulighed for "let" undervisning. Det er gratis, dog skal der betales for materiale. Søndagscafé den 17. oktober kl. 14.00-16.30 Der er tilmelding til fællesspisning Onsdag den 20. oktober kl. 18.00 Fællesspisning Menu: Hakkebøf m/bløde løg Kartofler og surt Trifli surprise Kaffe eller thé

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2010 (6)
Læs mere

Afd. 3: Geotermisk energi

Afdeling 3 vil bore dybe huller og udnytte geotermisk energi. Strókkur på Island sender kogende vand 27 meter til vejrs regelmæssigt hver 7. minut. Får vi en blå lagune i Brabrand? Læs mere i referatet fra afdelingsmødet: I en enkelt blok vil der i blive udført en jordvarmeveksler, der gennem en 250m dyb boring trækker de 117 MWh op, som bygningen har behov for. Varmeveksleren vil blive drevet af

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Skovgårdsparken
Læs mere

Afd. 3: Afdelings­møde Skovgårds­parken

Renoveringssagen et trin fremad

Omkring 90 beboere var mødt op til afdelings årlige afdelingsmøde, hvor renoveringsplanen til 210 millioner kroner skulle forelægges. Som så ofte før blev Edvin Juel fra Holmstrup valgt til dirigent. Finansieringen af renoveringsplanen Der var ikke fremsendt materiale om renoveringen, så på baggrund af nogle overheads gennemgik Torben Overgaard de økonomiske konsekvenser af den foreslåede plan, som i hovedtræk er følgende: Projektet omfatter 21.000 kvm ud af bebyggelsens

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Skovgårdsparken, Holmstrup Debat-omtale
Læs mere

Afd. 4: Ung kunst på gavl i Gellerup

"Postkort fra verden" hedder murmaleriet, unge fra Århus Produktionsskole har malet på en gavl i Gellerup, som et led i deres uddannelsesplan for at blive maler

Borgmester Nicolai Wammen mødte midt i september op midt i Gellerup for at hjælpe med at afsløre det store murmaleri, som en gruppe unge fra Århus Produktionsskole har været i gang med at male gennem de sidste tre-fire måneder. Murmaleriet, der bliver kaldt "Postkort fra verden", er skabt af 20 unge, og illustrationerne i maleriet er bygget op af elevernes egne individuelle postkort og symboliserer på

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken
Læs mere

Afd. 4: Ministerbesøg i Gellerup­parken

På studietur før ghetto­planens behandling

Torsdag den 9. september var der fint besøg i Gellerupparken. Her var nemlig 2 ministre, diverse borgmestre og andre, som havde interesse i området. De to ministre, der var på besøg, var Socialminister Benedikte Kiær og Birthe Rønn Hornbech, som er minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration. De var på Danmarksturné for at bese de steder, som bliver berørt at regeringens såkaldte ghettoplan, som skal vedtages i oktober.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken Kalender Kalender 2010 politik
Læs mere

Afd. 4+5: 200 unge holder Godhedsdag i Gellerup­parken og Toveshøj

Søndag den 3. oktober får alle beboere i Gellerup­parken og Toveshøj mulighed for at få hjælp til at pudse vinduer, rydde op på altanen, i kælderen eller måske gravet sin nyttehave

Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj kan søndag den 3. oktober se frem til at få en gratis hånd. Det sker, når der kommer besøg af op mod 200 frivillige unge fra Århus Valgmenighed, som tilbyder at lave frivillig hjælp hos alle beboere i de to afdelinger. Tilbuddet er gratis - de frivillige gør det, fordi de ønsker at gøre noget godt for beboerne. Det, beboerne kan ønske hjælp

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Kalender Kalender 2010
Læs mere

Afd 4+5: Nye skærm-trolde fra vestbyen

5-sproget TV med nyheder og informationer

Folkeinformation i Gellerup går i luften med oplysende tv-programmer på fem sprog. Det sker i samarbejde med Indvandrer TV. Flygtninge og indvandrere i Århus skal klædes bedre på til at deltage i demokratiet, således at de kan blive aktive borgere. Det er formålet med en stribe tv-udsendelser, som Folkeinformation under Socialforvaltningens HotSpotcenter vil producere i samarbejde med Indvandrer TV og sende på den digitale Kanal Østjylland.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken debat
Læs mere

Afd. 4+5: Foreningernes Hus

Ombygning i Foreningernes Hus og kommende indvielsesfest

Vi går nu efterårssæsonen i møde, hvilket betyder, at Foreningernes Hus snart står klar til at åbne officielt, dagen nærmer sig nemlig for, at den officielle åbningsceremoni skal afholdes, nemlig d. 29. oktober, så husk at sætte kryds i kalenderen, for det bliver ikke kedeligt! Der arbejdes endnu på fuld tryk på at få huset klar til åbningen. Lidt af alt det, der sker i huset lige

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Kalender Kalender 2010
Læs mere

Afd. 4+5: NABOfest i GLOBUS1 en kæmpesucces

600 mennesker mødte op til den store NABOfest i Gellerup i Århus Festuge

Naboer fra Gellerup og Toveshøj og resten af Århus deltog i Festuges store NABOfest i Globus1. Og festen var en af festugens helt store bestsellere. De oprindelige 500 billetter var hurtigt væk, og der var stor efterspørgsel efter de 100 ekstra billetter. Naboerne kom på besøg både fra Egå, Risskov og Lystrup og fik mulighed for at nyde et måltid ud over det sædvanlige. Festen bød

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken
Læs mere

Afd. 4+5: Nabro

I Århus Festuge forbandt broen Gellerup med naboerne mod øst.

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken
Læs mere

Afd. 4+5: Gellerup - nu!

Tættere på Gellerup-området med borgerportalen http://www.gellerup.nu - og tanker om medie-samarbejde i Gellerup

Hvis du er vant til at slå ind på http://www.aarhusvest.dk for at finde historier og adresser i Gellerup-området, så fortvivl ikke over, at alt Gellerup-stof pludselig er væk, og at Vestportalen er helt overladt til historier fra Herredsvang, Bispehaven og Frydenlund. For slå blot ind på www.gellerup.nu i stedet! Vi gør det ikke for at drille, men fordi det er fornuftigt at dele den store vestby-portal op i

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Flere afdelinger Kalender Kalender 2010
Læs mere

Afd. 6: Holmstrups afdelingsbudgetmøde

Administrationsbidrag steget på grund af nyansættelser i administrationen

Edvin Juhl startede med at berette om et par hængepartier angående fejl i varmeregnskaberne - der arbejdes fortsat med med at gennemgå dem. Desuden fortalte han om låneomlægning. Afdelingen er også igang med udskiftning af vinduer; der vil de værste blive taget først. I vinters blev der foretaget termografering for at se, hvor varmen siver ud. På et tidspunkt kommer der et nyt rådighedskatalog, og det forventes at

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Holmstrup, Gellerupparken debat
Læs mere

Afd. 6: Hyldest til afholdt varmemester

Mogens Rasmussen havde 15. august været varmemester i Holmstrup i 25 år

I den anledning afholdt afdelingsbestyrelsen en reception, og beboerne strømmede til. Gavebordet blev hurtigt fyldt. På beboermøderne plejer der som regel at blive rettet en tak til driftspersonalet, ikke mindst fordi varmemesteren er afholdt og respekteret af alle. Det er også en meget stor fordel, at Mogens bor lige her ved og om nødvendigt dukker op uden for arbejdstid. I sin tale til Mogens sagde Edvin

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Holmstrup Kalender Kalender 2010

Afd. 22: Kulturtilbud og beboer­demo­kra­ti: 1. lektion

Et alternativt afdelings­mødereferat

Flere og flere pensionister flytter til midtbyen for at nyde de mange kulturtilbud og det tætte samvær med andre pensionister og frem for alt: for at slippe for besværet og forpligtelserne i forbindelse med eget hus. Boligforeningernes tilbud om lejligheder er derfor attraktive muligheder. Det er i hvert fald, hvad medierne har fortalt os gennem den sidste tid - og så er det selvfølgelig rigtigt! Når man så,

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården debat
Læs mere

Afd. 22: Afdelings­møde Sonnes­gården

Hvem tager lokumsvagten?

101 personer fra 98 lejligheder var mødt op, da Sonnesgården holdt afdelingsmøde i det fyldte fælleshus. Bo Sigismund blev valgt til dirigent, som han er blevet valg, hver gang der har været afdelingsmøde i afdelings 7-årige historie. Beretninger Afdelings formand Steen Holgaard gennemgik bestyrelsens beretning for det sidste halve år. Herudover kom tovholderne for de fire udvalg, der styrer de daglige aktiviteter, med udvalgsberetningerne. De fire udvalg er

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården
Læs mere

Afd. 24: Afdelings­møde Skovhøj

Flytteomkostninger kan ødelægge regnskab

Afdeling XXIV er en af de to to afdelinger, der ligger på Skovhøj i Hasselager. Afdelingen er på 80 lejligheder. Beboere fra 15 lejligheder var mødt op i beboerhuset for at høre om stort og småt fra afdelingen. Beboerhuset, som er bygget i samarbejde med Århus og Omegns Boligselskab, dannede rammen om afdelingsmødet. Bo Sigismund, der selv bor i Hasselager, blev valgt til dirigent. På en afslappet og

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Skovhøj, Hasselager
Læs mere

Afd. 8: Afdelings­møde Drejer­gården

En afdeling uden bestyrelse

Drejergården er en lille afdeling med 66 boliger, der er bygget i 1988. Afdelingen ligger midt på Brabrand Hovedgade. På den ene side ligger en række ungdomsboliger, på den anden side af hovedgaden ligger nogle blokke, der er indrettet med ældreboliger, som Århus kommune har indstillingsretten til. Den specielle sammensætning af beboere har medført, at det igennem flere år har været svært at sammensætte en afdelingsbestyrelse. Det har

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Drejergården
Læs mere

Afd. 4: Afdelings­møde i afdeling 4 endte i dramatik

Onsdag den 22.09.10 var der afdelingsmøde for Afd. 4 i Foreningernes Hus i Gellerup Parken. Der var mødt ca. 50 lejemål op plus en del gæster og repræsentanter for pressen. Kjeld Albrechtsen blev valgt som ordstyrer og gennemgik formalier inden mødet kunne endeligt begynde. Gellerupparkens image er et problem Helle Hansen understregede under sin mundtlige beretning, at hun godt kan lide at bo i Gellerupparken, men er træt af

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken debat • politik
Aktiviteter
Læs mere

Gellerup Museum

Oplev historien om Gellerup på Gellerup Museum

Se hvordan en stue i Gellerup så ud i 1970'erne og oplev et rigtigt kollektivistværelse. Se filmen om dengang da Gjellerupplanen og Gellerupcentret blev bygget. Og nyd udsigten ud over hele Århusbugten. Nye åbningstider: Tirsdag kl. 15.00 - 17.00 Søndag kl. 14.00 - 16.00 Gratis entré. Gellerup Museum Gudrunsvej 16, 6. th. Der er muligt at besøg museet uden for normal åbningstid efter aftale. Entre: Medlemskab 50

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (9)

Kostvejledning for beboerene i Toveshøj

En gang om måneden er der kostvejledning i Beboerhuset Tovesgårds Laden, Edwin Rahrs vej 6 B.

Er du interesseret i at vide noget om sunde kostvaner? Vil du være med til at lave sund mad sammen med andre? En gang om måneden er der kostvejledning i Beboerhuset Tovesgårds Laden, Edwin Rahrs vej 6 B. Næste arrangement foregår tirsdag den 11.oktober Kl. 16.00-17.30 Diætist Fariba Koosher fortæller om diabetes og kost. Derefter er der fælles madlavning og fællesspisning fra kl.17.00 Arrangementet er gratis; men tilmelding til

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Toveshøj
Læs mere

Det kreative Værksted i Yggdrasil

Værkstedet har fået nye åbningstider og indkalder til stiftende general­forsamling

I Det kreative Værksted har vi fundet strikkepindene og symaskinerne frem efter en sygdomsperiode. Der er åbent mandag til torsdag kl. 10-15 indtil efterårsferien i uge 42. Efter efterårsferien bliver Det kreative Værksted til en forening. Se indkaldelse til stiftende generalforsamling. Og så flytter vi til Foreningernes Hus. Hvis du har lyst til at deltage som frivillig i at holde værkstedet åbent, så kontakt Lene Christensen på tlf.:

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010

Undergrundskoncert i Laden

Fredag d. 29. og lørdag d. 30. oktober

STED: Edwin Rahrs Vej 6 B ARRANGØRER: Mange af de deltag­ende bands Fredag d. 29. oktober fra kl. 20.00: war of destruction (old schoold hardcore fra Århus), enola gay (old school hardcore fra København., sidst de spillede i Århus var i '83 sammen med War of destruction), malum (grindcore fra Sverige), Erode (grindcore fra København), h1n1 (hardcore fra Horsens) Dj's fredag: Dj Roger beattaker og Rip claw (vender disco, dansk

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (3) debat
Læs mere

Beboerforum: Fyraftensmøde med René Skau Björnsson

Fyraftensmøde

Beboerforum - mødestedet for almene beboere inviterer til: mandag den 11. oktober kl. 17.00-19.00 i Beboerhuset Vest'n, Nyringen 1A, 8240 Risskov. Kom og hør René Skau Björnsson tale om sin hverdag på Christiansborg René Skau Björnsson er en af de få politikere, som interesserer sig oprigtigt for den almene sektor. Han er medlem af bestyrelsen i Brabrand Boligforening, og i folketinget sidder han i boligudvalget. På mødet vil han

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 politik
Læs mere

Fritidspatruljen udfordrer Gellerup og Toveshøjs børn til leg

Fritidspatruljens unge legeinstruktører kan mødes efter skoletid mellem blokkene i Gellerup­parken og Toveshøj. I efterårsferien står Fritidspatruljen for aktiviteter for de mindste børn i GLOBUS1

Siden foråret har børnene i Gellerupparken og Toveshøj fået en masse nye legekammerater, som efter skoletid altid er parate til at lege, spille fodbold eller rundbold neden for blokkene. De nye legekammerater kommer fra Fritidspatruljen, som består af 15 unge mennesker fra Gellerup og Toveshøj. De unge har fået fritidsjob som legeinstruktører og har desuden fået en uddannelse i at være med til at organisere lege blandt børn. Legepatruljens

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Gellerupparken, Toveshøj

Café Perlen i Yggdrasil

Oktober 2010

Café Perlen er beboernes egen cafe i Gellerup. Her kan du kigge forbi og nyde en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt kage og få dig en snak med dine naboer. Normal åbningstid Hver torsdag kl. 13.00-17.00 Café Perlens og Perlevennernes Fællesspisning Fredag den 15. oktober kl. 17-18 Pris 25 kr. OBS - Nye priser: Børn fra 2-6 år 10 kr. Børn fra 7-11 år 15 kr. Tilmelding

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (6)
Læs mere

Systuen Perlen åbner i beboerhuset Yggdrasils kreative værkssted

Ny aktivitet for kvinder i Gellerup, der har lyst til at være kreative med nål og tråd og perler

Mandag den 4. oktober er første gang, den nye Systuen Perlen slår dørene op i det kreative værksted i stueetagen i beboerhuset Yggdrasil midt i Gellerup. Tilbuddet, som er en ny aktivitet under foreningen Perlevennerne, er rettet mod kvinder, der har lyst til at være med til at lave sy- og håndarbejdsaktiviteter. "Du kan komme og sy og reparere dit eget tøj, eller være med til at lave tasker,

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Kalender Kalender 2010 (4)

"Hjælp - mit barn er blevet teenager!"

Samvirket i Gellerup og Toveshøjs Forældre Debatforum inviterer til foredrag

Søndag den 10. oktober kl. 13.00 - 16.00 I Foreningernes Hus, tidligere Nordgårdskolen (for enden af Jettesvej) Samvirkets i Gellerup og Toveshøjs ad hoc-gruppe "Forældre Debatforum" har hermed det store glæde at invitere dig og din forenings mødre og fædre til endnu et spændende arrangement - den gang med fokus på teenageren i familien. Eftermiddagens program: 13.00 - 13.30 Indskrivning 13.30 - 14.30 Oplægget "Hjælp

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Toveshøj Kalender Kalender 2010 debat • for%c3%a6ldre-debatforum
Læs mere

Meyer-projektet i Gellerup­parken og i Toveshøj

Blomster og vejledning til nyindflyttere

Ramadanen sluttede i september. På denne festdag var der mange, som mødte Otto foran Globus1, og i tivoliet var affaldsplakater og skraldespande ekstra synlige i år. September har også været en måned, hvor der er kommet mange nye beboere til Gellerupparken og Toveshøj. Meyerne tager godt imod tilflytterne med en lille blomst, og samtidig får tilflytterne at vide, hvor de skal gøre af deres affald. Meyerne var

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Ottosiden for børn (okt. '10)

Hej med dig Klovn er en dag ude at gå en tur i det dejlige efterårsvejr. På turen drikker han en cola. Men hvad gør han med den tomme coladåse? Og hvad siger jeg til det? Prøv at løse rebussen. Så får du svaret.

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Læs mere

Gellerup Badet okt. 2010

Din lokale svømmehal

Kære badegæst Gellerupbadet er lukket i uge 42 og uge 43. Vi skal have installeret nyt ovenlys i svømmehallen, hvilket betyder, at badet er lukket fra og med den 18. oktober 2010 til og med den 31. oktober 2010. I lukkeperioden henviser vi vore gæster til Lyseng Svømmebad og Århus Svømmestadion. Lyseng Svømmebad www.lysengbadet.dk Århus Svømmestadion www.svst.dk Åbningstider: Mandag: 06-12. Aquaspinning 19-20, 20-21 Tirsdag: 15-18. Aquaspinning 7.30-8.30, 8.30-9.30

Magasinet 2010-08 Oktober Aktiviteter
Skræppens tavle

Håndbryggerlauget

...holder laugsaftner på tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger fra kl. 19.00. Se også www.haandbryggerlauget.dk Med venlig hilsen Haandbryggerlauget, Edwin Rahrsvej 6 B (ved Laden)

Magasinet 2010-08 Oktober Skræppens tavle
Kalender Kalender 2010 (5)

Café Vita

I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad. Caféen holder åbent: Mandag fra kl. 10.00 til 18.30 Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30 Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30 Café Vita leverer også mad ud af huset. Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

Magasinet 2010-08 Oktober Skræppens tavle

Vi mødes i Laden

Faste aktiviteter Banko: Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15. Lørdags-klubben: 1. og 3. lørdag hver måned fra 13.00 - 17.00. Kaffe-klubben: Hver tirsdag og torsdag fra 10.00 - 13.00. Amatørfotografernes digitalfotoskole for nybegyndere: Hver tirsdag fra 12-13.30 Amatørfotografernes efterlønner- og pensionist klub: Hver tirsdag fra 14 - 17 Strikkeklubben: Hver torsdag fra 10.00 - 13.00 Hver dag er der åbent i Laden fra kl. 9 til 18, hvor der altid

Magasinet 2010-08 Oktober Skræppens tavle

Gellerup Badet er et sted hvor tingene sker

Nye tilbud til svømmehallens gæster Der kan findes mere information på http://www.by-bevaegelse.dk ? Med venlig hilsen Personalet i Gellerup Badet

Magasinet 2010-08 Oktober Skræppens tavle
Læs mere

Ladens Folkekøkken oktober 2010

Madplan oktober

Mandag 4 Hønsekødssuppe m. tarteletter Tirsdag 5 Fiskefrikadeller m. kartofler Onsdag 6 Lasagne Torsdag 7 Farsbrød med bacon og porrer - Mandag 11 Millionbøf med kartoffelmos Tirsdag 12 Sund kost arrangement Onsdag 13 Kalvelever med kartofler Torsdag 14 Svinemørbradbøf m. bløde løg og kartofler - Mandag 18 Hjerter i flødesovs Tirsdag 19 Lune retter Onsdag 20 Månedens overraskelse Torsdag 21 Møllerens gule ærter med kogt flæsk og medister -

Magasinet 2010-08 Oktober Skræppens tavle
Kommentar­spor (1)
Børnesiden
Læs mere

Børnesiden

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i september var "SVÆRDKLINGE" Vinderne af et gavekort på 50 kroner: Mirna Abde Janesvej 21, st. mf. 8220 Brabrand Isabella Winther Gudrunsvej 10a 8220 Brabrand Magnus Holm Hans Brogesvej 29, st. th. 8220 Brabrand Anna Louiza Hofman Skovhøj 223, 1. th. 8361 Hasselager Jonas Hansen Karensvej 31, st. 8220 Brabrand Sara Spalding Bentesvej 51, st. th. 8220 Brabrand Bemærk, at gavekortene gælder til Boghandlen i CityVest

Magasinet 2010-08 Oktober Børnesiden
Hasselager Kalender Kalender 2010
Adresser

Bagsiden med adresser (okt. '10)

Afdelingsformænd

Brabrand Boligforening Administrationen Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71 Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00 Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00 Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17 Afdeling 2, Søvangen: Margit Nørhave, tlf. 40 74 36 87 eld***@sto***.d* Afdeling 3, Skovgårdsparken: Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75 jes***@gma***.c** Afdeling 4, Gellerupparken: Helle Hansen, tlf. 40 71 86

Magasinet 2010-08 Oktober Adresser
Flere afdelinger
Index:

Indholdsliste 2010-08 Oktober

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data