Afd. 6: Rutinemæssigt beboer­møde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Ingen nye sager

Holmstrup har været præget af mange store projekter, men lige for øjeblikket er der et pusterum, så kun omkring 35 beboere var mødt op. Den mundtlige beretning fra afdelingsbestyrelsen var kort, og langt det meste, Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen fortalte, stod i den skriftlige beretning.

Beboerbladet SOFUS

Eneste kontroversielle punkt var en sag om beboerbladet SOFUS, og hvis aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, ikke havde optrådt myndigt fra starten, kunne det have udviklet sig til en meget heftig diskussion. En beboer havde afleveret et smædeskrift mod en anden beboer, som ikke kunne bringes, men af hensyn til ytringsfriheden havde et redaktionsmedlem mangfoldiggjort det og husstandsomdelt det. Det påtalte afdelingsbestyrelsen, og redaktionsmedlemmet stemte som den eneste mod beretningen, der ellers blev vedtaget med overvældende flertal.

I forbindelse med foreningsbestyrelsens beretning blev der opfordret til etablering af en letbane til Holmstrup og genoprettelse af buslinje 74.

Budgettet for 2014, der indebærer en huslejestigning på 3,01 procent, blev enstemmigt vedtaget. Et stort problem er lånene til Landsbyggefonden, der tilsyneladende varer til evig tid.

Samtlige afdelinger har klaget over ejendomsskatterne. Beregningerne bag budgettet skal i øvrigt nærmere undersøges, da en beboer påviste uklarheder.

Under eventuelt blev der klaget over ”terrasseklatrere”, og i den forbindelse kom det frem, at der mangler aktiviteter for de 12-18 årige.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data