Tunnel mellem kultur og natur

Kulturstøtte til forskønnelse af tunnellen under Silkeborgvej skal skabe en spændende korridor mellem Gellerup og Sødalen

I løbet af foråret forandres tunnellen under Silkeborgvej (red: ved Vity Vest), når lokale aktive går i gang med at rengøre og male den. Dermed bliver der skabt en ny og venlig gennemgang under Silkeborgvejen til glæde for Sødalskolens elever, beboerne i Søvangen og alle andre, der til daglig skyder genvej gennem tunnellen.

Holdet bag projektet til forskønnelse af tunnelen under Silkeborgvej. Fra venstre er det Helle Hansen, formand for Gellerup Fællesråd, kunstner Niels Rahbæk, skoleleder Susanne Berg og administrationsleder Jens Bitsch fra Sødalskolen.

Holdet bag projektet til forskønnelse af tunnelen under Silkeborgvej. Fra venstre er det Helle Hansen, formand for Gellerup Fællesråd, kunstner Niels Rahbæk, skoleleder Susanne Berg og administrationsleder Jens Bitsch fra Sødalskolen.

Gellerup Fællesråd har søgt og fået tilskud fra den nye Gellerup Kulturpulje. Og i samarbejde med Sødalskolens leder, Susanne Berg, skolens administrative leder, Jens Bitsch, og den lokale kunstner Niels Rahbæk bliver der nu taget hul på et projekt, der har som overordnet mål, at tunnellen skal være tryg at færdes i og ikke kun opleves som gennemgangskorridor.

Et nyt kultursted

”Tunnellen må meget gerne blive et nyt pause- eller opholdssted, der byder på sjove og hyggelige oplevelser. På sigt er drømmen, at tunnel-rummet måske fra tid til anden vil kunne danne ramme om forskelligartede kultur- og kunstperformance-oplevelser,” siger Niels Rahbæk, der er koordinator på projektet.

Han fortæller også, at projektet med tiden, hvis der kan skaffes finansiering, kan udbygges til at indeholde indbyggede projektioner eller digitale skærme, der kan bruges som infotavler og til at vise digitale og analoge billedprojektioner og udstillinger.

Udsmykning på skift

Det er Aarhus Kommunes Trafik og Veje, der har givet tilladelse til, at de lokale aktive selv kan gå i gang med at udsmykke tunnellen, der kort tid inden jul fik opsat ny belysning, som allerede har gjort tunnellen meget mere venlig at færdes i.

”Kommunen har også lovet at sørge for, at væggen bliver vasket ned og renset for det værste snavs, inden vi skal i gang med at grundmale den,” fortæller Helle Hansen, der er formand for Gellerup Fællesråd.

Hun fortæller, at projektet Unge4Unge allerede har givet tilsagn om, at de gerne vil være med til at forskønne tunnelen, og at andre, som har lyst, også er meget velkomne til at melde sig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 12
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data