Debatredaktionen

Debat

Kvaliteten af vore serviceydelser i Brabrand Boligforening

Fra et af forenings medlemmer, der er flyttet fra en afdeling til en anden, har vi modtager et debatindlæg, som fokuserer på, hvorledes kvaliteten af et flyttesyn og den tilhørende afregning er blevet oplevet. Susanne Winthers brev kom til Skræppebladet i oktober, men det er først medtaget nu, fordi Skræppebladet ønsker, at administrationen har mulighed for at svare.

Når man læser de to breve, kan man konstatere, at oplevelsen af, hvad der konkret er sket, er meget forskellig, og at de to skribenter til en vis grad skriver forbi hinanden.
Jeg læser Susanne Winthers indlæg som et debatoplæg med udgangspunkt i en personlig oplevelse. Det er ikke en klage over foreningen, men en eksemplificering af, at når det, der sker, ikke svarer til forventningerne, så har man en dårlig kvalitetsoplevelse.

Inspektør Peter Sørensen svarer på den konkrete klage – Vi har ikke gjort noget forkert –
Det kan Peter sikkert have ret i – sådan formelt set. Reglerne er blevet, fulgt billederne er blevet taget, og væggene er malet.
Det fjerner bare ikke, at Susanne Winther har haft en oplevelse af, at hun har fået en dårlig service. Det kunne være interessant at vide, hvad Brabrand Boligforening gør for at sikre, at vore fraflyttere har en realistisk fornemmelse af, hvad det kan koste at flytte efter 13 måneders beboelse. Det interessante spørgsmål er ikke, om Brabrand Boligforening handlet korrekt eller ukorrekt i dette konkrete tilfælde. Det interessante spørgsmål er, om der mange eller få lignende tilfælde, hvor beboerne har en dårlig kvalitetsoplevelse, og hvor mange har en god oplevelse

Debatten i de kommende måneder

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December side 24
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data