Den kører endnu

Men der mangler lån og foreningspenge til helhedsplan i Gellerup og Toveshøj

Kampagnen kører igen

Så fik vi lige hele pladen en gang til fra boligforeningens næstformand, den med hvor godt det bliver, når der kommer en bygade, med tung trafik og gerne med sporvogn/letbane, igennem boligkvarteret, ca. 6 blokke enten nedrives, sælges eller ”ombygges”, der bygges endnu flere forretninger i et af de fattigste bolig områder i Danmark og ”tryghedsgaranti” ved problematisk opsigelse af lejere!

Jordsalg og Landsbyggefond

Repræsentantskabet fik forelagt planen til ”godkendelse” på lige så tyndt et grundlag som afdelingsmøderne i Gellerup og Toveshøj, men det, som repræsentantskabet vedtog, var en problematisk vedtagelse af salg af boligforeningsjord, sammen med godkendelse af at bruge penge fra salg af foreningens fælles ejendom til Helhedsplan G T.
Problematisk fordi lovgivning ikke var og stadig ikke er tilstede, der kan ikke overføres penge fra salg af foreningsjord til brug for en Helhedsplan. Vedtagelsen skete under den gældende lov som byder; sælges foreningens jord, skal foreningens fortjeneste indbetales til Landsbyggefonden, hermed råder boligforeningen ikke over disse penge!
Jeg er medlem af repræsentantskabet, selvfølgelig stemte jeg imod forslaget, da jeg mener at Helhedsplan G T er noget der baner vejen for nedlæggelse af almene boliger, planen forsøger også at sætte borgere ud af deres boliger og angriber dermed lejernes basale rettigheder.

Helhedsplan G T gik ind over byrådet

Hvorfor kom denne plan ind over byrådet, og hvorfor mente borgmesteren, at Helhedsplan G T skulle vedtages med det bredest mulige flertal?
Ja faktisk sendte borgmesteren en pressemeddelelse efter forliget den 21 juni 2009 med budskabet, at ”Et enigt byråd står bag helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj”. Det viste sig senere, at det uheldigvis ikke var et enigt byråd. Enhedslisten var ikke med!
Men hvorfor lukkede borgmesteren så ulven ind i fåreflokken, når der kunne vedtages en langt bedre helhedsplan med et smallere byrådsflertal, altså med progressive stemmer og dermed uden de grimme krav fra højre fløj i byrådssalen om nedrivninger mm., som Helhedsplan G T er kendt for?

Hvor meget skal der lånes

Både boligforeningens repræsentantskab og beboerne venter endnu på at se økonomien i helhedsplanen. Det er helt sikkert, at der også er tale om lån med tilbagebetalingspligt fra Landsbyggefonden. Vi venter spændt på, hvornår denne oplysning kommer frem. Uheldigvis bliver der som følge af nedrivninger mm. færre beboere til at betale på lån, da antallet af almenboliger i helhedsplanområdet falder med ca. 1/3. Det er de resterende boligers lejere, som skal tilbagebetale lån.
Når lånet så endelig er tilbagebetalt, er det lovbestemt, at lejernes betaling af samme ydelse fortsætter, men ydelsen går nu til Landsbyggefonden, også selv om lånet er udbetalt!

Beboer oplysning er en del af beboerdemokrati

Selv om foreningsbestyrelsen kendte til denne låntagning, så blev der ikke talt om lån, oplysning herom blev ikke givet beboerne på afdelingsmødet i Gellerupparken, hvor jeg selv deltog.
Nu vil nogen nok begynde at finde referaterne frem fra de to afdelingsmøder i december i Gelleupparken og Toveshøj. Det kan man sagtens, for referaterne kan hentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside, men så vil man se, at der i begge referater står, at punktet, som ellers skulle have været refereret, er en gengivelse af et uddelt papir. Altså, der findes ikke noget referat af, hvad der blev sagt under det betydeligste punkt på mødet!
Om det omdelte papirs tekst i øvrigt er læst eller forstået af afdelingsmødernes deltagere, melder historien ikke noget om.

Helhedsplanens trafik

Et kæmpe banner viser en bygade, men har lejerne i Gellerup selv ønsket dette trafikmonster gennem boligområdet? Jeg ved det ikke, men Toveshøjs bestyrelse har, så vidt jeg er orienteret, sagt nej til en bygade, derfor er Toveshøjs trafiksystem stort set intakt som fra begyndelsen.
Dengang afdelingerne blev bygget, var det en interessant nyskabelse, at den kørende trafik blev ført uden om bebyggelsen. Denne model for begrænset trafik i boligområder har nu været brugt i årtiers boligbyggeri.
Helhedsplan G T gør grundigt op med denne fredning af boligområdet, og skal man tro reklamebillederne, f.eks det kæmpe gavlbanner ved Gudrunsvej 10A, så bliver der et eldorado af trafik med legende børn, sporvogne/letbane, rollatorer mm., men underligt nok viser banneret ikke de hurtige smarte biler og lastbiler med varer til de forventede butikker!

Helhedsplan G T er stadig kun undervejs

Der har været stilhed omkring Helhedsplan G T, nu kom så en genopfriskende kommentar i Skræppebladets majnummer, og der udsendes endda endnu et ekstra Skræppeblad, som altså ikke udgives af bladets redaktion.
Utvivlsomt skyldes den fornyede kampagne at der endnu ikke er brygget færdig på helhedsplanen, vigtige aktører som byråd og regering har ikke leveret deres, derfor skal heksekedlen holdes i kog.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Blandet vurdering af endnu et ja til helhedsplan Gellerup/Toveshøj | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] Læs Skræppebladet Indstik med information og oplæg til beboermøderne i 30. og 31. maj Kommentaren, juni 2011: Den kører endnu. Men der mangler lån og foreningspenge til helhedsplan i Gellerup og Toveshøj [...]
Link: skraeppebladet.dk/2011/06/blandet-vurdering-af-endnu-et-ja-til-helhedsplan-gelleruptovesh%c3%b8j/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-05 juni side 20
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2011-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data