Et kig på nye veje

I afd 4 og 5 studeredes arkitekternes forslag

Medlemmer af afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og på Toveshøj var med teknikere og arkitekt på besigtigelsestur for at kigge nærmere på udkastet til den nye trafikplan for området.

I forbindelse med helhedsplanen har Cowi udarbejdet et forslag til, hvordan nye veje kan føres gennem området og dermed åbne det for byen, Gudrunsvej får ny form og endelig føres der en ny boulevard-lignende gade fra Bazar Vest til City Vest – den såkaldte Bygade.

Infrastrukturen er i udkast ved at være så meget på plads, at den nu kan danne fundament for den ansøgning, der i oktober skal af sted til Landsbyggefonden for at få del i de 349 mio. kroner, der er reserveret til Helhedsplanen.

Afdelingsbestyrelserne fik på besigtigelsesturen en gennemgang af, hvordan den nye vejstruktur kommer til at se ud efter Cowis forslag, og de kunne komme med bemærkninger og forslag.

Fra Gellerupparken deltog Helle Hansen, Ali Khalil og Walid Mahmoud. Fra Toveshøjs afdelingsbestyrelse var Henning Bay Thomsen og Troels Bo Knudsen med. Arkitekt Jan W. Hansen stod for rundvisningen.

Derudover var der teknikere med fra Cowi samt Brabrand Boligforenings udviklingsdirektør Flemming Kristian Kristensen og Per Frølund, leder af Århus Kommunes sekretariat vedr. Helhedsplanen.

Helle Hansen og Ali Khalil fra Gellerupparken og arkitekt Jan W. Hansen

Helle Hansen og Ali Khalil fra Gellerupparken og arkitekt Jan W. Hansen

Henning Bay Thomsen fra Toveshøj og arktitekt Jan W. HansenI

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-09 November side 13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data