600 millioner kroner til Gellerup og Toveshøj

Tilsagnet fra Landsbyggefonden betyder, at de mange arbejder kan sættes i gang

Der er nu kommet penge fra Landsbyggefonden til Helhedsplanen for Gellerup-området. Brabrand Boligforening har fået tilsagn om små 600 millioner kroner.
Der er glæde både i foreningsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj over, at Gellerup har fået så stor en andel af Landsbyggefondsmidlerne til Helhedsplanen.

Skitseplan for veje er klar

Kernen i Helhedsplanen er en ny infrastruktur i Gellerupparken og på Toveshøj. Cowi har lavet et skitseudkast, som har været drøftet med afdelingsbestyrelserne på besigtigelsesture og med beboerne på informationsmøder. Skitseprojektet afleverer Cowi den 13. januar og på baggrund af det materiale går arbejdet i gang med at lave lokalplan. Lokalplanen forventes færdig cirka november 2012.

Hul på de store projekter

Med midlerne fra Landsbyggefonden kan Brabrand Boligforening sammen med Aarhus Kommune nu konkret gå i gang med planlægning, projektering og udbud på de indledende arbejder på vejene blandt andet Edwin Rahrsvej, den store bygade fra Bazar Vest til City Vest samt de øvrige store hovedlinjer gennem Gellerup fra Ringvejen.

Med de 600 millioner kroner kan vi også få gang i arbejdet med for eksempel de to beboerhuse og Byparken, hvor der fra både boligforening og afdelingsbestyrelse kommer en opfordring til, at beboerne kommer direkte og konkret med ind i planlægningen.

Ansøgning om Realdaniastøtte

Udover midlerne fra Landsbyggefonden søges der nu midler fra Realdania til at gennemføre arkitektkonkurrence med fokus på beboernes indvolvering i planlægningen af to spor i Helhedsplanen. Det ene spor er Edwin Rahrsvej med tilhørende pladser. Det andet spor er Byparken.

Nyt indstik udkommer til marts

De 600 millioner kroner fra Landsbyggefonden er givet som henholdsvis anlægsmidler og driftsstøtte.

I næste nummer af Skræppebladet vil der være et flere sider langt indstik om Helhedsplanen, hvor vi gennemgår økonomien mere detaljeret og så forståeligt som muligt, så beboere og repræsentantskab kan få et indblik i de økonomiske rammer, der kan være komplicerede.

Drøftelser med Landsbyggefonden

600 millioner er mange penge, og de åbner op for at kunne opstarte planlægning af de forskellige projekter.

I Brabrand Boligforening arbejdes der dog i skrivende stund aktivt på at få tilført flere midler udover de 600 millioner.

Den 18. januar rejste Torben Overgaard, administrerende direktør og Flemming Kristian Kristensen, udviklingsdirektør til København for at drøfte mulighederne med Landsbyggefonden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Cowi afleverer skitseprojekt
  600 millioner kroner til Gellerup og Toveshøj
 • direktører hos Landsbyggefonden
  600 millioner kroner til Gellerup og Toveshøj
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data