Tvist om vejføring i helheds­planen

Gellerupparken og Gellerup Fællesråd utilfreds med, at Sigridsvej foreslås lukket

For nylig blev Gellerupparkens afdelingsbestyrelse og Gellerup Fællesråd opmærksom på, at en vejlukning af Sigridsvej fra Emmasvej op til Hejredalsvej er en del af den kommende helhedsplan.
”At Sigridsvej foreslås lukket ved Emmasvej, gik først op til mig, da vi holdt møde i fællesrådet i december. Her havde repræsentanter været til møde med Trafik og Veje og fået beskeden om vejlukningen,” fortæller afdelingsformand Helle Hansen, der også er formand for Gellerup Fællesråd.

”Først sagde jeg, at det måtte fællesrådets repræsentanter have misforstået, for det havde jeg aldrig hørt om. Men vi fandt referatet fra mødet frem, og den var god nok. Der stod, at Sigridsvej skulle lukkes,” siger Helle Hansen, der siden har konstateret, at vejlukningen anes på tegninger i dispositionsplanen, hvor den også er nævnt i en sætning på side 17.

En lukning af Sigridsvej ved Emmasvej kan betyde nye busruter i Gellerup.

En lukning af Sigridsvej ved Emmasvej kan betyde nye busruter i Gellerup.

”Jeg har måske sovet i timen”

”For et to-tre år siden deltog jeg med fællesrådet i et møde med Trafik og Veje, hvor vi var med til at pege på en trafikløsning på Sigridsvej, som skulle dæmpe trafikken og sikre en cykelsti. På det møde fik vi den besked, at vi ikke skulle beskæftige os med Gudrunsvej, hvor vi også ønskede en cykelsti, fordi dén vej var omfattet af helhedsplanen.

Jeg må indrømme, at jeg der måske har sovet lidt i timen ved at overse forslaget i Helhedsplanen om Sigridsvej lukning. Men som afdelingsformand for Gellerupparken har jeg siddet med ved mange møder blandt andet omkring vejføring i Gellerup i forbindelse med helhedsplanen, og på intet tidspunkt husker jeg, at Sigridsvej er blevet nævnt,” fastslår Helle Hansen, der efter at havde opdaget forslaget om at lukke Sigridsvej har rettet henvendelse til Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse, Grundejerforeningen på Beringsminde samt ejerforeningerne på Emmasvej.

“Det er jo en drønirriterende situation, det her, for det kommer til at få væsentlige konsekvenser også for borgere uden for Gellerup og Toveshøj. Og jeg tror desværre heller ikke, at de endnu har opdaget, at vejen foreslås lukket,” siger Helle Hansen.

Hvad siger Kommunen?

“Vi er i gang med at udarbejde en lokalplan, og det er rigtigt, at vi foreslår, at Sigridsvej lukkes ved Emmasvej,” fortæller sekretariatsleder Per Frølund fra Aarhus Kommunes Gellerup-sekretariat. Han mener, at Gellerup og Toveshøjs repræsentanter bærer et stort ansvar for kommunikationsbristen, idet lukningen af Sigridsvej jo netop står i dispositionsplanen, som dog ikke er den endelige lokalplan.

“Sigridsvej med lukning er oven i købet gengivet på tre forskellige figurer,” tilføjer Per Frølund.

En lukning af Sigridsvej kommer til at betyde nye busruter. Ifølge planen skal ruterne køre ned ad bygaden inde i Gellerup, ligesom en eventuel fremtidig letbane skal. Konkret betyder det, at beboere fra Skovgårdsparken, som skal med bussen, til den tid skal om på den østlige side af City Vest, før der er et busstoppested.

For beboerne på Beringsminde kommer en vejlukning til at betyde, at de skal køre ned af den nye bygade i Gellerup for at nå for eksempel til City Vest. Mens beboere på Emmasvej også skal ind gennem Gellerup for at nå op til Edwin Rahrs Vej. Muligheden for at stå i dette scenarie vækker ikke glæde i afdelingsbestyrelsen.

”Vi ved godt, at en af planerne med helhedsplanen er at åbne området op og få trafik ind gennem området. Men vi bryder os ikke tanken om at tvinge folk til at skulle køre gennem området for at nå fra nord til syd, med lav hastighed vel at mærke,” forklarer Helle Hansen.

Stadig muligt at gøre indsigelser

Hvor langt fremme er planerne?
“Vi er i gang med at udarbejde en lokalplan, som vi er langt fremme med,“ fortæller Per Frølund fra Aarhus Kommune. Han er ikke bekymret for borgernes, fællesrådet og afdelingsbestyrelsens muligheder for at deltage i processen, trods bristen i kommunikationen.

“Vi regner med at sende forslaget til lokalplanen til offentlig høring inden længe, og der har alle mulighed for at komme med indsigelser”, fastslår Per Frølund.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

mogens ingø
Angående lukning af Sigridsvej, må jeg som stærkt gangbesværet pensionist indtrængende opfordre til at buskørslen ad Sigridsvej opretholdes, - som beboer på Astridsvej og dagligt handlende i City-Vest er busserne min eneste mulighed og jeg kan slet ikke fatte at den omtalte lukning har "sneget sig ind" i byplanen omkring Gellerup, måske for at udrydde "bandit-kørsel" i dette område !!! ???
At spærre Sigridsvej på denne baggrund vil blot flytte problemet til andre veje og intet er løst.
Tilbage står pensionister, som jeg tilbage, fuldstændig overset i en daglig, yhyrlig transportsituation ! TÆNK OVER DET !!!
mogens ingø
Jeg har nu 3 gange forsøgt at trænge igennem med min appel vedr. bevarelse af buskørsel på Sigridsvej, men føler at ETB-systemet er lidt for snørklet for undertegnede, SORRY - M. G. Ingø
Dene side er omtalt på
Mobning på Borgerportalen Gellerup.nu | Med inspiration fra Gellerup:
[...] ud for at have vildledt vi beboere. I en artikel af samme borgerjournalist i vores beboerblad Skræppebladet udtaler [...]
Link: http://www.gellerup-inspiration.dk/mobning-pa-borgerportalen-gellerup-nu/ (linket virker muligvis ikke længere)

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data