Plan for den ny ungdomsby

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har aftalt, at der udarbejdes en ny samlet plan for kommende ungdomscampus i Gellerup

Ungdomscampus ved Hejredalskollegiet

Repræsentanter fra byrådet med borgmesteren i spidsen mødtes 19. juni på Rådhuset med boligforeningen og repræsentanter for de to afdelinger for at afklare dele af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Blandt de vigtigste emner var planlægningen af den ny ungdomsbydel – eller ungdomscampus, som den ofte kaldes – samt spørgsmålet om boldbaner og en kommende idrætscampus.
Det lykkedes at indgå vigtige aftaler om begge sager, der kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.

I Helhedsplanen er det aftalt, at de to “blå blokke” – A 9 og A 10 – skal omdannes til ungdomsboliger, men ikke, hvornår dette skal ske. Samtidig har det længe været et ønske fra både kommunen og boligforeningen, at der skal findes en løsning for Hejredalskollegiet.

Flot arkitektur

Bygningerne er ikke gode nok. Den rigtige løsning er at nedrive kollegiets blokke og bygge nyt i dette område. Vi håber, at vi snarest muligt kan indgå en konkret aftale med kommunen om dette. Sammen med de to blå blokke kan der så skabes en helt ny ungdomsbydel med ungdomsboliger og forhåbentlig også nye uddannelsessteder. Der er reserveret byggekvote til opførelse af 10.000 m2 nye ungdomsboliger. Det svarer til ca. 200 toværelses boliger, som kan indrettes efter de ønsker, som studerende har nu om dage – med bl.a. eget køkken.

Den ny ungdomsbydel skal have en flot arkitektur og skal derfor også bygges efter en samlet plan. Kommunen og boligforeningen har aftalt, at vi nu tager fat på at udarbejde denne plan. Vi regner med, at det vil ende med en arkitektkonkurrence. I den forbindelse vil vi udarbejde en tidsplan, der viser, hvornår de to blå blokke kan blive omdannet til ungdomsboliger.

Ny boldbane

Det står efter mødet med kommunen klart, at der kommer til at gå ret lang tid, før omdannelsen kan finde sted. Det skyldes også, at der først skal bygges nye kommunale arbejdspladser og det ny beboerhus i Gellerup. En analyse viser nemlig, at det er vigtigt for de nye beboere i ungdomsbyen, at disse nye aktiviteter er til stede i området. Vi vil så hurtigt som muligt udsende en tidsplan til beboerne i de to blå blokke.

Byrådet er i gang med at behandle den ny lokalplan for vejene i området, så den kan godkendes inden jul. Det betyder, at vejbyggerierne går i gang næste år. Alle vejene kan dog ikke bygges på en gang, men en ny vej skal bygges tværs gennem den eksisterende fodboldbane.

Sports- og kulturcampus

På mødet med kommunen blev det aftalt, at der ikke må opstå en situation, hvor vi mangler en fodboldbane i Gellerup. Derfor vil der blive fundet en løsning. Det vil blive nødvendigt om meget kort tid at gå i gang med at etablere en græsbane, så den kan være klar, når den nye vej skal bygges. Det tager nemlig mellem et og to år at gøre en græsbane klar til brug.

Det er også aftalt, at kommunen og boligforeningen skal undersøge muligheden for at etablere en større sports- og kulturcampus i tilknytning til svømmehallen. Her har vi meldt ud, at vi gerne vil have en kunstgræsbane med tilskuerpladser, så der kan spilles turneringskampe.

Der skal satses på flere forskellige sportsarter og gerne sportsuddannelser. Men alle disse ting kræver penge og samarbejdspartnere. Der skal derfor gøres et hårdt stykke arbejde for at få disse planer til at lykkes. Men jeg tror på, at det kan ske.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-06 Juli side 21
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data