Lederen

Tag del i din afdelinge og dit beboerblad

Denne udgave af Skræppebladet er – naturligvis – præget af de nys afholdte afdelingsmøder.

Det er glædeligt at se, at der i én afdeling stillede hele 3 personer op til Skræppebladets redaktion. Og fra den gamle redaktions side, skal vi hermed by­de jer hjerteligt velkommen til redaktionen. Vi glæ­der os til at arbejde sammen med jer og med de re­dak­tions­medlemmer, der måske også er blevet valgt i and­re afdelinger.

Fik du ikke stillet op til valg; men ønsker at være en del af redaktionen, har du altid mulighed for at del­tage som frivilligt redaktionsmedlem: det vil ikke blot berige redak­tion­en med flere aktive, det vil også komme din afdeling til gode, idet du er den nærmeste til at vide, hvad der sker i din afdeling, som det er værd at fortælle om i Skræppebladet, som netop er alle afdelingernes blad.

Vi kan af referaterne fra afdelingerne se, at der ven­ter store opgaver med renovering af forskellig ka­rak­ter i flere afdelinger og forventer at skrive om disse emner i Skræppebladet, så du som beboer kan holde dig orienteret om økonomi og praktiske konsekvenser for din hverdag. I den forbindelse er der igen blevet skrevet om denne undelige størrelse ved navn Landsbyggefonden, som kan hjælpe med financieringen af renoveringer, og det er sikkert ikke sidste gang, at der bliver skrevet herom.

Afdelingsbestyrelser og boligforeningens admini­stra­tion og servicepersonale har vigtige roller, når det kommer til driften af afdelingen i det daglige og mere langsigtede både på det overordnede plan og det mere nære; men alle beboere spiller en væsentlig rolle for, at livet i en afdelingn er rart at leve. Det er beboerne, der går op og ned af hinanden hver dag og opdager de små ting, som kan være til glæde eller gene for andre beboere.

I den forbindelse bringer vi et læserbrev med forslag til en kortere vej til indrapportering af fejl til boligforeningen og opfordrer på debatsiden dig, kære læser, til at skrive om, hvad Godt Naboskab er. Vi vil meget gerne dele dine gode idéer og erfaringer med de andre læsere, så alle kan få gavn af det.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data