Afd. 12: Afdelings­møde i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Udramatisk afdelingsmøde

Afdeling 12, Thorsbjerg, holdt afdelingsmøde onsdag 4. september 2013 helt uden dramatik.

Det kunne kun svinge sig op til en diskussion om, hvor man fik de største energibesparelser – ved at isolere gulve eller sætte nye vinduer i.

Dette blev diskuteret, da man informerede om, at bestyrelsen sammen med inspektøren havde igangsat et forsøg med isolering i en prøvelejlighed ved at blæse glasuld ind i hulrummet under gulvene. Den kommende vinter vil vise, om der kan spares på varmeregningen, eller om man blot modvirker den fodkulde, som flere beboere har klaget over. Det besluttes senere, om projektet skal gennemføres i flere lejligheder.

En udramatisk aften blev afsluttet med hyggesnak, god mad og en øl

En udramatisk aften blev afsluttet med hyggesnak, god mad og en øl

Ingen katteslagsmål

En beboer havde fremsat et ændringsforslag til ordensreglementet, der gik ud på, at man i stedet for en hund og/eller en kat nu skulle have mulighed for at have to hunde, to katte eller en hund og en kat. Forslaget blev forkastet med et stort flertal.

Man kunne ellers forestille sig, at det var et punkt, der kunne give stof til en følelsesladet diskussion, men det blev kun til klager over kattetoiletter langs husmurene og en overfyldt skraldespand med ildelugtende hundeposer – i sig selv slemt nok – og noget, som bestyrelsen vil se på det i det kommende år.

Nye køkkener og råderet

Der var livlig spørgelyst, da inspektør Robert Sørensen fortalte om muligheden for at få nyt køkken. Et nyt køkken kan finansieres gennem råderetten, ved at man optager et lån hos boligforeningen, som tilbagebetales via en huslejeforhøjelse over en årrække.

Motion og leg

Afdelingen har en gammel have, som står mere eller mindre uberørt fra den tid, hvor der lå en større gård på grunden. I 2012 blev der blandt andet plantet frugttræer og bærbuske samt anlagt en motionssti, der snor sig gennem haven. Planen for 2013-14 er, at der skal indkøbes motionsredskaber i naturmaterialer, der kan indbyde til leg og konkurrencer – for både børn og voksne.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater, og aftenen afsluttedes med hyggesnak over god mad og en øl.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data